Koszyk: BRAK


Artykuł Dodaj artykuł

Kiedy termika to nie wszystko. Jak chronić systemy wentylacyjne w budynkach wielkokubaturowych?

Zazwyczaj podstawową rolą izolacji technicznych w systemach HVAC jest ograniczenie i kontrolowanie potencjalnych strat ciepła z układu, co w prostej linii przekłada się na koszty eksploatacji danej instalacji. 

PAROC logo

Zazwyczaj podstawową rolą izolacji technicznych w systemach HVAC jest ograniczenie i kontrolowanie potencjalnych strat ciepła z układu, co w prostej linii przekłada się na koszty eksploatacji danej instalacji. W przypadku bardziej złożonych sieci, na przykład w dużych centrach handlowych czy obiektach przemysłowych, na znaczeniu zyskuje też odpowiednie zabezpieczenie urządzeń i kanałów przed korozją czy potencjalnym pożarem. Na jakie parametry produktów izolacyjnych warto zwrócić wtedy uwagę?

Kiedy termika to nie wszystko. Jak chronić systemy wentylacyjne w budynkach wielkokubaturowych?

Systemy HVAC to podstawa funkcjonowania każdego budynku. Sprawnie działająca instalacja, czyli taka, w której temperatura transportowanego czynnika zostaje utrzymana na określonym, założonym w projekcie poziomie, zapewnia szereg korzyści – m.in. ogranicza zapotrzebowanie na energię oraz dostarcza lepszej jakości powietrze dla osób przebywających we wnętrzach.

Zarówno w kontekście niskotemperaturowych instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, jak i sieci transportujących powietrze ciepłe, pod uwagę należy także wziąć zjawisko kondensacji pary wodnej. W pierwszym przypadku proces zachodzi na zewnętrznych powierzchniach izolacji, w drugim – po stronie wewnętrznej. W obu przypadkach niewłaściwy dobór oraz ewentualne błędy montażowe mogą stwarzać ryzyko przenikania wilgoci w głąb materiału izolacyjnego.

Tabela: Kiedy należy stosować izolację przeciwkondensacyjną?

Tabela: Kiedy należy stosować izolację przeciwkondensacyjną?

Kondensacja pary wodnej stanowi szczególne zagrożenie dla instalacji transportujących zimne powietrze. – Woda, która dostanie się pomiędzy izolację a stalowy kanał wentylacji, przyczynia do powstawania ognisk korozji, a te prowadzą do poważnych uszkodzeń instalacji – podkreśla Michał Nękanowicz, Specifications Sales Manager i BIM Manager w firmie Paroc. – Co więcej, z uwagi na niską temperaturę transportowanego medium, woda zamienia się w lód, przez co nie tylko tworzy mostki termiczne, ale prowadzi też do znaczących obciążeń i odspajania izolacji – dodaje.

Pokrycie – klucz do bezpiecznej instalacji

Porównując parametry produktów przeznaczonych do izolacji przeciwkondensacyjnej instalacji, warto się pochylić nad współczynnikiem oporu dyfuzyjnego pary wodnej (µ). Właściwość, którą mierzy się zgodnie z normą EN 12086 dla wyrobów płaskich i EN 13469 dla otulin rurociągów prostych, określa szczelność materiału dla pary wodnej. Pod tym względem bardzo dobre właściwości oferują wyroby izolacyjne pokryte folią aluminiową, która nawet pomimo minimalnej grubości stawia opór równy warstwie powietrza o grubości 1500 m.

Kiedy termika to nie wszystko. Jak chronić systemy wentylacyjne w budynkach wielkokubaturowych?

Sprawdzonym rozwiązaniem w walce z kondensacją pary wodnej, czy to na wewnętrznej, czy zewnętrznej powierzchni izolacji, są rozwiązania PAROC z serii AluCoat. – Wyposażone w pokrycie ze zbrojonej folii aluminiowej otuliny i maty z wełny kamiennej uzyskują współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej (μ) = 200, czyli MV2 według EN 14303:2009 – podkreśla Michał Nękanowicz. – Dla porównania, ten sam współczynnik dla „czystej” otuliny z wełny wynosi 3, a dla pianki poliuretanowej: 100 – dodaje.

System został zaprojektowany tak, aby spełniać wszelkie wymagania dla izolacji kanałów i urządzeń ogrzewczych oraz powierzchni płaskich kanałów wentylacyjnych. W obrębie systemu znaleźć można innowacyjne, wzajemnie uzupełniające się rozwiązania:

  • PAROC Hvac Mat AluCoat – niepalna mata do izolacji termicznej, przeciwkondensacyjnej i akustycznej okrągłych lub prostokątnych przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, niskotemperaturowych kotłów, zbiorników, rurociągów i innych powierzchni cylindrycznych.
  • PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat – niepalna mata o podobnym przeznaczeniu, która dzięki prostopadłemu ułożeniu włókien względem izolowanej powierzchni zachowuje sprężystość i wymiary, także na ostrych krawędziach i narożnikach. Dostępna w wariancie z zakładką samoprzylepną.
  • PAROC Hvac Section AluCoat T – otulina do izolacji termicznej i akustycznej rurociągów grzewczych, c.o., parowych, wody użytkowej oraz przewodów klimatyzacyjnych, instalacji przemysłowych i przewodów kominowych.
  • PAROC Hvac Combi AluCoat T – otulina o identycznych właściwościach i zastosowaniu, dodatkowo wyposażona w otwór wewnętrzny w kształcie gwiazdki umożliwiający dopasowanie tego samego produktu do różnych kształtów i przekrojów instalacji.
  • PAROC Hvac Bend AluCoat T – w pełni kompatybilny z otulinami prostymi, gotowy element do izolacji kolan rurociągów.

Kiedy termika to nie wszystko. Jak chronić systemy wentylacyjne w budynkach wielkokubaturowych?

Zabezpieczenie również przed ogniem

Wykonana z naturalnego kamienia wełna już sama w sobie stanowi materiał wysoce odporny na działanie ognia. Pomimo zastosowania pokrycia ze zbrojonej folii aluminiowej, gotowe rozwiązania z serii AluCoat pozostają niepalne – posiadają klasyfikację A2-s1,d0, co oznacza, że nie przyczyniają się do rozprzestrzeniania ognia, a w warunkach pożaru generują bardzo ograniczoną ilość dymu oraz nie wytwarzają palących się kropli. Zgodnie z załącznikiem 3 do warunków technicznych, jakim powinny podlegać budynki i ich usytuowanie, klasa ta odpowiada ponadto określeniu „nierozprzestrzeniające ognia” (NRO).

Dodatkowo, pokrycie ze zbrojonej folii aluminiowej z jednej strony zabezpiecza przed kondensacją pary wodnej na powierzchni zewnętrznej izolowanego obiektu, a z drugiej – zapewnia łatwy, szybki i ekonomiczny montaż. Wyroby PAROC pozwalają utrzymać temperaturę przesyłanego medium na wyznaczonych w projekcie poziomach, chroniąc stalowe przewody przed korozją oraz podwyższając komfort akustyczny i bezpieczeństwo pożarowe w obiektach wielkokubaturowych.

Artykuł został dodany przez firmę

Paroc Polska sp. z o.o.

Grupa Paroc jest międzynarodowym producentem izolacji z kamiennej wełny mineralnej.

Zapoznaj się z ofertą firmy


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły