Księgarnia – szczegóły publikacji

Podgląd
dostępny

Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja 9/49/2018

Zamów publikację

Autor:
Wydawnictwo: Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o.
Data wydania: 2018-09-01
Typ: czasopismo
Druk: tak
Wersja elektroniczna: nie
ISSN: 0137-3676


Wersja papierowa: 30,00 PLN

Prenumerata papierowa roczna PLUS - Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja
- 12 mc (12 egz.) 480,00 PLN

Data wydania wersji papierowej:

01-09-2018

Data wydania wersji elektronicznej:

01-09-2018

Wymiary:

A4

Druk w kolorze:

tak

Papier kredowy:

tak

Twarda oprawa:

nie


Pierwszy numer COW ukazał się w 1969 roku.

Celem „Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja” jest dostarczanie informacji dotyczącej najnowszych osiągnięć i kierunków rozwoju branży ciepłownictwa, ogrzewnictwa, wentylacji, klimatyzacji i chłodnictwa.

„Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja” stanowi platformę wymiany wiedzy i doświadczeń dla naukowców i specjalistów skupionych w branży. Artykuły prezentowane w „Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja” dostarczają projektantom, inwestorom i zarządom budynków a także studentom wyższych uczelni, informacji na temat kierunków rozwoju branży, nowości technicznych i prognoz badawczych oraz prezentują aktualne wyniki prac naukowo – badawczych prowadzonych w uczelniach wyższych i jednostkach badawczo-rozwojowych.

Szczegółowa tematyka czasopisma skupia się wokół poniższych aspektów:

 • fizyka budynków,
 • komfort cieplny i jakość powietrza wewnętrznego wraz z oceną i kontrolą środowiska wewnętrznego,
 • wentylacja naturalna i mechaniczna, wentylacja przemysłowa,
 • ogrzewanie, klimatyzacja i chłodnictwo,
 • rozdział powietrza w przestrzeniach wyposażonych w systemy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji,
 • bezpieczeństwo pożarowe budynków,
 • zewnętrzne i wewnętrzne parametry projektowe dla efektywności energetycznej budynków,
 • systemy odzyskiwania energii w budynkach,
 • systemy przesyłania ciepła,
 • pozyskiwanie i zastosowanie energii odnawialnej w budynkach,
 • zapotrzebowanie i zużycie energii w budynkach istniejących i przyszłościowych,
 • oszczędność energii w środowisku zabudowanym,
 • budynki efektywne energetycznie, budynki inteligentne, budynki zrównoważone,
 • integracja projektowania architektonicznego i systemów mechanicznych oraz oświetleniowych,
 • nowe materiały w budownictwie i ich wpływ na zapotrzebowanie na energię, 
  oraz dziedziny wiedzy powiązane z inżynierią środowiska.

W czasopiśmie znaleźć można:

 • publikacje uznanych naukowców,
 • wyniki najnowszych badań,
 • pełną informację naukowo - techniczną związaną z ciepłownictwem, ogrzewnictwem, wentylacją i klimatyzacją,
 • informacje z konferencji, zjazdów i targów branżowych,
 • bogatą ofertę reklamową przodujących firm i przedsiębiorstw.

Czasopismo jest indeksowanie w następujących bazach danych:

 • BazTech,
 • Index Copernicus,
 •  Pol-index.

Autorami publikacji w „Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja” są naukowcy z krajowych i zagranicznych uczelni i instytutów oraz uznani praktycy w dziedzinach ciepłownictwa, ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji, a także fizyki budowli i chłodnictwa.

Czytelnikami „Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja” są: inżynierowie i technicy o wyższych kwalifikacjach zawodowych, projektanci, konstruktorzy i technolodzy oraz pracownicy naukowi i studenci lat wyższych uczelni technicznych.

W numerze 9/49/2018:

 1. Pożyteczna OSA – okiem studenta ‒ podsumowanie Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej OSA – Odpady, Środowisko, Atmosfera - dr inż. Jarosałw Müller
 2. Wybrane problemy diagnostyki infrastruktury energetycznej - mgr inż Magdalena Dubert, prof. dr hab. inż. Waldemar Kamrat
 3. Prognozowanie wartości opałowej gazu pirolitycznego z paliwa RDF w aspekcie jego energetycznego wykorzystania - dr hab. inż prof. PCz. Monika Zajemska, mgr inż. Przemysław Rajca
 4. Pomiary drgań rurociągów ciepłowniczych - mgr inż. Ewa Kręcielewska, mgr inż. Tomasz Gawroński, mgr inż. Tomasz Żarnowski, 
 5. mgr inż. Wiesław Maliszewski
 6. Potrzeba poprawy systemu rozliczania kosztów ogrzewania mieszkań w budownictwie wielorodzinnym w Polsce - dr hab. inż. Cezary A. Pieńkowski
 7. Energooptymalne systemy klimatyzacyjne dla izolatek oddziałów onkologii, hematologii i transplantologii szpiku - dr hab. inż. prof. ndzw. PP Mieczysław Porowski, mgr inż. Monika Maćkowiak
 8. Analiza wyników badań aerodynamicznych wywietrzaka grawitacyjnego nowego typu - mgr inż. Adam Deska, dr inż. Adam Rubnikowicz
 9. Jakość powietrza w żłobku ‒ monitoring, ocena i rozwiązania problemów. - inż. Aleksandra Płóciennik, inż. Anna Lidwiczak,  dr inż. Katarzyna Ratajczak, mgr inż. Magdalena Filipiak, 
 10. Zanieczyszczenia w wodnych instalacjach c.o. i klimatyzacji, sposoby zabezpieczania - mgr inż. Sławomir Grzesik
Brak załączników
Prenumerata papierowa roczna PLUS - Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja

Prenumerata papierowa roczna PLUS z dostępem do archiwum e-publikacji.

Brak załączników