Artykuł Dodaj artykuł

Szkolenie - Prawo Budowlane 2021 – zmiany i cyfryzacja procesu budowlanego 20 kwietnia 2021r. - online

Zmiany i cyfryzacja procesu budowlanego 20 kwietnia 2021r. - online.

Podczas szkolenia przekażemy praktyczną wiedzę oraz omówimy:

 • przepisy które weszły w życie 19 września 2020
 • elektroniczny obieg dokumentów
 • obiekty budowlane: budynki, obiekty małej architektury, budowle i urządzenia budowlane
 • roboty budowlane: budowa, przebudowa, montaż, remont i rozbiórka obiektu budowlanego
 • zmianę sposobu użytkowania
 • elektroniczną procedurę składania dokumentacji
 • pozwolenie na użytkowanie
 • kiedy nie trzeba mieć pozwolenia na budowę
 • pozwolenie na użytkowanie
 • dysponowanie nieruchomością

Szkolenie skierowane jest do:

 • kierowników i specjalistów działów inwestycji
 • pracowników administracji publicznej uczestniczących w procesie budowlanym
 • osób odpowiedzialnych za utrzymanie i eksploatację obiektów budowlanych
 • firm deweloperskich, budowlanych i projektowych
 • osób które stosują przepisy prawa budowlanego w praktyce

PROGRAM

 1. Zarys nowelizacji prawa budowlanego 2018-2021.
 2. Kluczowe pojęcia w prawie budowlanym i ich znaczenie dla procesu budowlanego.
 3. Tytuł prawny do nieruchomości na cele budowlane.
 4. Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych (kiedy wystarczy zgłoszenie robót budowlanych, a kiedy wymagane jest pozwolenie na budowę – właściwe procedury po zmianach prawa budowlanego).
 5. Odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego i obowiązek uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę, z uwzględnieniem nowych regulacji.
 6. Wstrzymanie / wznowienie budowy, wygaśnięcie pozwolenia na budowę. Możliwość i tryb przeniesienia pozwolenia na budowę.
 7. Obowiązki uczestników procesu budowlanego po zmianach prawa budowlanego.
 8. Dokumentacja budowy, w tym dziennik budowy.
 9. Przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego (kiedy wystarczy zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych, a kiedy wymagane jest pozwolenie na użytkowanie – właściwe procedury po zmianach prawa budowlanego).
 10. Przepisy przejściowe i zarys planowanych zmian prawa budowlanego.
 11. Cyfryzacja administracyjnego procesu budowlanego.
 12. Pytania i panel dyskusyjny.

Artykuł został dodany przez firmę


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły