Knauf Industries Polska Sp. z o.o.	Knauf Industries Polska Sp. z o.o.

Artykuł Dodaj artykuł

PRAKTYCZNE WARSZTATY KOMPUTEROWE IUCLID 5 I 6

Warsztaty przeznaczone są dla użytkowników, którzy są zaangażowani w przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej REACH na 2018 rok oraz osób zamierzających przedkładać dokumentacje substancji aktywnych i produktów biobójczych na potrzeby rozporządzenia w sprawie produktów biobójczych.

PRAKTYCZNE WARSZTATY KOMPUTEROWE

IUCLID 5  I 6

9 CZERWCA 2016 R.

MIEJSCE: CENTRUM KONFERENCYJNE GOLDEN FLOOR (BUDYNEK MILLENIUM PLAZA), ALEJE JEROZOLIMSKIE 123 A, WARSZAWA

Warsztaty przeznaczone są dla użytkowników, którzy są zaangażowani w przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej REACH na 2018 rok oraz osób zamierzających przedkładać dokumentacje substancji aktywnych i produktów biobójczych na potrzeby rozporządzenia w sprawie produktów biobójczych.

Podczas warsztatów szczegółowo omówiony zostanie proces instalacji i przygotowania programu IUCLID 5.6/6 do pracy, oraz wszystkie wymagane elementy dokumentacji. Uczestnik warsztatów uzyska wiedzę z zakresu obsługi oprogramowania IUCLID pozwalającą na samodzielne przygotowanie dokumentacji na potrzeby rozporządzenia REACH i rejestracji produktów biobójczych.

Prowadzący:

Jacek Cieśla, Naczelnik w Departamencie ds. Oceny Ryzyka, Biuro do Spraw Substancji Chemicznych

Absolwent wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej. Ukończył studia podyplomowe na Politechnice Łódzkiej - Sieci Komputerowe i Administracja, Szkołę Zdrowia Publicznego w Instytucie Medycyny Pracy. Odbył wiele zagranicznych kursów w zakresie oceny ryzyka, toksykologii i ekotoksykologii m.in.. „Ocenę ryzyka toksykologicznego” na Uniwersytecie Wageningen w Holandii; „Ekotoksykologię” na Uniwersytecie w Utrechcie, Holandia; „Rola ADME w ocenie ryzyka” na Uniwersytecie Surrey, Guildford, Wielka Brytania; „Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem i oceny ryzyka” w Instytucie Karolinska, Sztokholm, Szwecja. Obecnie główny specjalista w Departamencie ds. Oceny Ryzyka w Biurze ds. Substancji i Preparatów Chemicznych; pełnomocnik ds. Informatyzacji Urzędu, przedstawiciel Polski w pracach m.in. OECD IUCLID Expert Panel, ECHA REACH-IT/IUCLID MSCA Working Group. Jest akredytowanym europejskim ekspertem ds. oceny ryzyka toksykologicznego. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z rozporządzeniem REACH i oceną ryzyka a w szczególności wykorzystaniem narzędzi informatycznych na potrzeby rozporządzenia REACH,CLP i oceny ryzyka. Uczestniczy w pracach grup eksperckich Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w zakresie oprogramowania IUCLID oraz metod (Q)SAR. Jest nominowanym z Polski członkiem grupy oficerów ds. bezpieczeństwa informacji w Europejskiej Agencji Chemikaliów.

Program szkolenia

9.00-9.30 Rejestracja. Kawa powitalna
10.00-10.30 IUCLID 5 i 6 – wprowadzenie
10.30-11.00 Omówienie procesu instalacji i instalacja oprogramowania na komputerach
11.00-11.30 Omówienie najważniejszych funkcji programu i przygotowanie do pracy
11.30-11.45 Przerwa na kawę
11.45-12.15 Przygotowanie zbioru opisującego substancję
12.15-12.45 Przygotowanie zbioru opisującego produkt biobójczy
12.45-13.30 Lunch
13.30-14.00 Tworzenie dossier
14.00-14.30 Narzędzie do sprawdzania poprawności i kompletności dossier
14.30-15.15 Narzędzie do generowania charakterystyki produktu biobójczego (SPC) i raportu bezpieczeństwa chemicznego
15.15-15.30 Przerwa na kawę
15.30-16.15 Przedkładanie dokumentacji i aktualizacje
16.15-16.30 Podsumowanie. Rozdanie certyfikatów

UWAGA!!! Każdy uczestnik pracuje na komputerze, z odpowiednio wgranym oprogramowaniem. Komputery zapewnia organizator.

Szczegóły >>>

Rejestracja >>>

Kontakt: Ewelina Walczuk, tel. 503 123 570, ewelina.walczuk@euro-con.pl

Podobne artykuły