Artykuł Dodaj artykuł

Gamrat zawiera umowy przedwstępne kupna udziałów

W dniu 03 lipca 2014r. doszło do zawarcia przez GAMRAT SA dwóch umów przedwstępnych kupna udziałów (Umowy Przedwstępne)

Logo GamratW dniu 03 lipca 2014r. doszło do zawarcia przez GAMRAT SA dwóch umów przedwstępnych kupna udziałów (Umowy Przedwstępne):

  1. Z Panią Jolantą Śluszarczyk, której przedmiotem jest określenie zasad i warunków, na podstawie których nastąpi sprzedaż na rzecz GAMRAT SA posiadanych przez sprzedającą 456 udziałów w spółce PLAST – DACH Sp. z o.o. z siedzibą w Myślenicach wpisanej do Rejestru Przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000170836 i wartości nominalnej 500,00 zł każdy udział, stanowiących 47,50% udziału w kapitale zakładowym („Udziały I”);
  2. Z Panem Adamem Ślusarczykiem, której przedmiotem jest określenie zasad i warunków, na podstawie których nastąpi sprzedaż na rzecz GAMRAT SA posiadanych przez sprzedającą 456 udziałów w spółce PLAST – DACH Sp. z o.o. z siedzibą w Myślenicach wpisanej do Rejestru Przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000170836 i wartości nominalnej 500,00 zł każdy udział, stanowiących 47,50% udziału w kapitale zakładowym („Udziały II”);

Łączne Udziały I i Udziały II („Udziały”) stanowią 95% kapitału zakładowego spółki PLAST – DACH” Sp. z o.o. z siedzibą w Myślenicach, zlokalizowanej w strefie ekonomicznej przy ul. Burmistrza A. Marka 4.

Zawarcie umów przyrzeczonych w wykonaniu Umów Przedwstępnych nastąpi w terminie do dnia 31 sierpnia 2014r. Na podstawie Umów Przedwstępnych Gamrat zapewniono wyłączność na prowadzone rozmowy, uzgodnienia i negocjacje w zakresie sprzedaży Udziałów do dnia 31 sierpnia 2014r.

Artykuł został dodany przez firmę


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły