Artykuł Dodaj artykuł

Jak uzyskać dotacje na panele fotowoltaiczne?

W polskim krajobrazie pojawia się coraz więcej instalacji służących do przetwarzania energii naturalnej na cieplną lub elektryczną.

W polskim krajobrazie pojawia się coraz więcej instalacji służących do przetwarzania energii naturalnej na cieplną lub elektryczną. Polskie władze coraz bardziej starają się ograniczyć emisję szkodliwych substancji chemicznych, które powstają jako efekt uboczny procesu przetwarzania węgla wciąż stosowanego w większości elektrowni w Polsce. Odnawialne źródła energii nie tylko przysługują się środowisku naturalnemu, ale pozwalają zminimalizować koszty utrzymania przeciętnego gospodarstwa domowego lub budynków użytku publicznego.

Jak uzyskać dotacje na panele fotowoltaiczne?

Jednym z najskuteczniejszych sposobów na uzyskanie wartościowej energii odnawialnej są mikroinstalacje fotowoltaiczne. Od niedawna stały się jeszcze bardziej atrakcyjne dla klientów ze względu na dotacje, które można uzyskać ze strony Ministerstwa Klimatu, jak również władz działających na szczeblu regionalnym. Zatem jak ubiegać się o dofinansowanie domowej fotowoltaiki?

„Mój Prąd” - rządowy projekt wspierający osoby fizyczne

Celem nadrzędnym rządowego programu „Mój prąd” jest wsparcie rozwoju energii prosumenckiej, która jeszcze do niedawna nie była zbyt popularnym sposobem pozyskiwania prądu. To się jednak zmieniło - dzięki wsparciu ze strony państwa możemy zainstalować we własnym gospodarstwie domowym nowoczesne panele fotowoltaiczne, które pozwalają zredukować rachunki za energię elektryczną i stworzyć dom przyjazny środowisku.

„Mój prąd” - jakie warunki należy spełnić?

Aby móc starać się o dofinansowanie domowej mikroinstalacji fotowoltaicznej, należy posiadać gotowy i sprawny system paneli solarnych. Co ważne, dotacje obejmują instalacje ukończone nie wcześniej niż przed 23 lipca 2019 roku. Należy również posiadać ważną umowę kompleksową z zakładem energetycznym (OSD) regulującą zasady wprowadzenia do sieci energii wytworzonej w domowych panelach fotowoltaicznych. Moc panelów powinna mieścić się w limicie od 2 do 10 kWp.

„Mój prąd” - ile może wynieść maksymalna kwota dofinansowania?

Osoba fizyczna składająca wniosek do NFOŚiGW może liczyć maksymalnie na 5 tys. złotych dotacji, przy czym wysokość tej kwoty nie może przekraczać 50% rzeczywistych kosztów inwestycji w panele fotowoltaiczne. Dotacja ma charakter bezzwrotny, jednak jej beneficjent w ramach podpisanej umowy zobowiązuje się do eksploatowania mikroinstalacji fotowoltaicznej przez co najmniej 3 lata od otrzymania pieniędzy na konto.

„Czyste powietrze” - kolejny pro-ekologiczny projekt rządowy

„Mój prąd” to nie jedyny projekt rządowy, dzięki któremu możemy otrzymać dotację na mikroistalacje fotowoltaiczne. „Czyste powietrze” to program o nieco bardziej kompleksowy program, który pozwala uzyskać dofinansowanie nie tylko do panelów fotowoltaicznych, ale również wymiany starych pieców lub kotłów zasilanych węglem i innymi wysokoemisyjnymi paliwami. W ramach projektu „Czyste powietrze” finansowanego przez NFOŚiGW, brane są pod uwagę jedynie inwestycje o minimalnym koszcie kwalifikowanym wynoszącym 7 tys.zł, a max. 53 tys. zł.

Dofinansowanie paneli fotowoltaicznych – dotacja warszawska

Mieszkańcy Warszawy mogą liczyć również na wsparcie lokalnych władz w postaci dotacji na panele fotowoltaiczne instalowane na terenie stolicy. Beneficjentami projektu mogą być nie tylko osoby fizyczne i przedsiębiorcy, ale również jednostki sektora finansów dysponujący tytułem gminnych lub powiatowych osób prawnych. W przypadku gospodarstw domowych i przedsiębiorców, można liczyć na dofinansowanie kwotą max. 15 000zł, jednak nie więcej niż 1500zł na 1kW mocy mikroinstalacji. Jednostki sektora finansowego to refinansowanie do 80% kosztów inwestycyjnych.

UWAGA! Dofinansowania nie łączą się ze sobą, np. jeżeli skorzystaliśmy już z dotacji w ramach „Czystego Powietrza”, nie przysługuje nam prawo do ubiegania się o uczestnictwo w programie „Mój Prąd”.

Artykuł sponsorowany

Podobne artykuły