Artykuł Dodaj artykuł

PlanRadar: stan wdrożenia technologii BIM

Eksperci PlanRadar porównali stan wdrożenia technologii BIM w siedmiu krajach i określili perspektywę rozwoju technologii w ciągu najbliższych lat.

Eksperci PlanRadar porównali stan wdrożenia technologii BIM w siedmiu krajach i określili perspektywę rozwoju technologii w ciągu najbliższych lat. Polska wyróżnia się na tym tle wciąż stosunkowo niewielkim odsetkiem firm, które decydują się na wdrożenie tego rozwiązania. Przeciwdziałać temu chce Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, które zapowiada, że technologia BIM stanie się obowiązkowa przy projektach z sektora zamówień publicznych. Stanie się to jednak nie wcześniej niż w 2030 roku.

PlanRadar: stan wdrożenia technologii BIM

Branża budowlana na całym świecie stoi w obliczu opracowywania nowych standardów produktywności, redukcji kosztów i czasu. Udowodniona skuteczność technologii BIM sprawiła, że ta stała się ona jednym z głównych trendów w budownictwie, a samo rozwiązanie z narzędzia dla nielicznych firm staje się powoli standardem budowlanym. Potwierdza to m.in. badanie przeprowadzone w 2021 roku przez PlanRadar. Firma przeanalizowała sposób wdrażania BIM w projektach na terenie siedmiu krajów – w Polsce, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Austrii, Rosji oraz Chorwacji. Z przeprowadzonej analizy wynika, że stopień wdrożenia technologii większości państw UE wciąż jest relatywnie niski, a wśród kluczowych barier przedsiębiorcy wskazują m.in brak zunifikowanych standardów i norm, państwowych ram regulacyjnych dotyczących BIM, a także niedostateczny poziom wiedzy na temat samej technologii. Aby odpowiedzieć na te potrzeby, w ramach badania dokonano również przeglądu poziomu wsparcia, jakiego rządy poszczególnych państw udzieliły technologii BIM i cyfrowym praktykom pracy.

Wielka Brytania liderem wśród państw UE

Jednym z pionierów w kontekście wdrożenia technologii BIM jest niewątpliwie Wielka Brytania. To właśnie tam zdefiniowano normę, która stanowi podstawę dzisiejszego międzynarodowego standardu ISO 19650, a od 2016 roku wszystkie projekty publiczne prowadzone w tym kraju muszą wykorzystywać BIM w sposób umożliwiający współpracę pomiędzy stronami zaangażowanymi w ich realizację. Decyzja ta spowodowała znaczący wzrost świadomości użytkowników aplikacji wspierających proces budowlany i rozpowszechnienia BIM jako jednego z kluczowych narzędzi

– Wielka Brytania to bez wątpienia jeden z najlepszych przykładów potwierdzających skuteczność oraz skalę zastosowania BIM w procesie budowlanym. Korzyści wynikające z wykorzystania tej technologii dostrzegły jednak również rządy innych krajów. Podobnie etap wdrożenia BIM wygląda np. w Niemczech, gdzie od kwietnia 2016 roku publiczne podmioty zamawiające mają prawo wymagać od wykonawcy zastosowania BIM, a od 2017 roku BIM jest obowiązkowy dla projektów o wartości powyżej 100 milionów euro – zauważa Bartek Pietruszewski, Country Manager PlanRadar w Polsce, i dodaje, że Francja obecnie nie posiada jeszcze żadnego standardu BIM zawartego w ustawie lub rozporządzeniu. Pomimo to, w przypadku dużych projektów budowlanych, zarówno publicznych jak i prywatnych, aż 35 proc. deweloperów we Francji stosuje BIM, a ponad połowa firm obecnych na tym rynku zdążyła już wdrożyć tę technologię.

Najgorzej w zestawieniu wypadają Chorwacja oraz Austria. Podobnie jak wiele innych krajów europejskich, państwa te zwiększają nacisk na digitalizację przemysłu, a w szczególności na coraz częstszą pracę z wykorzystaniem BIM. Jednak pomimo tych starań tylko 20 proc. małych i średnich przedsiębiorstw w Austrii korzysta z BIM, a w przypadku Chorwacji jest to około 25 proc. wszystkich podmiotów.

Polska na tle pozostałych krajów

W 2019 roku Kantar Polska, na zlecenie Autodesk1, przeprowadził badanie świadomości BIM wśród 287 polskich firm architektoniczno-budowlanych. Jedynie 20 proc. uczestników badania podało, że wykorzystywało BIM w swoich projektach, a 38 proc. potwierdziło, że w swojej pracy miało styczność z metodologią BIM. Trend ten nasilił się pod koniec 2016 roku, kiedy Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przygotowało analizę dotychczasowego wdrożenia BIM i zaczęło rozważać wprowadzenie regulacji dotyczących jego wykorzystania. Na koniec 2019 roku ponad 70 projektów w kraju wykorzystywało BIM - wszystkie z nich to obiekty publiczne, w tym projekty drogowe i infrastrukturalne.

Według informacji przekazanych w 2020 roku przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii resort planuje dalsze zmiany w tym zakresie. W tym celu m.in. opublikowano tzw. mapę drogową wdrożenia BIM dla zamówień publicznych w Polsce. Zakłada się, że dla tego typu inwestycji wykorzystanie BIM stanie się obowiązkowe najwcześniej od 2030 roku.

– Na tle pozostałych krajów w naszym rankingu nie wypadamy najgorzej, ale zdecydowanie daleko nam do satysfakcji. Głęboko wierzymy, że dzięki wparciu i prowadzonym działaniom legislacyjnym technologia BIM i metodyka pracy oparta na jej wykorzystaniu stają się jeszcze popularniejsze i coraz chętniej wykorzystywane przez firmy budowlane. To pozwoli otworzyć drzwi do nowych możliwości w zarządzaniu, eksploatacji i optymalizacji każdej konstrukcji, a co najważniejsze nie powiększać dystansu jaki wciąż dzieli nas od czołówki sztafety – podsumowuje Bartek Pietruszewski.


1 https://www.autodesk.pl/campaigns/aec/bim-report-2019

Artykuł został dodany przez firmę

PlanRadar GmbH

PlanRadar - oprogramowanie do prowadzenia dokumentacji budowlanej, zarządzania zadaniami i eliminacji usterek. Rozpocznij za darmo!

Zapoznaj się z ofertą firmy


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły