Artykuł Dodaj artykuł

Na co zwrócić uwagę przy wyborze zestawu hydroforowego do budynku mieszkalnego?

Nieograniczony dostęp do świeżej i czystej wody dla każdego użytkownika mieszkania w budynku wielorodzinnym, a tym bardziej jednorodzinnym jest oczywistością.

Nieograniczony dostęp do świeżej i czystej wody dla każdego użytkownika mieszkania w budynku wielorodzinnym, a tym bardziej jednorodzinnym jest oczywistością. Niemniej jednak wiele osób nie zastanawia się nad tym dopóki nie odczuje trudności związanych z przerwami w dopływie wody, jej niewystarczającej ilości czy zbyt niskiego ciśnienia. Takim kwestiom można zapobiec dobierając odpowiedni zestaw do podnoszenia ciśnienia wody w instalacji. W dzisiejszym poradniku doradzimy na co zwrócić uwagę przy jego wyborze.  

Na co zwrócić uwagę przy wyborze zestawu hydroforowego do budynku mieszkalnego?

Dlaczego istotne jest odpowiednie ciśnienie wody w instalacji w budynku wielorodzinnym i jednorodzinnym?

Szczególnym wyzwaniem wydaje się dobór odpowiedniego zestawu hydroforowego do budynku wielorodzinnego. Bez wspomagania instalacji wodociągowej nie będzie możliwe doprowadzenie wody na wyższe kondygnacje, do mieszkań położonych na czwartym, czy dziesiątym piętrze. Istotne znaczenie ma tutaj ciśnienie wody w sieci wodociągowej w miejscu podłączenia. Ma to istotne znaczenie nie tylko z punktu widzenia komfortu mieszkańców, ale również ich bezpieczeństwa. Trzeba bowiem wiedzieć, że wymagane jest wyposażenie obiektu w nawodnioną instalację przeciwpożarową. Jej prawidłowe działanie w razie pożaru nie byłoby możliwe, gdyby nie  zestaw hydroforowy, który w przypadku budynku o dużej powierzchni może być złożony z nawet kilku pomp. Dobór odpowiedniego systemu zależny jest także od rodzaju ujęcia wody, czy mamy do czynienia z własnym ujęciem, np. studnią lub zbiornikiem, czy też zasilaniem z sieci wodociągowej.  Z punktu widzenia budynku jednorodzinnego konieczność dobrania hydroforów związana jest ze zbyt niskim ciśnieniem z sieci wodociągowej, gdy ujęcie wody jest znacznie oddalone.     

Na co należy zwrócić uwagę przy projektowaniu instalacji wodnej?

Przy projektowaniu instalacji wodnej trzeba wziąć pod uwagę wiele czynników. Przede wszystkim powinien być odpowiednio poprowadzony system odgałęzień prowadzących do punktów czerpań, czyli mieszkań. Odpowiedni układ instalacji, a także dobór systemów hydroforowych musi być podyktowany wysokością budynku, przeznaczeniem, a także ciśnieniem wody w miejscu podłączenia. Zapotrzebowanie na wodę, a także pobór w godzinach szczytowych są istotne z punktu widzenia efektywności instalacji wodnej. Zwykle w budynkach wielorodzinnych dobowe zapotrzebowanie na wodę waha się od 100 do 160 dm3 na osobę, przy czym najwyższy pobór notuje się w godzinach porannych, wieczornych, a także w porze typowej dla powrotu z pracy czy ze szkoły. Przy projektowaniu instalacji trzeba także wziąć pod uwagę większe zapotrzebowanie na wodę w weekend, kiedy to wiele osób planuje pranie czy gruntowne sprzątanie.    

W jaki sposób dobiera się zestaw hydroforowy do budynku mieszkalnego? 

Do doboru zestawu hydroforowego potrzebne jest wyznaczenie punktu pracy, czyli punktu przecięcia charakterystyki pracy pompy i pracy instalacji.  Wcześniej jednak niezbędne jest dokonanie obliczeń ze wzorów. Pierwszym parametrem jest maksymalne zapotrzebowanie na wodę danego budynku. Określa się je na podstawie liczby punktów czerpalnych, a także uwzględnia się współczynnik niejednoczesności poboru wody przez różnych odbiorców. Istotne znaczenie przy wymiarowaniu ma również minimalna wymagana wysokość ciśnienia na wyjściu z hydroforu. Trzeba tu znać kilka parametrów, które się sumuje. Pierwszym z nich jest różnica wysokości geometrycznej między osią rurociągu tłocznego zestawu hydroforowego, a najbardziej niekorzystnie usytuowanym pod względem hydraulicznym punktem poboru wody. Do tej wartości dodaje się sumę strat hydraulicznych na odcinku od urządzenia hydroforowego do najniekorzystniej usytuowanego punktu poboru wody. Istotne znaczenie ma także minimalna wartość ciśnienia wody przy najniekorzystniej usytuowanym punkcie poboru.        

Jak dobiera się zestaw hydroforowy do konkretnej instalacji?   

Mając obliczone wszystkie parametry trzeba jeszcze wyliczyć wysokość  podnoszenia zestawu hydroforowego. Należy przy tym pamiętać, że inaczej oblicza się ją dla zasilania z sieci wodociągowej, a inny wzór dotyczy zasilania ze zbiornika.  W pierwszym przypadku należy odjąć od minimalnej wymaganej wysokości ciśnienia w instalacji, wysokość ciśnienia na kroćcu ssawnym zestawu hydroforowego. W drugim przypadku do minimalnej wymaganej wysokości ciśnienia w instalacji należy dodać wartość strat ciśnienia w przewodzie ssawnym od zbiornika do zestawu podnoszącego ciśnienie wody, a także odjąć różnicę wysokości geometrycznej między poziomem wody w zbiorniku a osią kolektora ssawnego zestawu hydroforowego.   Należy oczywiście wziąć pod uwagę liczbę pomp, a także rodzaj systemu sterowania.  Punkt pracy powinien być położony przy najwyższej sprawności pomp. 

Istotne znaczenie ma również głośność zestawów hydroforowych. Trzeba na to zwracać szczególną uwagę w przypadku budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Obecnie na rynku dostępne są zestawy hydroforowe zamontowane w wyciszonej obudowie z pompami z płaszczem wodnym, które są znacznie cichsze niż w standardowym wykonaniu.

Podobne artykuły