Księgarnia – szczegóły publikacji

Podgląd
dostępny

ELEKTROINSTALATOR 1/2020

Zamów publikację

Autor:
Wydawnictwo: Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o.
Data wydania: 2020-01-10
Typ: książka
Druk: tak
Wersja elektroniczna: nie
ISBN: 1231-2355


Wersja papierowa: 19,50 PLN

Data wydania:

10-01-2020

Druk w kolorze:

tak

Papier kredowy:

nie

Twarda oprawa:

nie

Tematyka ELEKTROINSTALATOR:

Główne działy tematyczne: aparatura łączeniowa i zabezpieczająca, instalacje, sieci i systemy elektryczne, osprzęt elektroinstalacyjny, metrologia, efektywność energetyczna, technika świetlna, szynoprzewody, kable, przewody, osprzęt kablowy, odnawialne źródła energii, elektrotechnika a gospodarka, automatyka budynkowa i przemysłowa, ochrona przed zagrożeniami (przeciwporażeniowa, odgromowa, przepięciowa), maszyny i urządzenia elektryczne, napędy i sterowanie, podstawy projektowania, normy, przepisy i rozporządzenia, nowości produktowe, z życia i pogranicza branży elektrycznej.

Czytelnicy:

Specjaliści z branży elektrycznej, energetycznej, elektronicznej, oświetleniowej, automatyki budynkowej i przemysłowej, projektanci, architekci, elektroinstalatorzy, pracownicy zakładów i rejonów energetycznych, pracownicy służby utrzymania ruchu, pracownicy uczelni i szkół zawodowych, studenci i uczniowie szkół technicznych o profilu elektrycznym i elektronicznym. Przedstawiciele urzędów gminnych i samorządów terytorialnych, zainteresowanych tematyką pozyskiwania funduszy (także unijnych) na inwestycje związane z ochroną środowiska i pozyskiwaniem energii ze źródeł odnawialnych (fotowoltaika, energetyka wiatrowa).

W numerze 1/2020:


          WYDARZENIA


          BADANIA

 


          NOWE PRODUKTY


          RYNEK

 1. Ceny materiałów i robót elektroinstalacyjnych – grudzień 2019

  BRANŻA

  TECHNOLOGIE

 2. Podwodny system
 3. Osobisty pyłomierz powietrza
 4. Najważniejsze trendy techniki oświetlenia LED w 2020 r. - Marek Kołakowski

  OCHRONA PRZED ZAGROŻENIAMI

 5. Cztery mity dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego - Sean Silvey, FLUKE CORPORATION
 6. Wybiórczość działania zabezpieczeń nadprądowych w instalacji niskiego napięcia - Zenon Bartyński, Remigiusz Mydlikowski
 7. Automaty schodowe

  AUTOMATYKA

 8. Czujniki ruchu i obecności - Stanisław Rak, FINDER POLSKA
 9. Sterowanie bezprzewodowe radiowe - Andrzej Dubrawski

  APARATURA ŁĄCZENIOWA I STERUJĄCA

 10. Przekaźniki impulsowe bistabilne

  ROZWIĄZANIA

 11. Nowoczesna elektrotechnika w domu - GTV

  MASZYNY I URZĄDZENIA

 12. EVC1000 - rodzina szybkich ładowarek DC dla elektromobilności od polskiego producenta - Szymon Piasecki, ZE TWERD

  PROJEKTOWANIE

 13. System Akwizycji Danych Samowystarczalny Energetycznie - Marcin Słota

  METROLOGIA

 14. Pomiary parametrów oświetlenia - SONEL
 15. Pomiar rezystencji izolacji silników elektrycznych - Karol Bielecki
 16. Tester wyłączników różnicowoprądowych ST-5554 - Leszek Halicki

  CZYTELNIA
Brak załączników
Brak prenumeraty