Artykuł Dodaj artykuł

ATLAS Budowlaną Firmą Roku

Henryk Siodmok, prezes GRUPY ATLAS, odebrał tytuł BUDOWLANA FIRMA ROKU 2010 , przyznany nam za dynamiczny rozwój i pozycję osiągniętą na rynku.

Henryk Siodmok, prezes GRUPY ATLAS, odebrał tytuł BUDOWLANA FIRMA ROKU 2010 , przyznany nam za dynamiczny rozwój i pozycję osiągniętą na rynku.

2 marca br. w warszawskim Pałacu Lubomirskich odbyła się VIII Gala Buildera, podczas której wręczono nagrody najlepszym firmom w branży budowlanej oraz ich szefom za skuteczne zarządzanie i sukcesy rynkowe. Tytuł Budowlanej Firmy Roku 2010 przyznano ATLASOWI, wyróżniając Henryka Siodmoka, prezesa GRUPY ATLAS.

Jest to już drugi laur dla ATLASA, pierwszy raz firma i prezes uhonorowani zostali przez Buildera za 2007 rok.

Na gali przyznano także wyróżnienie specjalne Złoty Herkules – otrzymał je prof. dr hab. inż. Kazimierz Szulborski, z Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, za wieloletnie zasługi dla rozwoju polskiego budownictwa i zaangażowanie w działalność samorządu zawodowego.

Kapitułę konkursu, decydującą o przyznaniu tytułów, tworzą redakcja i Rada Programowa Buildera, miesięcznika adresowanego do środowisk branży budowlanej, architektury i biznesu.

Okolicznościowy dyplom Henrykowi Siodmokowi,
prezesowi GRUPY ATLAS (z lewej),
wręcza Andrzej Kozłowski,
prezes firmy Ulma Construccion Polska,
laureat poprzedniej edycji konkursu.

Artykuł został dodany przez firmę


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły