Artykuł Dodaj artykuł

Polska daleko od Efektywności Energetycznej

Zwiększanie efektywności energetycznej kraju jest jednym z priorytetów „Polityki energetycznej Polski do 2030 roku” oraz polskiej prezydencji w UE. Tymczasem, jak pokazują wyniki badań TNS OBOP1 przeprowadzonych przez Forum Rozwoju Efektywnej Energii, blisko połowa Polaków błędnie rozumie pojęcie efektywności energetycznej, a co 4. respondent nie ma z nim żadnych skojarzeń. Jak podkreślają eksperci Forum FREE, aby skutecznie rozwijać efektywność polskich gospodarstw, niezbędne jest w pierwszej kolejności zbudowanie świadomości społecznej na ten temat.

Zwiększanie efektywności energetycznej kraju jest jednym z priorytetów „Polityki energetycznej Polski do 2030 roku” oraz polskiej prezydencji w UE. Tymczasem, jak pokazują wyniki badań TNS OBOP1 przeprowadzonych przez Forum Rozwoju Efektywnej Energii, blisko połowa Polaków błędnie rozumie pojęcie efektywności energetycznej, a co 4. respondent nie ma z nim żadnych skojarzeń. Jak podkreślają eksperci Forum FREE, aby skutecznie rozwijać efektywność polskich gospodarstw, niezbędne jest w pierwszej kolejności zbudowanie świadomości społecznej na ten temat.

Polacy zapytani o najbardziej efektywne energetycznie rozwiązania technologiczne, na pierwszym miejscu wymieniają odnawialne źródła energii (OZE). Blisko połowa badanych (46%) wskazuje kolektory słoneczne, a zdaniem 42% respondentów najbardziej efektywnym źródłem energii są wiatraki. Tylko co dziesiąty Polak (12%) poprawnie definiuje efektywność energetyczną, jako korzystny stosunek uzyskanej energii do ilości jej zużycia.

Jakie rozwiązania technologiczne są według Pani/Pana efektywne energetycznie? (dane w proc.)

„Mimo że OZE są rozwiązaniami przyjaznymi środowisku, nie należą do najbardziej efektywnych źródeł energii. Kolektory słoneczne skutecznie zaspokajają zapotrzebowanie energetyczne jedynie w najbardziej słonecznych miesiącach letnich.  A efektywność wiatraków znacznie spada nawet w przypadku niewielkiego obniżenia  średniej  prędkości wiatru” – mówi ekspert Forum FREE dr inż. Arkadiusz Węglarz, Krajowa Agencja Poszanowania Energii. „Odnawialne źródła energii są zatem efektywne ekologicznie, ale nie efektywne energetycznie” – podsumowuje dr inż. Węglarz.

Wielu Polakom efektywność energetyczna kojarzy się z oszczędzaniem energii (38%) oraz efektywnym wykorzystaniem dostępnej energii (28%). „Polacy trafnie kojarzą pojęcie efektywności energetycznej z ochroną środowiska naturalnego oraz oszczędnościami wydatków na energię – mają świadomość, że efektywnymi energetycznie są rozwiązania, dzięki którym przy mniejszym nakładzie energii otrzymują taki sam efekt użytkowy” – mówi ekspert Forum FREE dr Filip Elżanowski, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Jednak niemal co szósty Polak (15%) jest zdania, że to energia elektryczna jest jednym z najbardziej efektywnych źródeł energii. Tymczasem proces wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej wiąże się ze znacznymi jej stratami. Ponadto energia elektryczna najczęściej powstaje z silnie eksploatowanych nieodnawialnych źródeł, jakimi są paliwa kopalne.

„Zwiększenie efektywności energetycznej jest jednym z priorytetów «Polityki energetycznej Polski do 2030 roku». Polska wciąż pozostaje bowiem daleko za krajami Unii Europejskiej, a nasza efektywność energetyczna jest prawie trzykrotnie niższa niż w najbardziej rozwiniętych krajach europejskich. Aby zwiększać efektywność energetyczną konieczna jest jednak praca nie tylko na szczeblu państwowym, ale także w zakresie budowania świadomości i wiedzy społecznej na ten temat“ – mówi ekspert Forum FREE dr Andrzej Hałasiewicz, Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polski.

EFEKTYWNE ROZWIĄZANIA

Efektywność energetyczną można skutecznie zwiększyć dzięki prowadzeniu skoordynowanych działań na rzecz ograniczenia strat energii podczas jej wytwarzania i przesyłu oraz poprzez redukcję jej zużycia. Na rynku funkcjonuje wiele rozwiązań spełniających te warunki. Przykład stanowią takie rozwiązania, jak pompy ciepła, termomodernizacja budynków czy mikrokogeneracja – wytwarzanie skojarzonej energii ciepła i elektrycznej. Wysoka wydajność tego typu rozwiązań niesie ze sobą szereg korzyści, takich jak obniżenie kosztów pozyskiwania energii oraz zużycia paliw, a także eliminacja strat przesyłowych.

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA na co dzień

Obok inwestowania w efektywne rozwiązania, ważna jest również redukcja zużycia energii przez każdego z nas, dlatego w codziennym życiu warto pamiętać o:

• Termomodernizacji budynków – dociepleniu ścian zewnętrznych, wymianie nieszczelnych okien, modernizacji systemów grzewczych;
• Wymianie świetlówek na energooszczędne;
• Wymianie starych, energochłonnych urządzeń AGD na nowe;
• Wyłączaniu z kontaktu urządzeń, takich jak ładowarki do telefonów i laptopów, które nieużywane, ale podłączone wciąż pobierają energię;
• Gaszeniu oświetlenia przy wychodzeniu z pokoju;
• Dopasowaniu temperatury pomieszczeń do sposobu ich wykorzystywania.

Podobne artykuły