Księgarnia – szczegóły publikacji

Podgląd
dostępny

Mieszkanie i Wspólnota 218/2020

Zamów publikację

Autor:
Wydawnictwo: Forum Media Polska Sp. z o.o.
Data wydania: 2020-04-30
Typ: czasopismo
Druk: tak
Wersja elektroniczna: nie
ISSN: 1643-8428


Wersja papierowa: 349,00 PLN

Data wydania:

30-04-2020

Druk w kolorze:

tak

Papier kredowy:

nie

Twarda oprawa:

nie

 

Uwaga: Podana cena dotyczy prenumeraty rocznej.

 

„Mieszkanie i wspólnota” – czasopismo to wspiera w codziennej pracy zarządców i administratorów nieruchomości wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni oraz nieruchomości komercyjnych. Zawiera jasne i zwięzłe komentarze do wyroków i orzeczeń sądowych. Zespół autorski złożony jest wyłącznie z doświadczonych praktyków, radców prawnych, zarządców, księgowych, specjalistów z uprawnieniami budowlanymi.

To jedyny na rynku miesięcznik, w którym znajdziesz odpowiedzi na wszystkie pytania z zakresu m.in. ustawy o własności lokali, ustawy o gospodarce nieruchomościami, prawa spółdzielczego i przepisów finansowo – księgowych. Co miesiąc publikujemy 32 strony wyłącznie istotnych zagadnień dla właścicieli i zarządców nieruchomości, zarządów wspólnot mieszkaniowych oraz organów spółdzielni a także jasnych i zwięzłych komentarzy do wyroków i orzeczeń sądowych.

Stałe działy:

 1. Aktualności
  Przybliżamy najnowsze zmiany w przepisach oraz w uchwałach i decyzjach organów administracji państwowej i samorządowej uprawnionych do podejmowana decyzji w zakresie zagadnień nieruchomościowych, informujemy o projektowanych zmianach w prawie.

 2. Orzecznictwo
  Wyjaśniamy najnowsze wyroki sądów, wskazujemy jakie okoliczności i argumenty zadecydowały o wyniku postępowania, na jakie racje można się powołać przy rozpatrywaniu podobnych spraw.

 3. Finanse
  Podpowiadamy jak prowadzić księgowość oraz rozliczać nieruchomości wspólnot i spółdzielni, a także jak rozwiązywać zawiłe i niejednoznaczne kwestie rachunkowo-podatkowe.

 4. Prawo
  Przystępnie tłumaczymy niejednoznaczne zapisy ustaw i rozporządzeń oraz przekładamy je na język praktyki – w jakich sytuacjach, jakie rozwiązania można zastosować i jakie konsekwencje się z nimi wiążą.

 5. Zarządzanie
  Objaśniamy najbardziej niejednoznaczne kwestie z zakresu zarządzania nieruchomościami m.in.: zarządzanie nieruchomością wspólną, współpraca z dostawcami mediów, sporne sprawy w zakresie obsługi zebrań, podejmowania uchwał, konflikty z mieszkańcami i właścicielami itd.

 6. Listy
  Odpowiedzi ekspertów na pytania Czytelników. Nasi specjaliści jasno wyjaśnią każdy, nawet najbardziej skomplikowany problem.

 7. Eksploatacja
  Wskazujemy najskuteczniejsze rozwiązania dotyczące usuwania awarii i ich skutków, prowadzenia inwestycji, remontów i konserwacji, a także nadzorowania przeglądów technicznych oraz przygotowywania dokumentacji technicznej.

W numerze 218/2020:

 OTWARTY DOSTĘP

 1. Zmiany finansowe i organizacyjne w związku z koronawirusem w spółdzielniach i wspólnotach - Rafał Ostrowski

  ORZECZNICTWO

 2. Kara za parkowanie na osiedlu poza miejscem wyznaczonym - Andrzej Kulak
 3. Ochrona prawa własności niewystarczająca do statusu strony przy pozwoleniu na budowę - Andrzej Kulak
 4. Wspólnota mieszkaniowa może wytoczyć powództwo o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z części wspólnej nieruchomości - Anna Pokojska
 5. Kara upomnienia dla administratora za błąd w liczeniu głosów współwłaścicieli - Anna Kałużyńska

  FINANSE

 6. Nowy jpk_vat - Rafał Ostrowski
 7. Wspólnota mieszkaniowa zapłaci podatek dochodowy od osób prawnych za dzierżawę deweloperowi części trawnika, który należy do zasobów mieszkaniowych wspólnoty - Anna Kałużyńska
 8. Warunki stosowania obniżonej stawki CIT 9% dla spółdzielni i wspólnot - Rafał Ostrowski
 9. Na jakich warunkach wspólnota może zaciągnąć kredyt na remont dachu - Anna Kałużyńska

  AKTUALNOŚCI 
 10. Klęska żywiołowa a działanie żywiołów w aspekcie utrzymania obiektów budowlanych - Katarzyna Mateja

  ADMINISTROWANIE


 11. Wpływ przepisów „tarczy antykryzysowej” na zasady funkcjonowania wspólnot oraz spółdzielni mieszkaniowych - Agnieszka Żelazna
 12. Głosowanie we wspólnocie mieszkaniowej przez współwłaścicieli lokalu w świetle przepisów ustawy o własności lokali* - Agnieszka Żelazna
 13. Zarządzanie nieruchomościami a stan epidemii COVID-19 - Andrzej Kulak
 14. Koronawirus – możliwe późniejsze odbycie zebrań wspólnoty - Andrzej Kulak
 15. Ochrona interesów członków wspólnoty przy realizacji inwestycji na nieruchomości sąsiedniej - Rafał Klimek
 16. Nowe przepisy z zakresu samowoli budowlanych - Andrzej Kulak
Brak załączników
Brak prenumeraty