Księgarnia – szczegóły publikacji

Podgląd
dostępny

Zarządzanie Bezpieczeństwem Funkcjonalnym w systemach o znaczeniu krytycznym

Zamów publikację

Autor:
Wydawnictwo: Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.
Stron: 383
Data wydania: 2007-04-03
Typ: książka
Druk: tak
Wersja elektroniczna: nie
ISBN: brak informacji


Wersja papierowa: 120,00 PLN

Data wydania:

03-04-2007

Druk w kolorze:

nie

Papier kredowy:

nie

Twarda oprawa:

nie

 

Koncepcja Bezpieczeństwa Funkcjonalnego jest nowoczesnym i kompleksowym ujęciem problematyki zarządzania bezpieczeństwem w technice. Niniejsza książka stanowi kompendium współczesnej wiedzy w prezentowanej dziedzinie. Jako, że Bezpieczeństwo Funkcjonalne zaczyna wkraczać do wszystkich sektorów gospodarki i obszarów techniki to pozycja ta powinna się znaleźć u każdego decydenta który jest odpowiedzialny za zapewnienie odpowiednich standardów bezpieczeństwa w firmie.

Książka spotkała się z doskonałym przyjęciem w Polsce i za granicą ilekroć była tam prezentowana. W dziewiętnastu rozdziałach monografii poruszone są przekrojowo aktualne zagadnienia wdrażania BF w praktyce przemysłu polskiego i europejskiego: normy i aspekty prawne, koncepcja ogólna BF, metodologia i aktualne prace rozwojowe gremiów europejskich.

Zaprezentowano również aspekty sektorowe wdrażania BF w przemyśle procesowym, maszynowym i innych. Istotną częścią jest rozdział o analizie kosztów i korzyści wynikających z prawidłowej aplikacji systemów bezpieczeństwa. Ta część została uzupełniona o zagadnienia ubezpieczania obiektów technicznych oraz rozdział odnoszący się do innowacyjności w zapewnianiu bezpieczeństwa. Oprócz systemów bezpieczeństwa zaprezentowano również najnowsze informacje o systemach security, systemach sieciowych, o ochronie danych i informacji w systemach technicznych, a także o aspektach BF w systemach detekcji i w strefach zagrożonych wybuchem.

Jednym z najbardziej istotnych czynników mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo techniczne obiektu czy instalacji jest czynnik ludzki. To zagadnienie zostało w pełni omówione w rozdziale autorskim redaktora całej pracy, prof. Kazimierza T. Kosmowskiego i w rozdziale omawiającym zagadnienia kompetencji i szkoleń.

Książka samym swoim układem oddaje konieczność kompleksowego podejścia do systemów technicznych w aspekcie bezpieczeństwa.

Przeznaczona jest dla wyższej kadry inżynierskiej i zarządzającej oraz dla członków zarządu odpowiadających za sprawy bezpieczeństwa w firmach. Może ona stanowić dobrą pomoc w strategicznym rozumieniu, w prowadzeniu procesów innowacyjnych i inwestycyjnych w firmach o znacznym potencjale technicznym, gdzie z racji stosowanych technologii mogłoby dojść do zdarzeń katastroficznych i nieszczęśliwych wypadków.

Będzie z pewnością przydatna również dla specjalistów d/s. BHP w dużych zakładach przemysłowych a także w najpoważniejszych zakładach ubezpieczeniowych czy agencjach brokerskich ubezpieczających obiekty przemysłowe.

 .

Brak załączników
Brak prenumeraty