Artykuł Dodaj artykuł

Systemowe pustaki Porotherm do zadań specjalnych

Ściany to dla inwestora kluczowy etap budowy domu.

Ściany to dla inwestora kluczowy etap budowy domu. Bardzo ważny jest zarówno wybór właściwego materiału jak i prawidłowe wykonawstwo. Ściany Porotherm to jednak nie tylko przeliczane na metry kwadratowe podstawowe pustaki. To kompletny system, na który składa się szereg akcesoriów – w tym różnorodne pustaki uzupełniające.

Systemowe pustaki Porotherm do zadań specjalnych

„Niech się mury pną do góry” – mówi znane budowlane powiedzenie. Proces wznoszenia ścian budynku jest najbardziej spektakularnym i szybko ewoluującym na oczach inwestora etapem. Dom zaczyna nabierać realnych kształtów i choć droga do końca jeszcze daleka, to gotowe ściany symbolicznie wyprowadzają ją na prostą. Nic dziwnego, że to właśnie im poświęcamy tyle uwagi. O ile jednak większość z nas wie, jak istotny jest dobór właściwego materiału do wzniesienia ścian, o tyle nie każdy zdaje sobie sprawę, że dla osiągnięcia oczekiwanego efektu równie ważna jest komplementarność systemu, czyli dostępność odpowiednich elementów uzupełniających.

Kompletny system ścienny – co to znaczy?

Wybierając materiał na ściany domu, rozpatrujemy najważniejsze parametry, czyli np. izolacyjność termiczną pustaków albo klasę wytrzymałości na ściskanie. I wszystko byłoby dobrze, gdyby nie to, że są różne typy ścian i pełnią one w domu różne funkcje. Nie sposób ich wszystkich wykonać z jednego typu pustaków. Dodatkowym utrudnieniem są narożniki oraz otwory okienne i drzwiowe, które przerywają ciągłość muru, a są przecież w domu nieuniknione. Kompletny system ścienny uwzględnia odmienne cechy oraz newralgiczne strefy ścian budynku. Jest to zestaw elementów dopasowanych do wybranej technologii, które uzupełniają podstawową, bazową konstrukcję ścian. Mają specyficzną budowę – inne rozmiary, układ drążeń, gładkie ścianki czy kieszenie - ale ich wspólnym zadaniem jest ułatwienie wykonania bardziej skomplikowanych elementów ścian, a w efekcie błędów wykonawczych, oraz zapewnienie maksymalnej funkcjonalności na etapie budowy i eksploatacji. Dodatkowym elementem każdego profesjonalnego systemu są także szczegółowe rysunki i instrukcje, które wyjaśniają jak wykonać dany detal.

Jakie pustaki uzupełniające można znaleźć w ofercie Porotherm i gdzie je stosować?

Pustaki uzupełniające zawsze są kompatybilne z produktem podstawowym. Pasują do ścian tej samej grubości, mają jednakową wysokość i – jeśli tego wymaga ich zastosowanie – powierzchnie łączenia wyprofilowane w pióro-wpust.

Pustaki R (¾)
Elementy te oznaczone są literą R (Porotherm 30 R Profi i Dryfix, Porotherm 44 R Profi i Dryfix). Mają taką samą wysokość i długość, co elementy podstawowe, ale są od nich węższe (ich szerokość jest równa ¾ szerokości bazowej). Stosuje się je w narożnikach.

Porotherm 30 R DryfixPorotherm 30 R Dryfix
Porotherm 44 R DryfixPorotherm 44 R Dryfix

 

Dlaczego to takie ważne? W narożniku ściana zmienia kierunek, a więc ostatni pustak danej warstwy i pierwszy „za rogiem” nie zazębiają się na pióro-wpust, tylko stykają prostopadle. W efekcie pojawia się trudność z poprawnym wykonaniem spoiny pionowej, a do tego od zewnętrz, po obu stronach narożnika, w co drugiej warstwie wystają nam pióra. Pustaki uzupełniające, dzięki mniejszym rozmiarom umożliwiają zachowanie przewiązania w kolejnych warstwach – przy zachowaniu poprawnego łączenia na pióro-wpust w spoinach pionowych muru. Przewiązanie murarskie (inaczej przesunięcie) jest niezbędne by łączenia pionowe pustaków w kolejnych warstwach nie wypadały nad sobą. Jednocześnie, ponieważ pustaki narożnikowe mają gładkie zewnętrzne ścianki, powierzchnia muru w narożniku pozostaje jednolicie płaska i łatwo jest poprawnie, estetycznie wykończyć elewację bez konieczności docinania pustaków.

Pustaki połówkowe

Porotherm 30 1/2 DryfixPorotherm 30 1/2 Dryfix
Porotherm 38 1/2 DryfixPorotherm 38 1/2 Dryfix
Porotherm 44 1/2 DryfixPorotherm 44 1/2 Dryfix

 

Oznaczone są symbolem ½ (Porotherm 30 ½ Profi i Dryfix, Porotherm 38 ½ Profi i Dryfix, Porotherm 44 ½ Profi i Dryfix). Ich szerokość odpowiada połowie szerokości pustaka podstawowego. Po stronie wewnętrznej mają wyprofilowanie w pióro-wpust, dzięki czemu łatwo poprawnie je wmurować, ale ich zewnętrzna ścianka jest gładka. Służą jako uzupełnienia w narożnikach oraz otworach okiennych i drzwiowych.

Pustaki połówkowe łączone po dwa

Porotherm 44 T 1/2 Dryfix

Porotherm 44 T 1/2 Dryfix

W ścianach z pustaków wypełnianych wełną mineralną zamiast odrębnych pustaków połówkowych w asortymencie są pustaki łączone po dwa, przeznaczone do łatwego przecięcia na budowie (Porotherm 44 ½ T Dryfix, Porotherm 38 ½ T Dryfix, Porotherm 30 ½ T Dryfix). Stosuje się je w narożnikach oraz otworach okiennych i drzwiowych. Takie rozwiązanie umożliwia otrzymanie gładkich ścianek zewnętrznych po przecięciu np. zwykłą piłą typu aligator. Musimy pamiętać, że ponieważ pustaków wypełnianych wełną używa się w ścianach jednowarstwowych, szczególnie istotna jest tu dbałość o detale związane z prawidłowym wykonaniem aby uniknąć mostków termicznych, które mogłyby zwiększać straty ciepła z budynku, co jest związane z energooszczędnością i estetyką elewacji.

Pustaki z kieszeniami

Oznaczone są literą K. Wykorzystuje się je w ścianach wykonanych w systemie Porotherm 44 EKO+ Profi i Dryfix, w narożnikach oraz otworach okiennych i drzwiowych. W celu zapewnienia właściwego przewiązania, dostępne są elementy pełne i połówkowe (Porotherm 44 K EKO+ Profi i Dryfix, Porotherm 44 ½ K EKO+ Profi i Dryfix). W kieszeniach można umieścić materiał ociepleniowy, eliminując w ten sposób mostki termiczne w spoinach narożników oraz w miejscach osadzenia stolarki.

Porotherm 44 K EKO+ DryfixPorotherm 44 K EKO+ Dryfix
Porotherm 44 1/2 K EKO+ DryfixPorotherm 44 1/2 K EKO+ Dryfix

 

Uniwersalne pustaki łączone po 3

Do popularnych ścian dwuwarstwowych o grubości 25 cm przeznaczone są pustaki do wygodnego przecięcia na 3 części (Porotherm 25 3x1/3 Dryfix, Profi i P+W). Pozwalają na precyzyjne i szczelne wykonanie zarówno narożników, jak i otworów. Zmodyfikowany układ drążeń sprawia, że bez użycia specjalistycznych narzędzi, zwykłym młotkiem można podzielić pustak uzyskując płaską, gładką ściankę zewnętrzną.

Porotherm 25 3x1/3 DryfixPorotherm 25 3x1/3 Dryfix
Porotherm 25 3x1/3 DryfixPorotherm 25 3x1/3 Dryfix

 

Pustaki Porotherm 25 3x1/3 pozwalają na bardzo wygodne rozwiązanie narożnika. Po docięciu umożliwiają zachowanie prawidłowego przewiązania w kolejnych warstwach. Jednocześnie ich zewnętrzne gładkie ścianki licują z elewacją, ułatwiając jej ocieplenie i wykończenie.

Porotherm 25 3x1/3 w narożnikuPorotherm 25 3x1/3 w narożniku

Ten typ pustaka to również doskonałe uzupełnienie w otworach okiennych i drzwiowych. Ościeża to miejsca newralgiczne. Podobnie jak w narożnikach, tutaj również powinniśmy unikać odsłaniania w ościeżu profilowanych powierzchni czołowych, czy powierzchni po przycięciu.

Ponadto musimy zapewnić stabilne, równe podłoże dla zamocowania okien i drzwi. Pustaki Porotherm 25 3x1/3 rozwiązują oba kłopoty. Dzięki wyprofilowaniu łatwo wmurowuje się je w ścianę, a jednocześnie płaska powierzchnia i wzmocnione ścianki zewnętrzne zapewnią prawidłowe osadzenie i uszczelnienie stolarki. Co więcej, dociętą 1/3 część pustaka można odwrócić i układać płasko również w dolnym ościeżu, pod parapetem.

Porotherm 25 3x1/3 w oknie

Porotherm 25 3x1/3 w oknie

Pustaki wentylacyjne

W asortymencie Porotherm znajdziemy pustaki wentylacyjne jedno- i dwukanałowe, o okrągłych lub prostokątnych przekrojach kanałów. Dzięki temu rozwiązaniu nie sprawia problemów przeprowadzenie ciągów wentylacyjnych w ścianach domu – bez wprowadzania odmiennego materiału. Ceramiczne pustaki łatwo się muruje, a potem wykańcza, dzięki komplementarności z pustakami Porotherm.

Porotherm pustak wentylacyjny dwukanałowyPorotherm pustak wentylacyjny dwukanałowy
Porotherm pustak wentylacyjny jednokanałowyPorotherm pustak wentylacyjny jednokanałowy
Porotherm pustak wentylacyjnyPorotherm pustak wentylacyjny

 

Nie tylko pustaki, czyli pełny system

Poza kompletnym systemem ściennym, czyli właściwie dobranymi elementami murowymi, nie możemy zapomnieć o odpowiednich do różnych technologii murowania zaprawach, zwłaszcza o tych nowoczesnych, do murowania na cienką spoinę: suchej zaprawie poliuretanowej Porotherm Dryfix i zaprawie klejowej Porotherm Profi. Dzięki nim prace przebiegają szybko, schludnie, ograniczamy też do minimum obecność wilgoci technologicznej (w przypadku Porotherm Dryfix nie ma jej wcale) co znacznie poprawia termoizolacyjność ściany i skraca czas budowy. Pamiętajmy też o pozostałych elementach uzupełniających, takich jak gotowe belki nadprożowe nad drzwi i okna i belkowo-pustakowy strop ceramiczny oraz kształtki wieńcowe. Warto zachować jednorodność materiałową w całym budynku.

Podobne artykuły