Artykuł Dodaj artykuł

EPREL - Baza danych etykiet energetycznych

Nowa funkcjonalność dotycząca krajów wprowadzenia na rynek; dostępne nowe pola rekordów

SPIUG logo

W dniu 6 października 2020 roku służby Komisji Europejskiej (KE) udostępniły nową wersję EPREL dla środowiska produkcyjnego:

EPREL - Baza danych etykiet energetycznych: nowa funkcjonalność dotycząca krajów wprowadzenia na rynek; dostępne nowe pola rekordów

https://energy-label.ec.europa.eu/ 

Ta aktualizacja zawiera poprawki do problemów sygnalizowanych przez dostawców podczas wpisywania ich produktów do EPREL, a także nowe funkcje i „zmiany kosmetyczne” w rozumieniu słownictwa Komisji Europejskiej.

Dodano nową funkcjonalność dotyczącą krajów wprowadzenia na rynek: dodano małą uwagę informującą, że ta funkcjonalność jest opcjonalna i używana tylko do wyszukiwania w witrynie Compliance. „Jeśli nie zostaną wybrane żadne kraje, aktualna wersja EPREL uzna, że dostawca nie podaje żadnego oświadczenia na temat kraju / krajów, w których egzemplarze danego modelu są wprowadzane na rynek. W takim przypadku i wyłącznie do celów wyników wyszukiwania w module, model zostanie uznany za wprowadzony do obrotu we wszystkich krajach. ”. Ta funkcja może zostać sprawdzona.

Ponadto dostępne są nowe pola rekordów, w tym kraje wprowadzenia na rynek, dane kontaktowe ds. Zgodności, kody EAN, linkowanie do modeli równoważnych, eliminacja równoważności, strona „Informacje” oraz wiele typów organizacji dostawców (producent i / lub importer i / lub upoważniony przedstawiciel ).

Witryna publiczna: rozpoczęto wdrażanie witryny publicznej, ale publiczny dostęp nie jest jeszcze dostępny.

Wszystkie inne ostatnie zmiany w EPREL są wymienione w poprzednich informacjach prasowych SPIUG.

Tło

Nowe rozporządzenie ramowe w sprawie etykiet energetycznych nakazało utworzenie bazy danych dla wszystkich produktów objętych rozporządzeniami delegowanymi dotyczącymi etykiet energetycznych.

Podobne artykuły