Artykuł Dodaj artykuł

Praktyczne przykłady wykorzystania badań w projektowaniu pali

W ogólnie pojętym projektowaniu mamy po jednej stronie oddziaływania, a po drugiej projektowaną konstrukcję, która powinna być zdolna do ich przeniesienia …. docelowo na podłoże gruntowe.

• W ogólnie pojętym projektowaniu mamy po jednej stronie oddziaływania, a po drugiej projektowaną konstrukcję, która powinna być zdolna do ich przeniesienia …. docelowo na podłoże gruntowe.
• Współcześnie wykorzystuje się w projektowaniu metodę stanów granicznych i rozdzielonych współczynników bezpieczeństwa, których wartości powinny mieć uzasadnienie statystyczne – przynajmniej staramy się, aby tak było.
• Do tej pory w Polsce do projektowania geotechnicznego pali wykorzystywana była norma PN-83/B-02482. Od 1983 roku palowaniu zaszły jednak spore zmiany, choć norma pozostała bez zmian.
• Od ubiegłego roku jedyną normą służącą do projektowania pali w katalogu Polskich Norm jest Eurokod 7. Eurokody, jako wspólna europejska platforma techniczna – mają jedną niewątpliwą zaletę – oparte są na badaniach i wspólnych, europejskich doświadczeniach. Nam, jako środowisku inżynierów – z niewątpliwą pomocą Państwa - udaje się nie zauważać istnienia Eurokodów i w praktyce je skutecznie bojkotować. W projektowaniu chyba w największym stopniu.
• Rodzi się zatem pytanie – czy słusznie, albo inaczej – czy warto (w przeliczeniu na złotówki)? Postaram się na to pytanie odpowiedzieć w odniesieniu do pali.

Czytaj więcej ...

 

 

Publikacja: Sobala D.: Praktyczne przykłady wykorzystania badań w projektowaniu pali. Prezentacja wygłoszona na seminarium "Geoinżynieria w budownictwie". Sandomierz, 8-9.11.2011 

Artykuł został dodany przez firmę


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły