Artykuł Dodaj artykuł

Schöck Tronsole spełnia najwyższe wymagania w zakresie izolacji akustycznej klatek schodowych

Wszystkie materiały budowlane muszą spełniać normy zawarte w krajowych, jak i europejskich przepisach. Tylko najlepsze komponenty otrzymują aprobaty potwierdzające ich najwyższą jakość. Stąd firma Schöck poddała opinii swoje rozwiązania do izolacji akustycznej klatek schodowych.

Wszystkie materiały budowlane muszą spełniać normy zawarte w krajowych, jak i europejskich przepisach. Tylko najlepsze komponenty otrzymują aprobaty potwierdzające ich najwyższą jakość. Stąd firma Schöck poddała opinii swoje rozwiązania do izolacji akustycznej klatek schodowych.

Badanie przeprowadzono w Gdyni, gdzie znajduje się inwestycja, w której zastosowano materiały Schöck Tronsole. Z myślą o przyszłych mieszkańcach - projektanci zabezpieczyli klatki schodowe przed przenoszeniem niepożądanych hałasów do wnętrz pomieszczeń chronionych. Skuteczna izolacja akustyczna została wykonana przy pomocy kompletnych systemów Schöck Tronsole. Podczas prac budowlanych wykorzystano 471 sztuk tego rozwiązania.

W klatkach schodowych zarówno spoczniki, jak i biegi schodów zostały oddzielone akustycznie od ścian budynku z wykorzystaniem Schöck Tronsole® Typ Z i Typ F. Pełny system izolacji akustycznej obejmował również zastosowanie Tronsole® Typ L w obrębie spoinowania między cokołem a ścianą klatki schodowej lub między biegiem schodów a ścianą klatki schodowej.

Schöck Tronsole spełnia najwyższe wymagania w zakresie izolacji akustycznej klatek schodowychFot. Schöck
Aby sprawdzić skuteczność oddzielenia akustycznego schodów od ścian budynku, w lipcu 2019 roku przeprowadzono pomiar izolacji akustycznej. W tym konkretnym przypadku transmisja dźwięku ze spocznika, biegu schodów i spocznika pośredniego została zmierzona w sąsiadującym mieszkaniu. Wyniki były satysfakcjonujące z tego względu, że nie tylko pokazywały przekroczenie minimalnych wymagań L'n, w = 55 dB, ale także potwierdzały dobre właściwości Tronsole® w budynku. Świadczy to nie tylko o wysokiej jakości rozwiązania Tronsole®, ale jednocześnie potwierdza pomiary laboratoryjne wartości charakterystycznych zgodnych z normami badawczymi np. DIN 7396

DIN 7396 jest pierwszym standardem w Europie, który opisuje testowanie elementów izolacji dźwięków uderzeniowych dla schodów ze standardowymi obciążeniami, umożliwiając w ten sposób jednolitą weryfikację i porównywalność produktów. Test zgodnie z DIN 7396 jest przeprowadzany przy schodach o konwencjonalnej geometrii i obciążeniach oraz przy precyzyjnie zdefiniowanych warunkach granicznych. System izolacji akustycznej jest sprawdzany pod kątem transmisji dźwięku przez przegrodę tak, aby zmierzona wartość izolacji akustycznej mogła zostać przeniesiona na właściwą i dopuszczalną transmisję dźwięku w budynku.

„Badanie akustyczne klatek schodowych przeprowadzone w trakcie budowy potwierdziło, że mieszkania są dobrze zabezpieczone przed dźwiękami dobiegającymi z klatki schodowej. Przywiązujemy bardzo dużą wagę do zapewnienia komfortu akustycznego mieszkańcom. Nowoczesne rozwiązania techniczne w połączeniu ze współczesną architekturą, prywatną strefą relaksu oraz strefami zieleni tworzą atrakcyjną przestrzeń dla naszych klientów.” – tak przeprowadzone badania podsumował Arkadiusz Duski - Kierownik Projektu z firmy Invest Komfort, która zrealizowała inwestycję Portova.

Założenia badania

Celem badania było określenie poziomu dźwięków w pomieszczeniu chronionym oraz sprawdzenie, czy poziom dźwięku spełnia wymagania zawarte w przepisach budowlanych (Warunki Techniczne, PN-B-02151-3:2015).

Uzyskane wyniki potwierdziły bardzo dobre parametry akustyczne rozwiązania Schöck Tronsole – większość poniżej 39 dB – co kwalifikuje budynek do klasy akustycznej AQ-4 w zakresie poziomu dźwięków uderzeniowych przenikających do mieszkania z pomieszczeń komunikacji ogólnej (PN-B-02151-5:2017-10).

Według polskiej normy poziom dźwięków uderzeniowych przenikających do mieszkania z pomieszczeń komunikacji ogólnej, korytarzy, holi i podestów musi być ≤ 55 dB.

Oznacza to, że zastosowanie systemu Tronsole poprawia dźwiękoszczelność klatek schodowych, dzięki czemu zatrzymuje hałas dochodzący do mieszkań. 

Schöck Tronsole spełnia najwyższe wymagania w zakresie izolacji akustycznej klatek schodowychFot. Schöck
Zasady określające dopuszczalny poziom dźwięków są również opisane w Warunkach Technicznych, dział IX - Ochrona przed hałasem i drganiami – paragraf 323 oraz 326.

Artykuł został dodany przez firmę


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły