Artykuł Dodaj artykuł

O pracy statycznej stężonych ścianek szczelnych

Przystępując do budowy wiaduktu nad użytkowaną magistralą kolejową wykonawca pali (firma Aarsleff) opracował sposób zabezpieczenia nasypu kolejowego w rejonie robót oraz uzgodnił z generalnym wykonawcą rodzaj i zakres niezbędnych pomiarów.

Przystępując do budowy wiaduktu nad użytkowaną magistralą kolejową wykonawca pali (firma Aarsleff) opracował sposób zabezpieczenia nasypu kolejowego w rejonie robót oraz uzgodnił z generalnym wykonawcą rodzaj i zakres niezbędnych pomiarów.

W rejonie wykopów pod fundamenty wiaduktu nasyp został obustronnie zabezpieczony ściankami szczelnymi, które stężono ściągami stalowymi przeprowadzonymi pod torowiskiem. W czasie robót ziemnych, a następnie podczas wbijania pali pod podpory wiaduktu wykonano kontrolne pomiary inklinometryczne odkształceń ścian szczelnych, pomiary geodezyjne poziomych pomieszczeń ich koron oraz okresowe pomiary osiadań torowiska.

Badania kontrolne były prowadzone przede wszystkim w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu kolejowego...

Czytaj więcej ...

Publikacja: Rymsza B., Sahajda K.: O pracy statycznej stężonych ścianek szczelnych. Inżynieria i Budownictwo Nr 3/2009

Artykuł został dodany przez firmę


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły