Knauf Industries Polska Sp. z o.o.	Knauf Industries Polska Sp. z o.o.

Artykuł Dodaj artykuł

Czy fotowoltaika się opłaca?

Jak duża powinna być instalacja? Dla kogo jest opłacalna? Jak długo czeka się na zwrot kosztów?

Jak duża powinna być instalacja? Dla kogo jest opłacalna? Jak długo czeka się na zwrot kosztów? To pytania, przed którymi staje klient rynku energii odnawialnej.

Czy fotowoltaika się opłaca?Jeszcze do marca br. montaż kolektorów PV skutecznie hamowany był przez braki legislacyjne oraz zbyt wysokie koszty instalacji, a co za tym idzie niewielu potencjalnych inwestorów zwracało się w kierunku zielonej energii. Dopiero regulacje zawarte w ustawie o OZE podpisanej na początku 2015 roku przez prezydenta RP od nowa wystartowały kampanię na rzecz rozwoju technologii fotowoltaicznych w Polsce. Ta branża od dawna znakomicie rozwija się u naszych zachodnich i południowych sąsiadów, którzy ewoluują wraz z globalnie umacniającym się rynkiem. Dzięki możliwości uzyskania dofinansowania do instalacji oraz regulacje wszelkich aspektów związanych z odsprzedażą energii czy też net-meteringiem, branża ta ruszyła również Polsce. Rynek fotowoltaiczny jest obecnie jedną z najdynamiczniej rozwijających się gałęzi przemysłu, a prognozuje się, że w pełni rozwinie się w ciągu 3 – 5 lat.

Biznes ze słońca

Fotowoltaika stwarza realne możliwości oszczędzania na zakupie prądu jak też zarobkowania na odsprzedaży energii do sieci. Pozwala też, co najważniejsze, przede wszystkim na wyprodukowanie energii na użytek własny. Dzięki takiemu rozwiązaniu można zaoszczędzić na zakupie prądu od lokalnego dostawcy. Co więcej, pozwala na uniknięcie problemów, przed jakimi stanęła ostatnio polska branża energetyczna. Niedawne ograniczenia w dostawach prądu wprowadzone przez PSE w wielu firmach spowodowały przestoje i generowały straty. Instalacje fotowoltaiczne zauważalnie złagodziłyby skutki takich cięć. Częściowe uniezależnienie się od energii z sieci, od konwencjonalnych dostawców w przypadkach obniżonych dostaw stałyby się znakomitą alternatywą dla ogólnego poboru prądu.

Za wprowadzeniem elektrowni fotowoltaicznych przemawia również fakt, że zabezpieczają przed wahaniami cen standardowej energii z sieci.

Taryfy gwarantowane. Zgodnie z przyjętą przez Parlament Ustawą z dnia 20 lutego 2015r. o odnawialnych źródłach energii odsprzedaż energii do sieci zgodnie z taryfą gwarantowaną możliwa będzie od 1 stycznia 2016r. W instalacjach o mocy od 0 do 3 kW odsprzedaż nadwyżek w cenie 75 gr za 1 kWh a w instalacjach o mocy od 3 kW do 10 kW po cenie 65 groszy za 1 kWh. Powyżej 10 kW mocy odsprzedaż w cenie 100% cenie giełdowej z ostatniego kwartału z TGE. Przy uzyskaniu dofinansowania np. w Programie Prosument – brak możliwości odsprzedaży nadwyżek energii w taryfach gwarantowanych – odsprzedaż odbywa się w cenie 100 % z TGE za ostatni kwartał  Dla wszystkich mikroinstalacji do 40 kW prawo przewiduje net-metering czyli bilansowanie półroczne.

 

Ile można zaoszczędzić?

Jak przewiduje  Krzysztof Dziaduszyński ekspert spółki Energia dla firm SA, energia odnawialna jest coraz popularniejsza i pozwala na spore oszczędności. Oczywiście wiele zależy od profilu działalności danej firmy decydującej się takie systemy. „Energia dla firm  już ma w ofercie instalacje fotowoltaiczne, wiedzę i przede wszystkim pomoc dla Klienta w finansowaniu takich rozwiązań. Instalacja zwraca się od 5 do 10 lat, a jej żywotność to lat 25, a nawet dłużej. Dlatego tu upatrujemy rozwoju. Wiemy też, że w tym zakresie potrzebna jest edukacja.” Inwestycje prosumenckie są szansą dla rozwoju tej gałęzi rynku, jednak społeczeństwo musi być świadome możliwości jakie przed nim stoją. Energetyka obywatelska może uzupełnić mix energetyczny. Daje to możliwość zaoszczędzenia nawet kilkudziesięciu procent wydatków ponoszonych na energię. Jeśli przyjmiemy, że mówimy o inwestycji na wspomniane 25 lat, a okres spłaty potrwa ok 8 lat, to przez pozostały czas inwestor będzie zarabiał, nie wydając dziesiątków czy nawet setek tysięcy złotych na zakup energii.

Ile to kosztuje?

Programy typu Prosument stworzone przez NFOŚ, RPO czy PROW mogą wpłynąć na wzrost zainteresowania instalacjami fotowoltaicznymi. Prosument to pierwszy tego typu program finansujący fotowoltaikę w szerokiej skali. Propaguje też postawy prosumenckie przede wszystkim wśród właścicieli budynków jednorodzinnych. „Prosta mikroinstalacja PV to koszt kilkunastu tysięcy złotych, rośnie wraz z wielkością i złożonością komponentów, jednak należy pamiętać że jest to inwestycja na lata.” – przypomina  Krzysztof Dziaduszyński z Energii dla firm. Trwałość takich instalacji wynosi nawet kilkadziesiąt lat, zatem benefity płynące z montaży paneli PV nawet przy wysokiej cenie zakupu są kilkukrotnie większe od poniesionych kosztów inwestycji, a w dłuższej perspektywie przyniosą oszczędności na zakupie energii elektrycznej.

W kolejnych latach będziemy świadkami ewolucji branży PV polegającej na odejściu od wysokich dopłat i na urynkawianiu się technologii fotowoltaicznych, co stwarza rynek m.in. na rozwiązania z zakresu inteligentnych sieci czy magazynów energii, których zastosowanie może uniezależnić właścicieli elektrowni fotowoltaicznych od zewnętrznych dostaw energii oraz przyczynić się do szybszego rozwoju sektora fotowoltaicznego.

Podobne artykuły