Artykuł Dodaj artykuł

Zabezpieczenie terenu budowy - co mówią przepisy?

Przy prowadzeniu prac budowlanych warto pomyśleć o bezpieczeństwie zarówno pracowników, jak i osób postronnych.

Przy prowadzeniu prac budowlanych warto pomyśleć o bezpieczeństwie zarówno pracowników, jak i osób postronnych. Przepisy w zakresie higieny pracy oraz ochrony zdrowia na terenie budowy reguluje Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane dotyczy projektowania, utrzymywania lub rozbiórki obiektów budowlanych, jak również określa zasady działania organów z sektora publicznego.

Przepisy ust. z dnia 7 lipca 1994

Treść ustawy dotyczy spraw związanych z ochroną środowiska, miejscem realizacji inwestycji, pozwoleniami na budowę czy rozbiórkę, oddaniem obiektów do użytkowania, uprawnieniami do wykonywania prac w budownictwie oraz postępowaniem na wypadek katastrofy budowlanej. Przepisy w zakresie prawa budowlanego wprowadzają szereg zmian i udogodnień dla inwestorów, takich jak zmniejszenie ilości formalności we wniosku o pozwolenie na budowę czy wymaganych egzemplarzy projektu. Takie dokumenty składają się ze szkicu zagospodarowania działki, informacji o obszarze oddziaływania obiektu, opisu konstrukcji, instalacji oraz charakterystyki energetycznej. Nowelizacja ustawy zawiera zapisy dotyczące zniesienia obowiązku zgłoszenia biletomatów, paczkomatów i automatów znajdujących na terenie budowy.

Ogrodzenie placu budowy – tymczasowe lub stałe

Inwestor musi odpowiednio zagospodarować i zabezpieczyć teren budowy. W pierwszej kolejności  powinien pomyśleć o ogrodzeniu oraz oznakowaniu, tak by na plac nie mogły wejść osoby nieupoważnione. Zgodnie z przepisami to kierownik budowy odpowiada za wyznaczenie stref niebezpiecznych i powierzchni do przechowywania wszystkich materiałów. Ogrodzenie powinno mieć minimum 1,5 metra wysokości i znajdować się w odległości nie mniejszej niż 1/10 wysokości pozostałych obiektów. Niezbędne jest wykonanie dróg oraz przejść dla pieszych, a także doprowadzenie mediów. Po stronie kierownika leży zorganizowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, oświetlenia, właściwej wentylacji, łączności telefonicznej oraz nadzoru nad bezpieczeństwem. Na obszarze ogrodzonym powinno się znaleźć miejsce dla wszystkich pojazdów, ponieważ nie mogą one tarasować normalnego ruchu samochodów lub pieszych.

Optymalne warunki do prowadzenia prac budowlanych

Po uzyskaniu pozwolenia na rozpoczęcie budowy nic nie stoi na przeszkodzie, aby rozpocząć inwestycję. W pierwszej kolejności należy wziąć pod uwagę warunki atmosferyczne, tak by nie wpływały negatywnie na jakość prowadzonych robót. Zazwyczaj prace budowlane rozpoczynają się wiosną, a kończą jesienią. Odczuwalne ocieplenie klimatu w naszym kraju powoduje, że mogą być one kontynuowane niezależnie od pory roku. W ostatnich latach rzadko notuje się duże spadki temperatur poniżej 0 st. Oznacza to, że wykonanie wykopów czy stabilnych konstrukcji betonowych nie stanowi raczej problemu. Optymalna temperatura do tego typu prac wynosi +5 st. C. W przypadku niespodziewanego załamania pogody zalecane jest użycie specjalnych materiałów i dodatkowych zabezpieczeń. Większość elementów można okryć matami słomianymi lub styropianem. Warto też pamiętać, że trudno przeprowadzić prace hydroizolacyjne przy dużym mrozie oraz opadach marznącego śniegu.

Materiał przygotowany przez eksperta portalu GetHome.

Podobne artykuły