Artykuł Dodaj artykuł

Program obliczeniowy firmy Schöck dla konstruktorów

By wesprzeć konstruktorów przy wyborze optymalnych rozwiązań do izolacji termicznej i akustycznej dla budownictwa wielorodzinnego, firma Schöck przygotowała specjalny program obliczeniowy.

 

progam%20oblicz%20schock15,04,2008.jpg

By wesprzeć konstruktorów przy wyborze optymalnych rozwiązań do izolacji termicznej i akustycznej dla budownictwa wielorodzinnego, firma Schöck przygotowała specjalny program obliczeniowy. Za jego pomocą można dobrać odpowiednie produkty firmy Schöck, tak by były one pewne konstrukcyjnie i ekonomiczne.

Cześć programu dot. produktu Isokorb służy do łatwego i szybkiego obliczania połączeń balkonowych dla typów K, K-Eck, KF, Q i D przy powszechnych geometriach balkonów i standardowych warunkach podparcia. Moduł odnoszący się do Isokorbu typu KST pozwala na ekonomiczne obliczanie  połączeń konstrukcji stalowych również typów ZST, QST i ZQST. Program ten oblicza zwymiarowane połączenie lub sam kreuje  połączenie dla danego przypadku. Poza zwykłym wydrukiem umożliwia również druk w formacie Word lub DXF oraz druk zestawienia wszystkich elementów do wyznaczonych połączeń.

Cześć programu dot. SLD dla trzpieni dylatacyjnych  służy do łatwego i szybkiego obliczania przenoszenia obciążeń elementów żelbetowych w szczelinach dylatacyjnych. Program wyznacza odpowiedni typ trzpienia dylatacyjnego i rozstawia w odpowiednich ostępach wyznaczone trzpienie w obliczanym dylatowanym odcinku konstrukcji. Za jego pomocą można również narzucić typ trzpienia lub uwzględnić trzpienie typu Q, które przenoszą obciążenia dwuosiowo. Konieczne zbrojenie zostaje obliczone i przedstawione graficznie.

W większości modułów obliczeniowych programu firmy Schöck do wyboru użytkowników są odpowiednie normy budowlane i języki. Dzięki załączonym plikom z rysunkami CAD wszystkich produktów i ich poszczególnych typów możliwe jest przygotowywanie rysunków CAD zastosowanych rozwiązań.

Oprogramowanie firmy Schöck jest darmowe i kompatybilne ze wszystkimi systemami Windows. Można je pobrać ze strony www.schock.pl.

Artykuł został dodany przez firmę


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły