Artykuł Dodaj artykuł

Ściany oddzielenia pożarowego i przewody oddymiające – najważniejsze informacje

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe to jedna z najistotniejszych kwestii w przypadku różnego rodzaju obiektów budowlanych. Istnieją oczywiście ściśle określone normy oraz wytyczne dotyczące ochrony przeciwpożarowej. Wytyczne te różnią się w zależności od wielkości danego budynku oraz jego przeznaczenia. Z przepisów dotyczących wspomnianej tematyki wynika między innymi fakt, iż w budynkach muszą zostać wydzielone strefy pożarowe.

Ściany oddzielenia pożarowego i przewody oddymiające – najważniejsze informacje

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe to jedna z najistotniejszych kwestii w przypadku różnego rodzaju obiektów budowlanych. Istnieją oczywiście ściśle określone normy oraz wytyczne dotyczące ochrony przeciwpożarowej. Wytyczne te różnią się w zależności od wielkości danego budynku oraz jego przeznaczenia. Z przepisów dotyczących wspomnianej tematyki wynika między innymi fakt, iż w budynkach muszą zostać wydzielone strefy pożarowe.

Czym jest ściana oddzielenia pożarowego? 

Ściany oddzielenia pożarowego są przegrodami, które wyznaczają strefy pożarowe w budynku. Ich funkcja polega na ograniczeniu rozprzestrzeniania się ognia w przypadku wybuchu pożaru. To z kolei pozwala na sprawną oraz bezpieczną ewakuację osób znajdujących się w budynku. Ściany oddzielenia przeciwpożarowego mogą mieć zarówno jednowarstwową, jak i dwuwarstwową konstrukcję. Więcej o tym przeczytasz z poradnika na stronie https://www.promat.com/pl-pl/budownictwo/centrum-wiedzy/strefa-eksperta/59385/sciany-oddzielenia-pozarowego-i-przewody-oddymiajace/.  

Normy oraz wymagania dotyczące ścian oddzielenia pożarowego 

Ściana oddzielenia przeciwpożarowego powinna oczywiście spełniać określone warunki techniczne. Wszelkie przepisy dotyczące tego typu konstrukcji zapisane zostały w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 2002 roku. Ponadto normą, którą muszą spełniać ściany oddzielenia przeciwpożarowego jest norma PN-EN 13501-2. Muszą one również charakteryzować się odpowiednią klasą odporności ogniowej REI. 

Przewody oddymiające – co warto o nich wiedzieć? 

Innym elementem ochrony przeciwpożarowej są przewody oddymiające. Mają one za zadanie odprowadzanie dymu na zewnątrz, dzięki czemu udrażniają one strefy ewakuacyjne. Również tego rodzaju konstrukcje powinny spełniać wymaganie określone we wspomnianym w powyższym akapicie rozporządzeniu. Istotne są zarówno elementy użyte do takich konstrukcji, jak i zastosowany system izolacji oraz sposób montażu.  

Bardzo ważne jest również, aby wszelkie instalacje elektryczne zasilające urządzenia ochrony przeciwpożarowej były odpowiednio chronione. Służą do tego na przykład kanały kablowe PROMATECT.