Artykuł Dodaj artykuł

Targi POL-ECO SYSTEM - Poznań, 9-11.10.2019 r.

Branżę gospodarki odpadami w najbliższym czasie czeka wiele wyzwań. Zakończenie przez Sejm prac nad ustawami nowelizującymi akty dotyczące postępowania z odpadami oznacza konieczność dostosowania gminnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi do nowych rozwiązań prawnych.

Logo POL-ECO System

Branżę gospodarki odpadami w najbliższym czasie czeka wiele wyzwań. Zakończenie przez Sejm prac nad ustawami nowelizującymi akty dotyczące postępowania z odpadami oznacza konieczność dostosowania gminnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi do nowych rozwiązań prawnych.

Pozostaje jeszcze kwestia dostosowania polskich instalacji przetwarzania odpadów do wymagań nowych założeń BAT. Jesteśmy również zobligowani do regulacji określonych w unijnym pakiecie odpadowym. Wprowadza on szerszą politykę w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym i wyznacza nowe poziomy recyklingu. Do 2025 roku co najmniej 55 % odpadów komunalnych powinno zostać poddanych recyklingowi. Dzięki systemom wsparcia dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE pojawiły się nowe możliwości inwestycji.

Jak sprostać rosnącym wyzwaniom? Odpowiedź jest prosta – potrzebne są efektywne i innowacyjne rozwiązania. Gdzie ich szukać i gdzie o nich porozmawiać? Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM są doskonałym miejscem do dyskusji i wymiany poglądów na tematy najbardziej nurtujące sektor ochrony środowiska i gospodarki odpadami oraz zapoznanie się z najnowszymi technologiami, produktami i rozwiązaniami z zakresu techniki komunalnej, odpadów i recyklingu, ochrony powietrza, gospodarki wodno-ściekowej i odnawialnych źródeł energii. Podczas tego wydarzenia znajdą Państwo efektywne rozwiązania wykorzystywane w zakładach przetwarzania odpadów i sortowniach, myjki do pojemników na odpady, ekologiczne śmieciarki przystosowane do odbioru i transportu nowych frakcji surowców, a także maszyny do pielęgnacji zieleni w miastach oraz obsługi terenów użyteczności publicznej.

Tematem przewodnim tegorocznych targów POL-ECO SYSTEM jest – „Zrównoważona gospodarka odpadami – dla ludzi, zdrowia i środowiska”. - Temat przewodni tegorocznej edycji targów doskonale wpisuje się w działania Ministerstwa Środowiska. Dotychczas wprowadziliśmy szereg działań, które skutecznie przyczyniają się do poprawy stanu gospodarki odpadami. Wprowadzane przez nas rozwiązania miały na celu uszczelnienie obowiązujących przepisów oraz poprawę skuteczności ich egzekwowania – mówi minister środowiska Henryk Kowalczyk. Tematykę zrównoważonej gospodarki odpadami, a także innych aktualnych zagadnień, uczestnikom POL-ECO SYSTEM przybliżą liczne seminaria, konferencje spotkania i panele dyskusyjne.

Integralną częścią targów jest unikalna przestrzeń konferencyjno-wystawiennicza EkoSfera współorganizowana przez Ministerstwo Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Grupę MTP. To wyjątkowe miejsce spotkań liderów, gdzie podczas sesji debat, szkoleń i wykładów uczestnicy zapoznają się z trendami kształtującymi przyszłość sektora i aktualną polityką państwa w zakresie ochrony środowiska. Nad częścią wystawienniczo-konferencyjną EkoSfera patronat honorowy objął prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki.

Targi POL-ECO SYSTEM są największym i najważniejszym wydarzeniem w ochronie środowiska. Organizowane nieprzerwanie od 31 lat skupiają przedstawicieli instytucji legislacyjnych, samorządów, reprezentantów świata biznesu, nauki i edukacji bezpośrednio związanych z ochroną środowiska oraz gospodarką komunalną. Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM to obowiązkowy punkt w kalendarzu wszystkich osób zainteresowanych sektorem ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju, a także usług komunalnych.

Tematyka targów POL-ECO SYSTEM:

 • Odpady
 • Recykling
 • Powietrze
 • Woda i ścieki
 • Technika komunalna
 • Energia

Ekspozycję Targów POL-ECO SYSTEM tworzy grono firm produkcyjnych i usługowych z branży recyklingu, odpadów, techniki komunalnej, utrzymania czystości w miastach, utrzymania zieleni miejskiej,  odnawialnych źródeł energii, rewitalizacji i rekultywacji, gospodarki wodno-kanalizacyjnej, ochrony powietrza, czyli rozwiązań dedykowanych samorządom. Kompleksowa oferta, którą wystawcy z Polski i zagranicy zaprezentują w Poznaniu to przegląd najnowszych ekologicznych trendów, wiedza o efektywności energetycznej oraz technologiczne nowinki dla każdej gałęzi przemysłu, a także rozwiązania z zakresu adaptacji do zmian klimatu.

PROGRAM WYDARZEŃ

Przestrzeń konferencyjno-wystawiennicza EkoSfera

Integralną częścią Targów POL-ECO SYSTEM jest przestrzeń konferencyjno-wystawiennicza EkoSfera, organizowana przez Ministerstwo Środowiska i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. To wyjątkowe miejsce spotkań liderów, gdzie podczas sesji debat, szkoleń, wykładów uczestnicy zapoznają się z trendami kształtującymi przyszłość sektora ochrony środowiska. EkoSferze towarzyszy wystawa instytutów współpracujących bądź podległych Ministerstwu Środowiska. W tym roku szeroki aspekt swojej działalności przedstawią m. in.: Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Badawczy Leśnictwa, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, a także Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Lasy Państwowe oraz Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Patronat honorowy nad EkoSferą objął Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki.

9-11.10.2019, Poznań Congress Center, poziom 1, sale konferencyjne, pawilon 7

Wystawa produktów/projektów finalistów Konkursu PRODUKT W OBIEGU

Celem konkursu jest promowanie i upowszechnianie osiągnięć w dziedzinie ekologicznego, zrównoważonego projektowania oraz zastosowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie ponownego włączenia produktu do obiegu. Wspiera on również producentów, projektantów, dystrybutorów i usługodawców, którzy swoimi produktami lub projektami, wpisują się w ideę gospodarki o obiegu zamkniętym.

Do drugiego etapu Konkursu PRODUKT W OBIEGIU zakwalifikowano aż 29 produktów wpisujących się w  ideę gospodarki obiegu zamkniętego.

Organizator: Ministerstwo Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Międzynarodowe Targi Poznańskie

Konkurs sfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

9-11.10.2019, pawilon 7

Briefing prasowy Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka, Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Piotra Woźnego i Prezesa Grupy MTP Przemysława Trawy – prezentacja osiągnięć Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w okresie 30 letniej działalności, prezentacja zmian Programu Czyste Powietrze.

Wręczenie nagród w trzeciej edycji Konkursu NFOŚiGW – EKO-Dziennikarz

Organizator: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

9.10.2019, Poznań Congress Center, Sala F

Pokazy ratownictwa chemiczno-ekologicznego w Państwowej Straży Pożarnej

Organizatorzy:  Oddział Wielkopolski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa, Komenda Wojewódzka PSP w Poznaniu

9-11.10.2019, ekspozycja zewnętrzna P5 przy pawilonie 6

Szkolenie Moduł ewidencji odpadów Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami

Organizator: Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy

9-11.10.2019, Pawilon 7, Speakers Corner

Forum Energii i Recyklingu

Organizator: Redakcja miesięcznika „Energia i Recykling”

9-10.10.2019, Pawilon 7, Sala CD, Antresola

Konferencja naukowa Dochodzenia popożarowe – nauka i technika

Organizator: Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Popożarowych

9-10.10.2019, Pawilon 7, Sala A, Antresola

Inauguracja POL-ECO SYSTEM 2019 z planowanym udziałem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

Planowane wystąpienia: Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka, Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego, Prezesa Zarządu Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Piotra Woźnego oraz Prezesa Grupy MTP Przemysława Trawy.

Wręczenie: nagród Ministra Środowiska w konkursie Produkt w Obiegu, Złotych Medali Międzynarodowych Targów Poznańskich, certyfikatów EMAS.

Podsumowanie przez Lasy Państwowe drugiej aukcji Jednostek Dwutlenku Węgla.

9.10.2019, Poznań Congress Center, Sala Ziemi

 

Panele Eksperckie

 • Bądź dobry dla lasu – o edukacji dla zrównoważonego rozwoju w Lasach Państwowych
 • Leśne Gospodarstwa Węglowe – lasy dla ochrony klimatu
 • Dobra praktyka zamówień publicznych w obszarze elektromobilności na przykładzie postępowania przetargowego PGL Lasy Państwowe

Organizator: Lasy Państwowe

9.10.2019, Pawilon 7, Speakers Corner

Prezentacje firmowe wystawców targów POL-ECO SYSTEM – 24M.pl

Organizator: 24M.pl

9.10.2019, Aleja Lipowa

Zmiany przepisów prawnych z zakresu gospodarki odpadami. Jak odnaleźć się w nowej rzeczywistości?

Organizator: Polska Izba Odzysku Recyklingu i Opakowań

9.10.2019, Pawilon 7, Sala GH, Antresola

Seminarium „Dorobek 30-lecia Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz perspektywy rozwoju Funduszu i systemu finasowania ochrony środowiska w Polsce”

Organizator: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

9.10.2019, Poznań Congress Center, Sala Ziemi, Poziom 2

Prezentacje firmowe wystawców targów POL-ECO SYSTEM – Zastosowanie modeli biznesowych GOZ w procesie produkcji i użytkowania maszyn na przykładzie firmy HSM.

Organizator: HSM Polska

9.10.2019, Aleja Lipowa

Debaty z udziałem przedstawicieli samorządów i sektora bankowego

Organizator: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

9.10.2019, Poznań Congress Center, Sala G, Poziom 1

Panele Eksperckie

Biomasa i efektywność energetyczna w naszym otoczeniu to przyszłość dla zielonej gospodarki niskoemisyjnej

Organizator: Polska Rada Pelletu

9.10.2019, Pawilon 7, Speakers Corner

Sesja Zrównoważona gospodarka odpadami dla ludzi, zdrowia i środowiska

Organizator: Ministerstwo Środowiska przy współudziale przedstawicieli firmy Abrys

10.10.2019, Poznań Congress Center, Sala G, Poziom 1

Forum Rozwoju Miast pn. Ludzie, środowisko, technologia

Organizatorzy: Miasto Poznań, Wielkopolskie Centrum Wspierania Inicjatyw, Grupa MTP

10-11.10.2019, Pawilon 7, Sala GH, Antresola

Młodzieżowy Kongres Klimatyczny

Organizator: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

10.10.2019, Congress Center, Sala Ziemi, Poziom 2

Konferencja techniczna  Nowe wymagania przeciwpożarowe w gospodarce odpadami

Organizatorzy:  Oddział Wielkopolski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa, Komenda Wojewódzka PSP w Poznaniu

10.10.2019, Pawilon 7, Sala EF, Antresola

Pokazy ratownictwa chemiczno-ekologicznego w Państwowej Straży Pożarnej (pokaz dynamiczny)

Organizatorzy:  Oddział Wielkopolski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa, Komenda Wojewódzka PSP w Poznaniu

10.10.2019, Teren zewnętrzny P5 przy pawilonie 6

Konferencja Polski Moduł Bateryjny

Organizator: Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu

10.10.2019, Aleja Lipowa

Konferencja Energetyka obywatelska teraz! Czysta energia dla miast

Organizatorzy: Polska Zielona Sieć, Capital Training Studio

10.10.2019, Hol Wschodni, Sala Zielona

Panele merytoryczne Ministerstwa Środowiska

 • Dyrektywa w sprawie ograniczenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko – transpozycja do polskiego prawa – wyzwania i szanse
 • EU Ecolabel –  rozwijający się ekologiczny trend
 • Rozszerzona odpowiedzialność producenta w świetle zmiany dyrektywy w sprawie odpadów – nowa rola przedsiębiorcy wprowadzającego produkty w systemie zagospodarowania odpadów.
 • Mieszkaj w zgodzie z naturą czyli ekologiczne aspekty budownictwa drewnianego
 • Ekozarządzanie w firmie - moda, fakt czy konieczność?

10.10.2019, Poznań Congress Center, Sale A-G, Poziom 1

 

Panele merytoryczne resortowych instytutów naukowo – badawczych

 • Ochrona wód na terenach użytkowanych rolniczo PIG-PIB
 • Innowacje dla GOZ – tak, ale sprawdzone. Weryfikacja Technologii Środowiskowych ETV narzędziem potwierdzania skuteczności nowych rozwiązań technologicznych dla GOZ IETU
 • Rozwiązania dla zrównoważonego gospodarowania powierzchnią ziemi w obiegu zamkniętym

Organizatorzy: Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Badawczy Leśnictwa, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

10.10.2019, Pawilon 7, Speakers Corner

Międzynarodowy Kongres ENVICON Environment (udział płatny)

Organizator: Abrys

10-11.10.2019, Poznań Congress Center, Poziom 0

Konferencja Ochrona środowiska w praktyce w świetle aktualnych przepisów prawnych

Organizator: Główna Sekcja Gospodarki Odpadami PZITS Warszawa,

10.10.2019, Pawilon 7, Sala CD, Antresola

Wręczanie dyplomów programu „Solidny Partner”

Organizator: Centrum Edukacji i Doradztwa Europejskiego

10.10.2019, Aleja Lipowa

Konferencja Forum Klimatycznego

Organizator: Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu

11.10.2019, Aleja Lipowa

Konferencja Programu Drzewo Franciszka 2019

Organizator: Fundacja Zakłady Kórnickie

11.10.2019, Poznań Congress Center, Sala Ziemi

ZŁOTY MEDAL MTP 2019

Złoty Medal Międzynarodowych Tarów Poznańskich jest potwierdzeniem nowoczesności oraz innowacyjności nagrodzonych produktów. Odznaczone produkty są unikatowe w swojej klasie, wykonane ze znakomitej jakości materiałów i wytworzone w oparciu o najwyższej klasy technologie. Złotym Medalem Międzynarodowych Targów Poznańskich odznaczono dziesięć produktów prezentowanych podczas Targów POL-ECO SYSTEM.

Zapraszamy do głosowania na najlepsze produkty w konkursie „Złoty Medal – wybór Konsumentów” – podczas targów w przestrzeniach specjalnych Strefa Mistrzów lub
w Internecie  na www.zlotymedal.mtp.pl

NOWOŚCI

Nowe produkty stanowią największą atrakcję dla zwiedzających Targi, a dla wystawców to znakomita okazja do zaprezentowania swojej oferty firmowej i dotarcia do świadomości konsumentów. Goście odwiedzający tegoroczną edycję Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM będą mogli zapoznać się z 20 nowościami, które będą oznaczone specjalnymi naklejkami.

PREMIERY

Klub Premier POL-ECO SYSTEM powstał z myślą o wystawcach, których produkt po raz pierwszy zostanie zaprezentowany na polskim rynku podczas targów w Poznaniu. Aż 83% zwiedzających przyjeżdża na targi by zobaczyć nowości rynkowe. Uczestnicy targów POL-ECO SYSTEM zapoznają się z 2 premierami rynkowymi.

GODZINY OTWARCIA

Godziny otwarcia targów:

9 października (środa) 10.00-17.00,
10 października (czwartek) 10.00-17.00,
11 października (piątek) 10.00-16.00.

Artykuł został dodany przez firmę

Grupa MTP

Wierzymy w potęgę spotkań, dlatego organizujemy je nieprzerwanie od blisko 100 lat łącząc ze sobą ludzi z całego świata. Cenimy kompetencje, stąd w naszym portfolio jest aż 100 imprez targowych.

Zapoznaj się z ofertą firmy


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły