Artykuł Dodaj artykuł

Forum Gospodarcze Budownictwa Build4Future

Poznań, 01-02.02.2021 || Poznań Congress Center || Międzynarodowe Targi Poznańskie, Formuła on-line

Forum Gospodarcze Budownictwa Build4Future

Poznań, 01-02.02.2021 || Poznań Congress Center || Międzynarodowe Targi Poznańskie, Formuła on-line

1 lutego 2021 r.

11.00 – 11.10 Otwarcie Forum i powitanie uczestników

Tomasz Kobierski, Prezes Zarządu Grupy MTP

11.10 – 11.20 Wystąpienie inauguracyjne

Anna Kornecka, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii

11.20 – 12.45 ANALIZA POLSKIEGO RYNKU BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO I KOMERCYJNEGO W DOBIE PANDEMII ORAZ PROGNOZY NA ROK 2021.

Rynek inwestycji mieszkaniowych i komercyjnych – aktualne trendy.

Szymon Jungiewicz , Główny analityk rynku budowlanego, PMR Market Experts

Polski rynek budownictwa mieszkaniowego i komercyjnego z perspektywy analiz bankowych. Instrumenty finansowe jako motory wzrostu.

Jacek Furga, Przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych Związku Banków Polskich

Panel dyskusyjny:

Moderator: Szymon Jungiewicz, Główny Analityk rynku budowlanego, PMR Market Experts

Uczestnicy:

 • Juliusz Tetzlaff, Dyrektor Departamentu Mieszkalnictwa w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii
 • Konrad Płochocki, Dyrektor Generalny Polskiego Związku Firm Deweloperskich
 • Zbigniew Gościcki, Prezes Zarządu Unidevelopment S.A.
 • Tomasz Kozłowski, Prezes Polskiego Klastra Budowlanego
 • dr Jacek Furga, Związek Banków Polskich

12.45 – 13.00 Przerwa kawowa

13.00 – 14.15 NOWE TECHNOLOGIE W BUDOWNICTWIE.

CZŁOWIEK VS. MASZYNA VS. ŚRODOWISKO - AUTOMATYZACJA, ROBOTYZACJA, CYFRYZACJA, OCHRONA ŚRODOWISKA.

Prezentacja wprowadzająca

Przemysł 4.0 w budownictwie.

Andrzej Soldaty - Inicjatywa na rzecz Polskiego Przemysłu 4.0

Panel dyskusyjny

Moderator: Krzysztof Skrzypek

Uczestnicy:

 • Wojciech Gruźliński, Technical & Product Manager, aeroMind
 • Łukasz Gorgolewski, Przewodniczący Komisji ds. BIM Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
 • Tomasz Wegner, Dyrektor Handlowy Interhandler JCB (Zielone budowy – maszyny i urządzenia budowlane a ochrona środowiska)
 • Jakub Wójcik, członek Rady Polskiego Klastra Budowlanego, ekspert ds zrównoważonego budownictwa w Sieci Badawczej Łukasiewicz

14.15 – 15.00 Przerwa na lunch

15.00 – 16.30 NOWOCZESNA PREFABRYKACJA ODPOWIEDZIĄ NA WYZWANIA STAWIANE DZIŚ WSPÓŁCZESNEMU BUDOWNICTWU.

Prezentacja wprowadzająca

Prefabrykacja szansą szybkiego rozwoju nowoczesnego budownictwa

Marek Beśka, Business Developer Industry East Europe

Panel dyskusyjny

Moderator: Marek Beśka, Prezes Stowarzyszenia Energooszczędne Domy Gotowe

Uczestnicy:

 • Marcin Gołębiewski, Prezes Zarządu Unihouse S.A.
 • Andrzej Czapczuk, Dyr. Generalny F.B.I. Tasbud
 • Tomasz Balcerowski, Prezes Zarządu, Ekoinbud Sp. z o.o.
 • Kamil Kowalczyk, Dyrektor Działu Handlowego ClimaticTomasz Seremet, Członek Zarządu Pekabex SA

16.30 Zakończenie

2 lutego 2021 r.

9.30 – 11.30 CZAS INFRASTRUKTURY - STAN AKTUALNY I PROJEKCJA PRZYSZŁOŚCI.

9.30 – 10.00 Prezentacje wprowadzające

Nowe Prawo zamówień publicznych oraz scenariusze rozwoju rynku budownictwa infrastrukturalnego – które segmenty w budownictwie infrastrukturalnym mają największe szanse na wzrost aktywności inwestycyjnej?

Jan Styliński, Prezes Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa

Zaawansowanie realizacji inwestycji infrastrukturalnych, przegląd sytuacji w segmentach, projekcje przyszłości - drogi, koleje, energia, hydrotechnika, środowisko.

Szymon Jungiewicz, Główny analityk rynku infrastruktury, Dyrektor sektora budowlanego w PMR Market Eksperts

Panel dyskusyjny

Moderator: Kazimierz Krupa, niezależny publicysta ekonomiczny, były wieloletni red. nacz. Magazynu FORBES redaktor naczelny „Euroinfrastruktura XXI ”- Polski Związek Pracodawców Budownictwa

 • Budownictwo infrastrukturalne – stabilizator sytuacji gospodarczej w Polsce.
 • Zmiany w Prawie Zamówień Publicznych szansą na stabilizację dla branży.
 • Koniec obecnej perspektywy finansowej UE - jak firmy i instytucje radzą sobie z w obecnej sytuacji z wykorzystaniem środków i co stanowi największe zagrożenie?
 • Projekcja sytuacji w budownictwie na najbliższy rok i lata następne

Uczestnicy:

 • Leszek Gołąbiecki, Prezes Zarządu Unibep S.A.
 • Mikołaj Wild, Prezes Zarządu CPK
 • Cezary Saganowski, Prezes Zarządu Egis Poland, ekspert w dziedzinie projektowania
 • Jan Styliński, Prezes Zarządu Polski Związek Pracodawców Budownictwa
 • Piotr Malepszak, Niezależny Ekspert ds. Kolejnictwa
 • Grzegorz Bagiński – Dyrektor Generalny Saferoad, Region Europy Północno-Wschodniej
 • Marek Zuber, ekonomista, publicysta ekonomiczny

11.30 – 11.45 Przerwa kawowa

11.45 – 13.45 FINANSOWANIE ROZWOJU BUDOWNICTWA INFRASTRUKTURALNEGO I PRZEMYSŁOWEGO

11.45 – 12.10 Prezentacje wprowadzające

Aktualna sytuacja finansowa rynku budownictwa infrastrukturalnego i przemysłowego.

Bieżąca sytuacja i perspektywy dla sektora budownictwa po COVID-19.

dr Damian Kaźmierczak, Główny Ekonomista Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa
Marek Zuber, ekonomista, publicysta ekonomiczny

Panel dyskusyjny

Moderator: dr Damian Kaźmierczak, Główny Ekonomista Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa

 • Bieżąca sytuacja finansowa branży budowlanej
 • Polityka kredytowa i gwarancyjna banków i zakładów ubezpieczeń w stosunku do firm budowlanych
 • Mechanizmy wsparcia płynności finansowej sektora budownictwa
 • Rola publicznego rynku kapitałowego w pozyskaniu kapitału dla branży budowlanej
 • Perspektywy dla rozwoju inwestycji w formule PPP w Polsce
 • Narzędzia wsparcia eksportu usług budowlanych

Uczestnicy:

 • Anna Łopaciuk, Menedżer ds. Sektora Infrastruktury, Departament Analiz i Wsparcia Sektorowego, BGK
 • Janusz Władyczak, Prezes Zarządu KUKE
 • Piotr Galas, Dyrektor Departamentu Klienta Strategicznego - Budownictwo i Finansowanie Nieruchomości w Banku PKO BP
 • Jakub Chojnacki, Wiceprezes Zarządu PORRPiotr Borowski, Członek Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ds. operacyjnych i regulacyjnych (COO)Dariusz Szkaradek, Prezes Narodowego Funduszu Gwarancyjnego

13.45 Zakończenie

Artykuł został dodany przez firmę

Grupa MTP

Wierzymy w potęgę spotkań, dlatego organizujemy je nieprzerwanie od blisko 100 lat łącząc ze sobą ludzi z całego świata. Cenimy kompetencje, stąd w naszym portfolio jest aż 100 imprez targowych.

Zapoznaj się z ofertą firmy


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły