Artykuł Dodaj artykuł

Jedna czwarta prac ociepleniowych w Polsce realizowana bez gwarancji producenta

Zmniejsza się liczba inwestycji ociepleniowych realizowanych bez gwarancji producenta systemu ociepleń – deklarują wykonawcy ociepleń ścian zewnętrznych ankietowani przez TNS Polska.  

Zmniejsza się liczba inwestycji ociepleniowych realizowanych bez gwarancji producenta systemu ociepleń – deklarują wykonawcy ociepleń ścian zewnętrznych ankietowani przez TNS Polska.

Jedna czwarta prac ociepleniowych w Polsce realizowana bez gwarancji producenta

Od 2011 roku udział prac ociepleniowych z wykorzystaniem dowolnie zestawionych, a więc nieobjętych gwarancją materiałów, zamiast wymaganych przez prawo systemów ociepleniowych, spadł z 32 do 26 proc. Wyniki badania wykonawców wskazują, że obecnie w niemal trzech czwartych przypadków (74 proc.) budynki ocieplane są systemowo i zabezpieczone gwarancją producenta wyrobu.

– Cieszy nas coraz większy profesjonalizm firm wykonawczych wyrażający się w stosowaniu kompleksowych rozwiązań ociepleniowych. Nadal jednak właściciele co czwartego ocieplanego budynku nie mogą liczyć na pomoc producenta systemu w przypadku kłopotów z elewacją. Żaden systemodawca nie weźmie odpowiedzialności za ocieplenie złożone z przypadkowych, niesprawdzonych we wzajemnych oddziaływaniu elementów. Niestety inwestorzy często uświadamiają to sobie dopiero, gdy nieprawidłowe ocieplenie elewacji szwankuje – zwraca uwagę dr inż. Jacek Michalak, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO), sprawującego nad badaniem TNS Polska patronat merytoryczny.

Zrozumieć system

TNS Polska realizuje cykliczny projekt badawczy „Rynek ociepleń ścian zewnętrznych budynków w Polsce” począwszy od połowy 2011 roku. Wykonawcy prac ociepleniowych są jedną z ankietowanych grup. W każdej fali badania przeprowadzonych jest z nimi 700 wywiadów. Łącznie w sześciu dotychczasowych pomiarach przebadano już 4 200 wykonawców. Wśród analizowanych w sondażu zagadnień jest wiedza wykonawców na temat systemów ociepleń.

Jedna czwarta prac ociepleniowych w Polsce realizowana bez gwarancji producenta Jedna czwarta prac ociepleniowych w Polsce realizowana bez gwarancji producenta

– Zauważamy, że orientacja wykonawców w tej dziedzinie jest coraz lepsza. Co prawda spontanicznie, odpowiadając na pytanie otwarte, wykonawcy najczęściej kojarzą system ociepleń przede z funkcją izolacyjną, cieplną, ochroną przed warunkami atmosferycznymi (32 proc.), a tylko co czwarty badany definiuje to pojęcie prawidłowo jako zestaw materiałów jednego producenta czy jednej marki. Jednak w pytaniu zamkniętym już zdecydowana większość pytanych (84 proc.) wybiera właściwą odpowiedź, wskazując na zestaw produktów jednego producenta objęty aprobatą techniczną – mówi Natalia Kijewska z TNS Polska.

Jedna czwarta prac ociepleniowych w Polsce realizowana bez gwarancji producenta Jedna czwarta prac ociepleniowych w Polsce realizowana bez gwarancji producenta

Ekspertka TNS Polska podkreśla, że w budowaniu świadomości wykonawców dużą zasługę mają systemodawcy: – To oni w swoich działaniach skupiają się na komunikowaniu zalet kompleksowego ocieplania, i to nie tylko ze względu na możliwość skorzystania z gwarancji producenta dla jego wyrobu. Widzimy, że starania producentów wpływają na korzystanie przez wykonawców z pełnych systemów, a nie z przypadkowo dobranych materiałów – dodaje Natalia Kijewska.

Podobne artykuły