Knauf Industries Polska Sp. z o.o.	Knauf Industries Polska Sp. z o.o.

Artykuł Dodaj artykuł

Pale przemieszczeniowe a pale wiercone - kiedy konieczne jest palowanie fundamentów?

25-11-2019, 13:30

Pale przemieszczeniowe a pale wiercone - kiedy konieczne jest palowanie fundamentów?

Fundamenty palowe są specjalistycznym rodzajem posadowienia różnego rodzaju obiektów budowlanych. Wykorzystywane w wielu sytuacjach stanowią skuteczną technologię służącą solidnemu wykonawstwu robót, które są gwarancją trwałości i wytrzymałości budowanej konstrukcji. Kiedy konieczne jest palowanie fundamentów i jaką rolę pełnią pale przemieszczeniowe oraz pale wiercone?

Palowanie fundamentów – kiedy jest konieczne?

Palowanie fundamentów polega na zastosowaniu właściwej technologii budowlanej w postaci osadzenia w gruncie pali, których zadaniem jest przekazywanie obciążeń w sposób pośredni. To zabieg konieczny kiedy na fundament przenoszone są ogromne obciążenia oraz kiedy konstrukcja budowlana powstaje na gruntach o niskiej nośności. To często jedyne rozwiązanie w sytuacji, w której układ kolejnych warstw ziemi jest pochyły, co niesie ze sobą ryzyko obsunięcia gruntu wraz z budynkiem lub kiedy występują inne problemy związane z posadowieniem konstrukcji.

Jeżeli koniecznym pozostaje zastosowanie techniki z użyciem pali przemieszczeniowych, proces palowania przebiega przy użyciu świdra lub rury, która jest wkręcana lub wbijana w podłoże, a powstały otwór pozostaje zabetonowany pod ciśnieniem. Pale przemieszczeniowe to technologia szybka w wykonaniu, co potwierdzają eksperci z Keller.com.pl, których realizacje oparte są na nowoczesnych metodach umożliwiających sprawny przebieg procesu fundamentowania. W przypadku konieczności przenoszenia dużych obciążeń na głębokie warstwy podłoża wykorzystuje się pale wiercone, które pozwalają na realizację inwestycji przy różnorodnych warunkach geotechnicznych.

Kiedy należy zastosować technologię pali przemieszczeniowych?

Technologia z zastosowaniem pali przemieszczeniowych typu SDP i VDP jest skuteczną metodą fundamentowania budynków przemysłowych i komercyjnych, zbiorników oraz terminali magazynowych, obiektów infrastrukturalnych, budynków mieszkalnych oraz magazynów.

Pale przemieszczeniowe stwarzają możliwość przenoszenia obciążeń z fundamentów na skoncentrowane warstwy gruntów nośnych. Pozwalają na fundamentowanie budowli stawianych na luźnych nasypach, torfach lub namułach. Pale przemieszczeniowe to szansa na posadowienie ciężkich i skomplikowanych konstrukcji na słabym podłożu o niskiej gęstości oraz na stabilizowanie skarp i wzmacnianie istniejących już fundamentów.

Pale wiercone w posadowieniu obiektów budowlanych - zalety

Technologię z wykorzystaniem pali wierconych stosuje się podczas budowy tuneli, dróg, mostów oraz ochron przeciwpowodziowych. Pale wiercone służą przenoszeniu różnych rodzajów obciążeń oraz zwiększeniu stabilizacji istniejących już budowli. Ich zaletą jest wysoka nośność oraz późniejsze małe osiadanie konstrukcji. Warto też dodać brak wstrząsów i minimalne wibracje, które pozwalają na wykonawstwo w wymagających miejscach. Pale wiercone o różnych średnicach oraz długości stwarzają możliwość kontroli nad przewiercanym gruntem.