Koszyk: BRAK


Artykuł Dodaj artykuł

Niezależne wyniki testów potwierdzają skuteczność klimatyzatora firmy Panasonic z technologią nanoe™ X w hamowaniu aktywności nowego koronawirusa (SARS-CoV-2)

Firma Panasonic poinformowała, że Texcell, pierwsza w Europie globalna organizacja prowadząca badania na zlecenie, potwierdziła efekt hamujący aktywność nowego koronawirusa (SARS-CoV-2) przy użyciu klimatyzatora z technologią nanoe™ X.

Firma Panasonic poinformowała, że Texcell1, pierwsza w Europie globalna organizacja prowadząca badania na zlecenie, potwierdziła efekt hamujący aktywność nowego koronawirusa (SARS-CoV-2) przy użyciu klimatyzatora z technologią nanoe™ X. Texcell zweryfikował skuteczność hamującego wpływu na nowego koronawirusa na poziomie 91.4% w przestrzeni o kubaturze 6.7 m3 w czasie 8 godzin.

nanoe X Ethereananoe™ X Etherea

nanoe™ X to technologia, która pobiera niewidoczną wilgoć z powietrza i przy zastosowaniu wysokiego napięcia wytwarza rodniki hydroksylowe (OH) zawarte w wodzie. Rodniki hydroksylowe hamują rozwój zanieczyszczeń, w tym niektórych bakterii i wirusów. Mają one silne właściwości utleniające i są wysoce reaktywne, stąd ich krótka żywotność. Zawarte w drobnych cząsteczkach wody, nanoe™ X charakteryzuje się długą żywotnością i zdolnością rozprzestrzeniania się na duże odległości. Ma on efekt hamujący na substancje lotne i osadzone na powierzchni.

We wrześniu 2020 r. we współpracy z Texcell firma Panasonic potwierdziła zdolność technologii nanoe™ X, wykorzystującej zalety rodników hydroksylowych, do hamowania rozwoju nowego koronawirusa na małej przestrzeni testowej 45 l z użyciem generatora nanoe™ X. Następnie firma Panasonic przeprowadziła badania z użyciem klimatyzatora wyposażonego w technologię nanoe™ X na większej przestrzeni testowej. Nawet w tych trudnych warunkach Texcell potwierdził, że technologia nanoe™ X ma efekt hamujący na aktywność nowego koronawirusa o skuteczności rzędu 91.4% w rzeczywistej przestrzeni o powierzchni 6.7 m3 w czasie 8 godzin przy użyciu klimatyzatora z nanoe™ X. Testy były prowadzone w zamkniętym środowisku laboratoryjnym i nie przygotowano ich z myślą o ocenie skuteczności w niekontrolowanych przestrzeniach mieszkalnych.

Panasonic prowadzi badania nad technologią nanoe™ już od 20 lat, od 1997 r. Jej skuteczność została zweryfikowana na różnych polach, w tym przy hamowaniu wzrostu niektórych drobnoustrojów chorobotwórczych (bakterii, grzybów i wirusów) i alergenów oraz przy rozbijaniu pyłów PM 2.5, które mają niekorzystny wpływ na ludzki organizm2.

Panasonic będzie kontynuować analizę potencjału technologii nanoe™ X w kontekście eliminowania możliwych czynników ryzyka związanych z zanieczyszczeniem powietrza, w tym nowych drobnoustrojów chorobotwórczych, mając na celu tworzenie zdrowego otoczenia dla ludzi z całego świata.

Informacje o badaniu

Zbadanie efektu hamującego aktywność nowego koronawirusa (SARS-CoV-2) w przestrzeni o kubaturze 6.7 m3 przy użyciu klimatyzatora wyposażonego w technologię nanoe™ X.

Zarys

Analizę porównawczą przeprowadzono na przestrzeni badawczej 6.7 m3 z obecnością nowego koronawirusa (SARS-CoV-2).

Wyniki

Wskaźnik zahamowania aktywności nowego koronawirusa (SARS-CoV-2) wyniósł ponad 91% w ciągu 8 godz.

Uwaga: Analizę przeprowadzono w celu uzyskania podstawowych danych badawczych dotyczących oddziaływania technologii nanoe™ X na nowego koronawirusa w warunkach laboratoryjnych, które różnią się od warunków występujących w przestrzeni do życia.

Metoda i dane

Organizacja: Texcell (Francja)

Przedmiot: nowy typ koronawirusa (SARS-CoV-2)

Urządzenie: klimatyzator z technologią nanoe™ X (model Etherea CS-Z25VKEW)

Metoda

  • Klimatyzator Etherea z technologią nanoe™ X zainstalowano w przestrzeni o kubaturze 6.7 m3.
  • Gazę nasączoną roztworem wirusa SARS-CoV-2 przez 24 h poddano działaniu klimatyzatora wyposażonego w technologię nanoe™ X z odległości 0.7 m w pomieszczeniu o kubaturze 6.7 m3.
  • Określono miano zakaźne wirusa, który posłużyło następnie do wyliczenia wskaźnika zahamowania jego aktywności.

Wyniki testu

Przedmiot Wskaźnik zahamowania
aktywności wirusa*
Pojemność  Czas trwania
SARS-CoV-2 42.4% 6.7 m3 4 godz.
SARS-CoV-2 91.4% 6.7 m3 8 godz.
SARS-CoV-2 99.7% 6.7 m3 24 godz.

1 Texcell to globalna organizacja prowadząca badania na zlecenie, której specjalizacje obejmują: testy wirusowe, oczyszczanie z wirusa, profilowanie immunologiczne, B+R oraz magazynowanie komórek zgodnie z zasadami GMP (ang. good manufacturing practice – dobre praktyki produkcyjne) na potrzeby zewnętrznych projektów z zakresu B+R, GClP (ang. good clinical laboratory practice – dobra kliniczna praktyka laboratoryjna), GLP (ang. good laboratory practice – dobra praktyka laboratoryjna) i GMP.
Działając na rynku od ponad 30 lat w obrębie struktur paryskiego Instytutu Pasteura, Texcell odznacza się cenioną wiedzą fachową z zakresu testów wirusowych w oparciu o szereg protokołów badań na obecność czynników zewnątrzpochodnych.
Texcell jest pierwszym podmiotem typu spin-off paryskiego Instytutu Pasteura, utworzonym w 1997 r.
2 Główne doniesienia z prowadzonych analiz: 12 maja 2009 r. potwierdzono pożądane oddziaływanie naładowanych cząsteczek wody na wirusy, bakterie i środki chemiczne używane w rolnictwie. 20 października 2009 r. potwierdzono, że naładowane cząsteczki wody hamują namnażanie się nowego wirusa grypy. 20 lutego 2012 r. potwierdzono, że naładowane cząsteczki wody ograniczają namnażanie się alergenów pochodzenia zwierzęcego, bakterii, grzybów i wirusów. 16 stycznia 2014 r. stwierdzono, że elektrostatyczne, atomizowane nanocząsteczki wody skutecznie rozbijają pyły PM2.5 i hamują wzrost grzybów na podłożu w postaci żółtego piasku.

Artykuł został dodany przez firmę

Panasonic Marketing Europe Gmbh

Firma Panasonic liderem w branży ogrzewania i klimatyzacji. Mamy ponad 30-letnie doświadczenie w projektowaniu i produkcji systemów grzewczych i chłodniczych.

Zapoznaj się z ofertą firmy


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły