Koszyk: BRAK


Artykuł Dodaj artykuł

Jak wygląda zabezpieczenie wykopów na budowie?

Dziedzina budowlana to jedna spośród dziedzin o największej wypadkowości. Jednym spośród typów prac przy, których niejednokrotnie dochodzi do wypadków są prace ziemne w formie wykopów. Natomiast właściwe zabezpieczenie wykopów, zgodne ze sztuką budowlaną i regułami bhp, zrobienie wykopu może zabezpieczyć ludzi, lecz także osoby niepowołane, przed niemiłymi wydarzeniami. Oto parę wskazówek traktujących pewnej pracy w wykopie.

Jak wygląda zabezpieczenie wykopów na budowie?

Dziedzina budowlana to jedna spośród dziedzin o największej wypadkowości. Jednym spośród typów prac przy, których niejednokrotnie dochodzi do wypadków są prace ziemne w formie wykopów. Natomiast właściwe zabezpieczenie wykopów, zgodne ze sztuką budowlaną i regułami bhp, zrobienie wykopu może zabezpieczyć ludzi, lecz także osoby niepowołane, przed niemiłymi wydarzeniami. Oto parę wskazówek traktujących pewnej pracy w wykopie.

Po co robi się wykopy?

Wykop ze skarpami robi się w celu ubezpieczenia ścian przed osuwaniem się terenu. Pochylenie skarpy zależy od typu terenu, warunków powietrznych oraz czasu utrzymania wykopu. Można przyjąć, iż pewny kąt pochylenia skarpy dla terenów średniospoistych sięga ok. 45°. W terenach piaszczystych nasypowych kąt pochylenia skarpy winien być nie większy aniżeli kąt stoku naturalnego. Wykopy o ścianach pionowych muszą mieć wsparcia ścian poprzez rozparcie bądź wsparcie.

Zabezpieczenie wykopu

Po pierwsze, drogi transportowe powinny być oddalone od krawędzi wykopu na odległość minimum 0,6m. Droga i obszar dookoła niego, według przepisów, musi być zaopatrzony w rozwiązania technologiczne, jakie zapobiegną zalaniu wykopu oraz ułatwią prowadzenie wód opadowych. Następny krok to ubezpieczenie wykopu w taki sposób, żeby uniemożliwić zatrudnionym i osobom niepowołanym wpadnięcie do niego. Gdy wykop ma ponad 1m głębokości, wymagane jest zrobienie pewnego wyjścia oraz wprowadzenia do niego.

Ściany hermetyczne

W celu zapewnienia zrobienia wykopu, szczególnie w terenach nawodnionych, należy przed przystąpieniem do wydobywania terenu uchronić wykop przed wnikaniem wody. Otrzymuje się to poprzez włożenie w ziemię przeróżnego typu ścianek zamkniętych bądź w grodzach. Ścianki hermetyczne są często wykorzystywane przy fundamentowaniu, również jako stałe składniki fundamentów wielu budowli. Wykorzystanie ścianki szczelnej wywołuje również prócz oddzielenia od wody przedłużenie średniej drogi filtracji oraz obniżenie średniej wartości spadku hydraulicznego, natomiast tymże samym szybkości filtracji oraz ciśnienia spływowego

Jak zobaczyć wykopy pod fundamenty?

Należałoby zobaczyć, czy ekipa dobrze przeprowadziła prace ziemne. W tymże celu sprawdź pomiędzy innymi to, czy mają one zatrzymane odpowiednie kąty. Należy więc zmierzyć przekątne prostokątnych bądź kwadratowych kształtów domu (niezbędna będzie taśma miernicza długości 25 m). Każda spośród przekątnych w konkretnej parze winna mieć podobną długość. Kiedy jedna jest mniejsza z pozostałej, to znak, iż kąty nie są proste. Musisz także przypilnować, żeby głębokość wykopów nie była większa bądź mniejsza aniżeli w projekcie. Więcej informacji do uzyskania na stronie: https://www.topbudowa.pl/

Artykuł został dodany przez firmę

SONTO S.C.

Firma SONTO jest dystrybutorem systemów ogrodzeń oraz zabezpieczeń budowlanych. Głównym celem firmy SONTO jest dostarczanie produktów wysokiej jakości w konkurencyjnych cenach.

Zapoznaj się z ofertą firmy


Inne publikacje firmy