Prezentacja firmy Napisz do firmy ? Dodaj do listy zapytań Usuń z listy zapytań

I.P.P.U.MASTA Spółka z o.o.

I.P.P.U.MASTA Spółka z o.o.

MASTA oferuje kompleksowy zakres usług w dziedzinie klimatyzacji, wentylacji i chłodnictwa. Przez prawie 27 lat działalności zrealizowała ponad 500 tematów obejmujących pełne wykonawstwo instalacji chłodniczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. 


Inżynierskie Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe MASTA Sp. z o.o. rozpoczęło działalność w lutym 1988 roku. MASTA oferuje kompleksowy zakres usług w dziedzinie klimatyzacji, wentylacji i chłodnictwa. Przez prawie 27 lat działalności zrealizowała ponad 500 tematów obejmujących pełne wykonawstwo instalacji chłodniczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. 

Firma jest wydawcą branżowego miesięcznika "Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna" oraz książek prezentujących najnowsze osiągnięcia techniki klimatyzacyjnej,wentylacyjnej i chłodniczej, a także dziedzin im pokrewnych.

Od 12 lat MASTA organizuje szkolenia pozwalające na zdobycie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych w dziedzinie techniki chłodniczej i klimatyzacyjnej oraz pomp ciepła. Pod egidą Krajowego Forum Chłodnictwa, którego MASTA jest założycielem, stworzyła Modułowy System Szkoleń.

Oferta szkoleniowa firmy obejmuje m.in. szkolenia w zakresie substancji kontrolowanych umożliwiające uzyskanie ŚWIADECTWA KWALIFIKACJI zgodnego z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o środkach zubożających warstwę ozonową.

MASTA jest pomysłodawcą i organizatorem projektów pod nazwą „Inwestycja w pracownika szansą dla branży chłodnictwa i klimatyzacji”, obejmujących cykle szkoleń z tematyki chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W dniu 5 listopada 2004 roku,z okazji 10-lecia Wydawnictwa MASTA oraz wydania setnego numeru czasopisma Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna, przedstawicielom firmy zostały wręczone Medale Prezydenta Miasta Gdańska za wkład w rozwój gospodarki oraz gdańskiej myśli naukowej.

Firma jest członkiem założycielem KRAJOWEGO FORUM CHŁODNICTWA - Związek Pracodawców. Ściśle również współpracuje z katedrą Energetyki i Aparatury Przemysłowej Politechniki Gdańskiej.