Artykuł Dodaj artykuł

Budimex wybuduje drogę ekspresową S6 Płoty – Kiełpino

5 października 2015 roku Budimex podpisał ze szczecińskim Oddziałem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad umowę na projekt i budowę drogi ekspresowej S6 na odcinku od końca obwodnicy m. Płoty do węzła Kiełpino (z węzłem). 

 
logo Budimex
 

5 października 2015 roku Budimex podpisał ze szczecińskim Oddziałem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad umowę na projekt i budowę drogi ekspresowej S6 na odcinku od końca obwodnicy m. Płoty do węzła Kiełpino (z węzłem). Budimex wybuduje tę drogę za 206,5 mln złotych netto.

Zakres prac obejmuje budowę:

  • 14,6- kilometrowego odcinka drogi ekspresowej,
  • węzłów komunikacyjnych Wicimice i Kiełpino
  • obiektów inżynierskich (wiadukty, mosty, estakady, przejścia dla zwierząt, przepusty nad ciekami),
  • dróg dojazdowych dla obsługi ruchu lokalnego,
  • infrastruktury służącej ochronie środowiska (przejścia dla zwierząt, przepusty, ekrany akustyczne, siatki wygradzające, urządzenia podczyszczające wody opadowe),
  • przebudowę dróg publicznych, sieci elektroenergetycznych i wodociągowych.

W przyszłości droga ekspresowa nr 6 połączy największe miasta Polski Północnej: Szczecin, Gdańsk, Gdynię, Słupsk, Koszalin.

Na wykonanie prac Budimex będzie miał 34 miesiące od dnia podpisania umowy (bez wliczania okresów zimowych od 15 grudnia do 15 marca).

Podobne artykuły