Księgarnia – szczegóły publikacji

Podgląd
dostępny

Termomodernizacja budynków. Ocena efektów energetycznych

Zamów publikację

Autor:
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Stron: 230
Data wydania: 2018-01-20
Typ: książka
Druk: tak
Wersja elektroniczna: nie
ISBN: 978-8-30-119775-9


Wersja papierowa: 69,00 PLN

Data wydania:

20-01-2018

Wymiary:

16.5 x 23.5 cm

Druk w kolorze:

nie

Papier kredowy:

nie

Twarda oprawa:

nie

 

Oszczędzanie energii jest jednym z ważniejszych wyzwań XXI wieku. Polityka polegająca na  stopniowym zaostrzaniu wymagań budowlanych, dotyczących przede wszystkim izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych wpływa głównie na poprawę efektywności energetycznej budynków nowo wznoszonych. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że nowe budynki, oddawane corocznie do użytkowania, stanowią około 2% ogółu budynków użytkowanych w Polsce, znacząca poprawa krajowego bilansu energetycznego oraz ograniczenie wydatków na eksploatację budynków możliwe jest tylko dzięki poprawie jakości energetycznej budynków wzniesionych przed i w pierwszych latach po transformacji ustrojowej, które charakteryzowały się większym zużyciem energii na ogrzewanie.

Niniejsza publikacja traktuje zagadnienie termomodernizacji w sposób kompleksowy. Wskazuje, które działania i w jakiej kolejności należy wykonać oraz w jaki sposób ocenić uzyskiwane dzięki nim oszczędności energetyczne. Zaprezentowane sposoby obliczania efektów termomodernizacji podzielone zostały na dwie części – oszczędności gwarantowanych, których wielkość zależy tylko od warunków klimatycznych w danym sezonie ogrzewczym oraz oszczędności, których wielkość wynika ze sposobu użytkowania przestrzeni ogrzewanej budynku. Wykazano, że dostosowanie instalacji ogrzewczej do zmniejszonych strat ciepła budynku ma istotny wpływ na zwiększenie efektywności energetycznej termomodernizacji. Podane zostały wskazówki dotyczące kolejności przeprowadzania działań termomodernizacyjnych, metody oceny wentylacyjnych strat ciepła oraz słonecznych zysków ciepła, będące oryginalnym dorobkiem naukowym autora.

Książka skierowana jest do osób zajmujących się oceną energetyczną budynków oraz wykonawców prac termomodernizacyjnych, a także właścicieli budynków jednorodzinnych i  zarządców nieruchomości. 

Spis treści:

1. Wprowadzenie

2. Terminologia

3. Definicja i podstawowe problemy termomodernizacji budynków

4. Struktura wiekowa i charakterystyka budynków wzniesionych w Polsce według wymagań obowiązujących przed przemianami ustrojowymi

4.1. Struktura wiekowa budynków

4.2. Przegrody obudowy budynków

4.3. Wentylacja budynków

4.3.1. Wymagania i rozwiązania techniczne

4.3.2. Badania wymiany powietrza w budynkach mieszkalnych wielolokalowych wzniesionych przed przemianami ustrojowymi, przed termomodernizacją

4.4. Instalacje grzewcze

4.5. Temperatura w ogrzewanych pomieszczeniach

4.6. Standard energetyczny

5. Przepływ ciepła w budynku

5.1. Wprowadzenie

5.2. Przenoszenie ciepła przez przenikanie

5.3. Przenoszenie ciepła przez wentylację

5.4. Szczególne przypadki przenoszenia ciepła

5.4.1. Przenoszenie ciepła z przestrzeni ogrzewanej do otoczenia przez przestrzeń nieogrzewaną

5.4.2. Przenoszenie ciepła przez przenikanie w obszarze mostków cieplnych

5.4.3. Przenoszenie ciepła przez przegrody przezroczyste

5.5. Wewnętrzne zyski ciepła

5.6. Słoneczne zyski ciepła

5.7. Zyski ciepła z nieogrzewanych przestrzeni budynku

5.8. Instalacja grzewcza

5.9. Straty energetyczne w instalacji grzewczej

5.9.1. Zasady obliczeń

5.9.2. Sprawność regulacji temperatury wewnętrznej i wykorzystania ciepła

5.9.3. Sprawność przesyłu ciepł

5.9.4. Sprawność wytwarzania ciepła

6. Obliczanie zapotrzebowania na energię do ogrzewania budynku

6.1. Wprowadzenie

6.2. Metoda oparta na dostawie ciepła ze źródła do instalacji grzewczej

6.3. Metoda przyjęta w obliczeniach charakterystyki energetycznej budynków

6.3.1. Wprowadzenie

6.3.2. Obliczanie zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania

6.3.3. Obliczanie zapotrzebowania na energię końcową do ogrzewania

6.4. Propozycja modyfikacji metody obliczania zapotrzebowania na energię do ogrzewania budynku

6.5. Określanie warunków użytkowania w przestrzeni ogrzewanej w miesiącach sezonu grzewczego

7. Przykład obliczenia zapotrzebowania na energię końcową do ogrzewania w budynku przed termomodernizacją

8. Standard energetyczny budynków obecnie wznoszonych

9. Wymagania energetyczne w odniesieniu do budynków poddawanych termomodernizacji

10. Charakterystyka i uwarunkowania działań termomodernizacyjnych

10.1. Docieplanie ścian zewnętrznych

10.1.1. Rozwiązania techniczne

10.1.2. Ograniczenia w stosowaniu dociepleń ścian zewnętrznych

10.2. Docieplanie stropów nad najwyższą kondygnacją ogrzewaną i stropodachów

10.3. Docieplenie stropów nad nieogrzewanymi piwnicami

10.4. Wymiana okien i drzwi balkonowych

10.5. Modernizacja instalacji wentylacyjnej

10.6. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania

10.7. Rozliczanie kosztów ogrzewania według zużycia ciepła

11. Ocena efektów energetycznych działań termomodernizacyjnych

11.1. Wprowadzenie

11.2. Określenie grubości warstwy materiału termoizolacyjnego docieplenia ściany mocowanego bez użycia łączników metalowych

11.3. Określenie grubości warstwy materiału termoizolacyjnego docieplenia ściany mocowanego z użyciem łączników metalowych

11.4. Określenie grubości warstwy materiału termoizolacyjnego docieplenia ściany w przypadku niepewnej jej izolacyjności cieplnej

11.5. Wpływ konstrukcyjnych mostków cieplnych na izolacyjność cieplną ściany

11.6. Określenie rzeczywistego wpływu docieplenia ściany zewnętrznej na zniejszenie ilości ciepła przenoszonego z przestrzeni ogrzewanej do otoczenia budynku

11.7. Wpływ mostków cieplnych na izolacyjność stropodachu wentylowanego

11.8. Wpływ mostków cieplnych na izolacyjność stropu nad nieogrzewanymi piwnicami

11.9. Efekty energetyczne wymiany okien

11.10. Dostosowanie mocy cieplnej źródła ciepła do zmniejszonego obciążenia cieplnego budynku

12. Metoda obliczania wpływu zagłębienia okna w ścianie na wielkość słonecznych zysków ciepła

12.1. Wprowadzenie

12.2. Analiza oddziaływania rodzajów promieniowania słonecznego na powierzchnię okna

12.3. Model matematyczny oddziaływania promieniowania słonecznego na powierzchnię okna zagłębionego w otworze okiennym

12.4. Wyniki przykładowych obliczeń

13. Przebieg termomodernizacji w Polsce

14. Obliczanie efektów energetycznych termomodernizacji budynku

15. Przykłady obliczania efektów energetycznych działań termomodernizacyjnych

15.1. Wprowadzenie

15.2. Efekty energetyczne modernizacji instalacji grzewczej

15.3. Efekty energetyczne docieplenia ścian i wymiany okien w budynku, w którym nie została zmodernizowana instalacja grzewcza

15.4. Efekty energetyczne ponownego docieplenia ścian zewnętrznych budynku w celu zwiększenia ich izolacyjności cieplnej

15.5. Efekty energetyczne docieplenia ścian i wymiany okien w budynku wykonanych po modernizacji instalacji grzewczej

15.6. Efekty energetyczne kompleksowej termomodernizacji budynku zgodnie z obowiązującymi wymaganiami

15.7. Wnioski

16. Ocena właściwości energetycznych budynku na podstawie zużycia surowca energetycznego lub energii

16.1. Wprowadzenie

16.2. Obliczenia zapotrzebowania na energię końcową do ogrzewania na podstawie rocznego zużycia surowca energetycznego lub energii

16.3. Monitoring energetyczny budynku

16.3.1. Opis metody

16.3.2. Przykład zastosowania metody

16.3.2.1. Charakterystyka budynków będących przedmiotem monitoringu

16.3.2.2. Sposób przeprowadzenia monioringu

16.3.2.3. Wyniki monitoringu w I budynku

16.3.2.4. Przebieg i wyniki monitoringu w budynku II

16.4. Ocena możliwości obniżenia mocy źródła ciepła do ogrzewania budynku po termomodernizacji

16.4.1. Ocena na podstawie zmierzonej ilości ciepła zużywanego na ogrzewanie budynku

16.4.2. Ocena na podstawie monitoringu energetycznego

17. Zapobieganie występowaniu zagrzybienia w budynkach poddanych termomodernizacji

17.1. Wprowadzenie

17.2. Warunki powstawania i rozwoju grzybów pleśniowych

17.3. Obliczanie wartości współczynnika temperaturowego fRsi w obszarach wspólnego oddziaływania dwóch lub trzech mostków cieplnych

17.4. Obliczanie maksymalnej wilgotności względnej w pomieszczeniach ze względu na zapobieganie powstaniu zagrzybienia

17.5. Wentylacja pomieszczeń wymagana ze względu na zabezpieczenie przed wystąpieniem zagrzybienia

18. Ocena wpływu termomodernizacji na warunki klimatyczne w budynku w okresie letnim

19. Podsumowanie

Bibliografia

Spis rysunków

Spis tabel

Brak załączników
Brak prenumeraty