Artykuł Dodaj artykuł

Jak to wszystko sfinansować w mojej inwestycji?

Zarówno w kwestiach odnoszących się bezpośrednio do środowiska, jak i do człowieka, mówcy 7. PLGBC Green Building Symposium, które 5 października 2017 roku odbyło się w warszawskiej Reducie Banku Polskiego zalecają spojrzenie całościowe, strategiczne.

Zarówno w kwestiach odnoszących się bezpośrednio do środowiska, jak i do człowieka, mówcy 7. PLGBC Green Building Symposium, które 5 października 2017 roku odbyło się w warszawskiej Reducie Banku Polskiego zalecają spojrzenie całościowe, strategiczne.

Jak to wszystko sfinansować w mojej inwestycji? PLGBC

Na nasuwające się pytanie „Jak to wszystko sfinansować w mojej inwestycji?”, odpowiedź pomogli znaleźć Terry McCallion z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBRD) i paneliści sesji Green Building Financing, której EBRD był partnerem. Przedstawiony przez dyrektora McCalliona schemat finansowania zielonych budynków w ramach stworzonego przez EBRD mechanizmu Green Economy Transition (GET), rozwinęła Marilena Vuiu. GET koncentruje się na gospodarkach przechodzących transformację, wspierając je w dążeniu do zmniejszania wpływu na środowisko i redukcji innych form degradacji środowiska. Finansowaniu podlegają m.in. inwestycje w efektywność energetyczną – również w ramach miejskich systemów, w czystszą produkcję energii czy OZE.

Terry McCallion:

Całość Sympozjum spoiła sesja Green Building Design & Trends. Vincent Briard z Knauf Insulation przypomniał, że nie tylko efektywność energetyczna decyduje o zrównoważeniu budynku, co pokrywa się z wnioskami z badania Buildingomics. Nawiązał do Level(s), które zdecydowanie na to wskazują. Szerokie pod względem czasowym spojrzenie zaprezentował dr Craig Davis z EBRD, określając dostosowanie budynków do zmieniającego się klimatu jako jedno z największych wyzwań stojących obecnie przed projektantami. Natomiast spojrzenie szerokie pod względem przestrzennym przedstawił prof. Peter Ruge, wykładowca zrównoważonego projektowania na Hochschule Anhalt.

Craig Davies:

7. PLGBC Green Building Symposium przyciągnęło ponad 350 osób pochodzących z 15 krajów. Już podczas trwania konferencji PLGBC otrzymało niezwykle pozytywny odzew od uczestników, zarówno w kwestiach merytorycznych, jak i ogólnej atmosfery konferencji, organizacji i przygotowania technicznego.

Zapraszamy na kolejną edycję konferencji!

Więcej informacji na stronie: https://plgbc.org.pl/, http://konferencja.plgbc.org.pl/

Podobne artykuły