Koszyk: BRAK


Artykuł Dodaj artykuł

O czym należy pamiętać wynajmując maszyny budowlane

Wykonanie projektu budowlanego wiąże się z dużymi kosztami.

Wykonanie projektu budowlanego wiąże się z dużymi kosztami. Nic dziwnego, że wiele firm wynajmuje wyposażenie budowlane. Przed skorzystaniem z oferty firm pożyczających narzędzia warto sprawdzić, na jakich zasadach opiera się wypożyczanie sprzętu.

O czym należy pamiętać wynajmując maszyny budowlane

Stan techniczny wynajmowanych maszyn

Przed podpisaniem umowy najmu warto zwrócić uwagę na kilka kwestii. Przede wszystkim narzędzia powinny być objęte ważną gwarancją. W przypadku usterki firma wypożyczająca powinna zapewnić pomoc techniczną i pokrycie ewentualnych strat. Usługobiorca jest zobowiązany do oględzin sprzętu przed jego pobraniem. Sprawdzenie stanu technicznego pozwala uniknąć sytuacji, w których nie wiadomo, która strona umowy nie dopełniła swoich obowiązków.

Gdy wystąpią wątpliwości, należy uwzględnić je w aneksie do umowy. Narzędzia muszą odznaczać się czystością, zapewniać użytkownikowi komfort i bezpieczeństwo. Należy pamiętać, że nawet sprawny i wypróbowany sprzęt ulega awarii. Jest to szczególnie istotne przy drogich urządzeniach, których przestoje generują duże koszty i powodują przesunięcie terminów budowy.

Umowa najmu i warunki przekazania sprzętu

Umowa wynajmu powinna bardzo precyzyjnie regulować kwestie użytkowania sprzętu i zasady, na jakich jest zwracany. Często zawiera dokładny spis wszystkich podzespołów i komponentów, z których składa się maszyna. Dokument określa okres najmu, cenę i kary umowne. Osoby fizyczne wypożyczające sprzęt muszą okazać np. dowód tożsamości. Firmy budowlane często są zobowiązane do wykazania się fakturami dokumentującymi ich działalność.

To działa w obie strony, dlatego warto upewnić się, czy usługodawca również posiada dobrą opinię. Jednym z dobrze znanych podmiotów na polskim rynku jest firma: https://www.bm-rent.pl/pl W momencie oddawania sprzętu powinien zostać sporządzany protokół zwrotu. Taki dokument zawiera informacje o stanie technicznym, w jakim znajduje się maszyna i poświadcza, że wszystkie warunki najmu zostały spełnione. Określa czas i miejsce zwrotu wraz z danymi na temat technicznego opisu usterek czy wad używanego urządzenia.

Serwisowanie wynajętych maszyn

W przypadku, gdy najemca przyczynił się do awarii maszyny, wtedy to on ponosi odpowiedzialność finansową. Każdą usterkę należy zgłosić, niezależnie kto spowodował awarię. Zawiadomienie składa się w przeciągu doby od wystąpienia defektu. Firma może wymienić sprzęt na nowy, jeśli naprawa przeciągnie się w czasie.

Warto rozróżniać naturalne zużycie urządzenia od zniszczenia na skutek nieprawidłowej eksploatacji. To pozwoli uniknąć wielu nieporozumień. Przy prawidłowym użytkowaniu maszyny zazwyczaj to firma wynajmująca zajmuje się organizowaniem przeglądów serwisowych.

Artykuł sponsorowany

Podobne artykuły