Artykuł Dodaj artykuł

Drewno tak bezpieczne jak inne materiały budowlane, bo normy są wspólne

Do czasu pojawienia się drewna klejonego warstwowo nie istniał materiał konstrukcyjny porównywalny do stali i betonu. Te dwa ostatnie rozwiązania były przez lata synonimem solidności i bezpieczeństwa.

Do czasu pojawienia się drewna klejonego warstwowo nie istniał materiał konstrukcyjny porównywalny do stali i betonu. Te dwa ostatnie rozwiązania były przez lata synonimem solidności i bezpieczeństwa. Obecnie rozwój świadomości ekologicznej zwiększa potrzebę wykorzystywania drewna w budownictwie. To surowiec nie tylko odnawialny i mniej szkodliwy dla środowiska, ale po odpowiedniej obróbce, bezpieczny i spełniający kryteria ognioodporności. Wymagania dla materiałów budowlanych w zakresie ich reakcji na ogień są bardzo precyzyjne. Zostały opisane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i drewno, jak każdy surowiec, musi te normy spełniać. 

Po odpowiednim przygotowaniu (obróbka, impregnacja) drewno zyskuje cechy wyrobów niezapalnych oraz nierozprzestrzeniających ognia, czyli tzw. klasę NRO. 

- Dziś stal i beton mogą być z powodzeniem zastępowane drewnem. Oczywiście każda z tych opcji ma swoje mocne i słabsze strony, ale drewno ma kilka przewag. Po pierwsze, beton jest pięciokrotnie cięższy od drewna, co oznacza konieczność budowy masywnych fundamentów i podnosi koszty transportu. Po drugie, produkcja betonu jest bardziej obciążająca dla środowiska. W przypadku drewna ślad środowiskowy jest zdecydowanie mniejszy. To tym istotniejsze, gdy uświadomimy sobie, że sektor budowlany zużywa aż 30% całościowego zapotrzebowania na wodę. Po trzecie, co w mojej ocenie jest najważniejsze, drewno jako jedyny materiał ze wskazanych jest odnawialnym surowcem – mówi Andrzej Schleser, członek zarządu Polskich Domów Drewnianych S.A. ds. handlowych.

Te same normy dla wszystkich

Właściwości pożarowe materiałów budowlanych i tych stosowanych do wyposażania wnętrz mają ogromne znaczenie w przypadku pożaru, szczególnie w jego pierwszej fazie rozwoju. Odpowiedni dobór rozwiązań może zapewnić bezpieczeństwo ludziom, umożliwiając skuteczną ewakuację, a także zmniejszając prędkość rozprzestrzeniania się pożaru.

O tym jakie warunki techniczne powinny spełniać materiały budowlane, mówi rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki. Wymagania te odnoszą się przede wszystkim do reakcji na ogień wyrobów budowlanych, rozprzestrzeniania ognia i odporności ogniowej dla elementów budowlanych. Po odpowiedniej obróbce, konstrukcja drewniana, musi te normy spełniać.

Konstrukcje drewniane odporne na ogień

Drewno konstrukcyjne klejone warstwowo jest materiałem coraz częściej stosowanym w budownictwie. Zaczynając od budowy domów jednorodzinnych i wielorodzinnych, a na obiektach typu hale produkcyjne czy sportowe, kończąc. Najczęściej stosowanym gatunkiem drewna w budownictwie jest sosna oraz świerk, zdecydowanie rzadziej modrzew. Takie drewno klejone warstwowo przy zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń może stanowić przegrody o odporności ogniowej REI30 czy nawet REI60.

- Na powierzchni drewna, które zostanie poddane działaniu wysokiej temperatury, tworzy się zwęglona warstwa, która utrudnia dojście ognia do rdzenia drewnianej belki. Dzięki temu w przeciwieństwie do innych materiałów, drewno jest bardziej przewidywalne i jest w stanie dłużej sprostać założeniom konstrukcyjnym. Dodatkowo, ze względu na swoją zmodyfikowaną budowę, drewno klejone warstwowo, spala się bardziej równomiernie i wolniej niż np. drewno lite – podsumowuje Andrzej Schleser.

 

Podobne artykuły