Artykuł Dodaj artykuł

Czy polskie domy potrzebują termomodernizacji?

Budynki, obok przemysłu i transportu - to główni odbiorcy i użytkownicy energii w Polsce. Około 40% całej zużywanej w kraju energii przypada na zużycie w budynkach, zarówno mieszkalnych, jak i innego przeznaczenia, np. szkoły, szpitale, biura itp.

Tomasz Kwiatkowski, Rockwool
Tomasz
Kwiatkowski

Budynki, obok przemysłu i transportu - to główni odbiorcy i użytkownicy energii w Polsce. Około 40% całej zużywanej w kraju energii przypada na zużycie w budynkach, zarówno mieszkalnych, jak i innego przeznaczenia, np. szkoły, szpitale, biura itp.

Zdecydowana większości tej energii zużywana jest jednak przez gospodarstwa domowe, które z kolei przeznaczają ją przede wszystkim na ogrzewanie (ogrzewanie pochłania ponad 71% energii zużywanej w polskich domach i mieszkaniach).
Wysokie zużycie energii na ogrzewanie nieruchomości w Polsce spowodowane jest przede wszystkim ich  wysokim zapotrzebowaniem na ciepło.

Sytuacja taka dotyczy zwłaszcza starych, ponad 50-letnich budynków oraz nieocieplanych bloków  wzniesionych w latach 70-tych z tzw. wielkiej płyty. W przeszłości wymagania w zakresie ochrony cieplnej nieruchomości były bowiem bardzo liberalne, a technologie energooszczędnego budownictwa praktycznie niedostępne. Dlatego jeszcze w latach 90-tych energochłonność ogrzewania budynków w Polsce należała do najwyższych w Europie. Obecnie coraz częściej buduje się przy wykorzystaniu energooszczędnych, efektywnych energetycznie technologii, jednak mimo to wiele jeszcze zostało do zrobienia w tym obszarze, szczególnie w zakresie termomodernizacji starych domów i mieszkań.

Czym jest termomodernizacja?

Najprościej mówiąc termomodernizacja to działania, których celem jest zmniejszenie zużycia energii w budynkach. Do przedsięwzięć tego typu zalicza się przede wszystkim: ocieplenie ścian zewnętrznych i dachu odpowiednią warstwą izolacji termicznej, wymianę okien, wymianę lub modernizację systemu grzewczego. Pieniądze wydane na termomodernizację zwracają się w postaci mniejszych wydatków na ogrzewanie.

Efektywność takiej inwestycji zależy od wyjściowego stanu budynku, zakresu podjętych działań, jak też zastosowanych rozwiązań technicznych.

Niezbędne działania termomodernizacyjne, koszty ich wdrożenia, a następnie oszczędności, które przyniosą określa analiza techniczno-ekonomiczna, tzw. audyt energetyczny. Pozwala on nie tylko na wybór najbardziej optymalnego projektu termomodernizacyjnego, ale jest także niezbędny podczas ubiegania się o kredyt i premię termomodernizacyjną.

Czy można uzyskać wsparcie na ocieplenie domu?

W Polsce przedsięwzięcia termomodernizacyjne wspierane są finansowo przez państwo już od ponad 10 lat. Obecnie zasady tej pomocy określa ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów, która weszła w życie z dniem 19 marca 2009 r. Do najważniejszych zmian, które wprowadziła zalicza się premię termomodernizacyjną dla inwestorów realizujących tego typu remonty.

Premia termomodernizacyjna udzielana jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów (FTiR). O jej przyznanie mogą ubiegać się zarówno osoby fizyczne, jak i prawne, m.in: właściciele domów jednorodzinnych, spółdzielnie mieszkaniowe oraz wspólnoty mieszkaniowe.

Warunkiem otrzymania premii jest zaciągnięcie kredytu w banku komercyjnym na pokrycie kosztów realizacji inwestycji termomodernizacyjnej, a także wykazanie przez wnioskodawcę, na podstawie przeprowadzonego audytu energetycznego, realnych oszczędności energii, które zapewni przedsięwzięcie.

Premia termomodernizacyjna stanowi maksymalnie 20% kwoty kredytu przyznanego inwestorowi na działania termomodernizacyjne.

Czy warto efektywnie ocieplać domy?

Mało kto z nas wie, ile energii zużywa na ogrzanie metra kwadratowego swojego domu czy mieszkania, jednak zdecydowana większość twierdzi, że są to kwoty znaczące dla domowego budżetu. Z danych statystycznych, dotyczących powierzchni mieszkań i zużycia paliw, wynika, że jest  to około 130 kWh/m2/rok, ale ten wynik nie jest wiarygodny, bo ani nie uwzględnia wszystkich nośników ciepła, ani warunków użytkowania mieszkań. Dane dotyczące rzeczywistego zużycia energii nie uwzględniają również kolejnej ważnej informacji.

Nie wiadomo, jakie temperaturatury były utrzymywane w ogrzewanych pomieszczeniach i na ile odpowiadają one współczesnym potrzebom i oczekiwaniom użytkowników, a na ile ich możliwościom finansowym. Optymalne temperatury to: w łazience – 240C, w pokojach – 20-220C, w kuchniach i sypialniach – około 18-200C. Czy tak jest we wszystkich polskich domach zimą? Raczej nie.

Nie wiadomo, w ilu mieszkaniach albo niektórych ich pomieszczeniach przykręca się grzejniki lub zimą nie ogrzewa się ich wcale, wyłącznie z powodu braku środków finansowych. A przecież tę sytuację można zmienić. Wykorzystując znane, powszechnie dostępne technologie, można budować domy i mieszkania zużywające minimalne ilości energii, a więc tanie w eksploatacji, a jednocześnie komfortowe w użytkowaniu.

Opłacalność inwestycji w energooszczędne rozwiązania najlepiej pokazać na konkretnych liczbach. W jednym z raportów – wydawanych na zlecenie firmy Rockwool Polska – „Termolokata – inwestycja w ciepły dom” został pokazany przykładowy dom jednorodzinny w Polsce o powierzchni użytkowej 249 m2. Roczne koszty jego ogrzewania przed remontem wynosiły ponad 11 tys. zł. W ramach przedsięwzięcia ocieplono ściany zewnętrzne, strop poddasza i strop nad piwnicami, wymieniono  kocioł węglowy na kocioł gazowy, zmodernizowano instalację grzewczą.

Koszty termomodernizacji wyniosły łącznie 32 500 zł z czego wkład własny inwestora (20%) stanowił 6 500 zł, a kredyt (10 lat, stopa procentowa 9%) - 26 000 zł. Uzyskana przez właściciela premia termomodernizacyjna -  5 200 zł prawie pokryła jego wkład własny. W wyniku termomodernizacji roczne koszty ogrzewania zmniejszyły się z 11 tys. zł do  3 500 zł. Warto pamiętać, że nakłady na energooszczędność na etapie budowy są wielokrotnie niższe niż koszty ewentualnej termomodernizacji, choć i tak jest ona opłacalna.

Artykuł został dodany przez firmę

ROCKWOOL Polska Sp. Z o.o.

ROCKWOOL Polska Sp. z o.o. należy do Grupy ROCKWOOL - światowego lidera w produkcji skalnej wełny mineralnej- dostawcy produktów, systemów i rozwiązań służących poprawie efektywności energetycznej, akustyki i bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych

Zapoznaj się z ofertą firmy


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły