Koszyk: BRAK


Artykuł Dodaj artykuł

Osuszacz sprężonego powietrza - gdzie się przyda?

Sprężone powietrze jest bezwonnym i bezbarwnym gazem o ciśnieniu wyższym od atmosferycznego. Wykorzystywane jest w wielu dziedzinach i gałęziach przemysłu. Służy do zasilania różnego rodzaju urządzeń pneumatycznych, a także na małą skalę w domach, do czyszczenia sprzętu elektronicznego, komputerowego lub trudno dostępnych miejsc i zakamarków.

Osuszacz sprężonego powietrza - gdzie się przyda?

Sprężone powietrze jest bezwonnym i bezbarwnym gazem o ciśnieniu wyższym od atmosferycznego. Wykorzystywane jest w wielu dziedzinach i gałęziach przemysłu. Służy do zasilania różnego rodzaju urządzeń pneumatycznych, a także na małą skalę w domach, do czyszczenia sprzętu elektronicznego, komputerowego lub trudno dostępnych miejsc i zakamarków.

Na użytek domowy można je nabyć w sklepach w poręcznych metalowych pojemnikach w sprayu. Do celów przemysłowych wytwarza się je za pomocą sprężarek. Jednak, aby sprężone powietrze dobrze spełniało swoje zadanie, powinno być jałowe i musi mieć odpowiednie parametry techniczne, a przede wszystkim nie może zawierać wilgoci. Wszystkie te cechy można uzyskać za pomocą osuszacza sprężonego powietrza.

Dlaczego sprężone powietrze powinno być suche?

Sprężone powietrze wytwarzane jest przy użyciu sprężarek. W zależności od przyszłych zastosowań oraz wymaganej jakości sprężonego powietrza stosuje się sprężarki o różnej konstrukcji i właściwościach (https://www.sprezarki-techem.com.pl/). Wytworzone sprężone powietrze składowane jest w specjalnych zbiornikach lub butlach i transportowane do odbiorników za pomocą rur i elementów instalacji pneumatycznych. Wykorzystuje się je do zasilania różnych urządzeń pneumatycznych, w transporcie, warsztatach samochodowych, medycynie, fabrykach i zakładach produkcyjnych oraz w systemach magazynujących energię (CAES). Sprężanie powietrza atmosferycznego odbywa się w naturalnym otoczeniu, co sprawia, że uzyskany gaz zawiera parę wodną oraz różne zanieczyszczenia. Zanim trafi do odbiornika, musi więc zostać odpowiednio przygotowany i oczyszczony. W procesie uzdatniania biorą udział różne urządzenia, między innymi osuszacz. Pełni on bardzo ważną funkcję, ponieważ wilgoć wpływa negatywnie na stan przewodów instalacji sprężonego powietrza, prowadząc do korozji osprzętu oraz zamarzania zewnętrznych przewodów. Procesy te mogą w krótkim czasie doprowadzić do awarii całej instalacji.

Jak działa osuszacz sprężonego powietrza?

Aby uzyskać pożądane parametry wylotowe sprężonego powietrza, powinny zostać spełnione odpowiednie warunki na wejściu urządzenia. Należą do nich: temperatura powietrza, ciśnienie oraz warunki zewnętrzne. Parametry te są od siebie zależne i zmiana jednego z nich wpływa na pozostałe, dlatego każdy osuszacz ma ściśle określone warunki pracy. Zasada działania osuszaczy sprężonego powietrza opiera się na schłodzeniu gazu do tzw. punktu rosy (czyli temperatury, przy której wilgotność względna powietrza wynosi 100% i dochodzi do skraplania pary wodnej), a następnie wyodrębnieniu i odseparowaniu wody. W zależności od zastosowanej technologii produkowane są 3 rodzaje osuszaczy: membranowe, adsorpcyjne oraz ziębnicze. Zasada działania każdego z nich jest nieco inna, jednak w każdym z tych przypadków najważniejszym parametrem jest temperatura, przy której dochodzi do procesu skraplania pary wodnej przy aktualnym ciśnieniu roboczym (https://www.sprezarki-techem.com.pl/pl/osuszacze-sprezonego-powietrza,107.htm).

Gdzie wykorzystuje się osuszacze sprężonego powietrza?

Osuszacze sprężonego powietrza odgrywają bardzo ważną rolę w różnych gałęziach przemysłu. Umożliwiają i usprawniają pracę wielu maszyn i urządzeń. Pozwalają zmniejszyć koszty utrzymania automatów korzystających ze sprężonego powietrza. Osuszacze eliminują wodę oraz parę wodną z powietrza wytwarzanego przez sprężarkę, dzięki czemu pozwalają uniknąć awarii i przerwania procesów produkcji, a także napraw i ograniczenia do minimum serwisowania elementów instalacji. Przeciwdziałają korozji i tworzeniu się drobnoustrojów, pleśni oraz grzybów. Najczęściej w przemyśle stosowane są osuszacze chłodnicze. Modele membranowe stosuje się zazwyczaj w urządzeniach i sprzętach medycznych, instalacjach przeznaczonych do malowania natryskowego oraz w układach hamulcowych. Osuszacze ziębnicze znajdują zastosowanie w sprężarkach typu hermetycznego.

Podobne artykuły