Knauf Industries Polska Sp. z o.o.	Knauf Industries Polska Sp. z o.o.

Artykuł Dodaj artykuł

Termomodernizacja motorem zmian w instalacjach

Termomodernizacja – uwarunkowania formalnoprawne i finansowe. Perspektywy. Potencjał termomodernizacji w Polsce. Kierunki i kompleksowość działań (dopasowanie rozwiązań instalacyjnych do zmian konstrukcyjno-budowlanych).

Redakcja Polskiego Instalatora wraz z Polską Korporacją Techniki SGGiK
zapraszają do udziału w II Konferencji

Termomodernizacja motorem zmian w instalacjach

5.06.2014 r.
Wyższa Szkoła Menedżerska
ul. Kawęczyńska 36, Warszawa

 

Tematy Konferencji*:

WPROWADZENIE

1. Termomodernizacja – uwarunkowania formalnoprawne i finansowe. Perspektywy.
Potencjał termomodernizacji w Polsce. Kierunki i kompleksowość działań (dopasowanie rozwiązań instalacyjnych do zmian konstrukcyjno-budowlanych). Wymogi na dziś i najbliższe lata. Możliwości finansowania inwestycji - dr inż. Arkadiusz Węglarz, KAPE

IZOLACJE

2. Nanotechnologia w izolacjach technicznych i budowlanych – nowe możliwości przy wykorzystaniu izolacji z aerożeli - dr Barbara Pietruszka, ITB

ODBIORNIKI CIEPŁA/CHŁODU

3. Zamiast tradycyjnych grzejników – ogrzewanie niskotemperaturowe – grzanie i chłodzenie płaszczyznowe - Jakub Koczorowski, PORT PC, Stowarzyszenie Polska Wentylacja

ŹRÓDŁA CIEPŁA/CHŁODU

4. Racjonalizacja kosztów i zużycia paliw na potrzeby grzania i chłodzenia. Gazowe pompy ciepła, pompy sprężarkowe czy urządzenia hybrydowe.
Prezentacja różnych typów pomp ciepła oraz dyskusja prelegentów na temat korzyści i ograniczeń   związanych z ich zastosowaniem - Moderator dyskusji: Paweł Lachman, PORT PC; Prelegenci: Dawid Pantera,  Viessmann; Piotr Langowski, Gazuno/Rober; Jerzy Grabe, Rotex

WENTYLACJA/JAKOŚĆ POWIETRZA

5. Wykorzystanie systemów rekuperacji w modernizowanych budynkach.
Aspekty techniczne, ekonomiczne i użytkowe. Jakość i higiena powietrza - dr inż. Maciej Mijkowski, Politechnika Warszawska

EFEKTYWNA I SPRAWNA INSTALACJA

6. Równoważenie instalacji, regulacja termostatyczna.
Uwarunkowania prawne i wymogi techniczne w zakresie regulacji, efekty regulacji (albo jej braku), rozwiązywanie problemów
7. Strategia sterowania instalacją – pompy ciepła - Grzegorz Ojczyk, Centrum Szkolenia Zawodowego w Wieliczce, Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości przy Politechnice Krakowskiej oraz Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
8. Automatyzacja pracy instalacji i BMS
Redukcja zużycia energii całościowo (energia cieplna i elektryczna) - Kazimierz Dorna, Ceteam

 

Formularz Zgłoszeniowy

 


W przypadku pytań – proszę o kontakt:

Uczestnictwo:
Beata Dziawgo
Koordynator projektu
b.dziawgo@instalatorpolski.pl
tel. 22 678 38 05 wew. 231

Szczegółowe informacje na stronie:
www.polskiinstalator.com.pl

* Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie.

Podobne artykuły