Artykuł Dodaj artykuł

Alternatywne źródła energii w gospodarstwach domowych

Z każdym rokiem wzrasta świadomość społeczeństwa na temat alternatywnych źródeł pozyskiwania energii. Aby skutecznie wytworzyć prąd dla całego domu, wystarczy posiadać kilka paneli słonecznych lub wiatrak oraz akumulatory do magazynowania pozyskanej energii. Prąd pozyskany z odnawialnych źródeł to nie tylko obniżenie kosztów, ale przede wszystkim uzyskanie niezależności energetycznej.

Alternatywne źródła energii w gospodarstwach domowych

Z każdym rokiem wzrasta świadomość społeczeństwa na temat alternatywnych źródeł pozyskiwania energii. Aby skutecznie wytworzyć prąd dla całego domu, wystarczy posiadać kilka paneli słonecznych lub wiatrak oraz akumulatory do magazynowania pozyskanej energii. Prąd pozyskany z odnawialnych źródeł to nie tylko obniżenie kosztów, ale przede wszystkim uzyskanie niezależności energetycznej. Daje to ogromne możliwości, np. zabudowy na terenach, gdzie przyłączenie się do sieci energetycznej byłoby zbyt kosztowne lub w ogóle niemożliwe. Decydując się na alternatywne źródło energii, należy jednak pamiętać o zakupie dobrego akumulatora, który zmagazynuje wytworzony prąd. Pozwoli to na korzystanie z zapasów energetycznych, nawet podczas dni bez słońca lub wiatru.

Akumulatory domowe pełne energii

Pozyskiwanie energii ze słońca lub wiatru stało się dziś bardzo popularne. Wytworzony prąd, magazynowany w akumulatorach, może dostarczać 100% energii potrzebnej dla domu, lub tylko pewną jej część. Wszystko zależy od wielkości posiadanej instalacji słonecznej lub wiatraka. Im większe zapotrzebowanie na energię budynku, tym konieczny będzie montaż większej liczby paneli słonecznych lub większego wiatraka.

Do źródeł energii odnawialnej, zalicza się:

  • energię pozyskiwaną z wiatru
  • energię pozyskiwaną z wody,
  • energię słoneczną,
  • energię geotermalną,
  • biomasę

W Polsce najczęściej stosowane na użytek domowy są mini elektrownie słoneczne, wiatrowe oraz coraz częściej geotermalne. Do pełnego funkcjonowania instalacji z odnawialnych źródeł energii konieczne jest posiadanie prostownika, a także zaopatrzenie się w akumulatory. Prostowniki są wykorzystywane do przekształcenia energii w prąd o wymaganej mocy wyrażonej w Watach. Natomiast akumulator, będzie mieć za zadanie magazynowanie wytworzonej energii. Zakup wysokiej klasy akumulatora, jest konieczny do prawidłowego funkcjonowania całej instalacji. Należy mieć na uwadze, że akumulator powinien posiadać funkcję samoregulacji, aby się nie przeładować. Może to doprowadzić nawet do awarii całej instalacji.

Jakie wybrać akumulatory do domowej elektrowni?

Przed dokonaniem wyboru na konkretny model akumulatora, konieczne będzie obliczenie mocy, którą będzie produkować mini elektrownia. Na tej podstawie można oszacować ile baterii i o jakiej pojemności należy zakupić. Dodatkowo, na rynku są dostępne różne ich rodzaje. Najpopularniejsze są akumulatory żelowe. Charakteryzują się one dużą dostępnością oraz relatywnie niską ceną. Coraz popularniejsze stają się również akumulatory litowo-jonowe. Ich trwałość, szacuje się na około 5 lat, w zależności od ich użytkowania. Należy jednak zaznaczyć, że baterie litowo-jonowe bdą droższe od popularnych akumulatorów żelowych.

Decydując się budowę przydomowej elektrowni, opartej na odnawialnych źródłach energii, konieczne jest rozważenie zakupu dobrego akumulatora. Co prawda, magazynowanie energii podwyższa całkowity koszt inwestycji, ale daje w zamian wyższą niezależność energetyczną budynku.

Podobne artykuły