Artykuł Dodaj artykuł

Nowość firmy Baumit - kotwa montażowa do betonu

Technologia łączenia na klej coraz częściej wypiera powszechne stosowane techniki łączenia, takie jak spawanie, skręcanie, czy nitowanie.

Technologia łączenia na klej coraz częściej wypiera powszechne stosowane techniki łączenia, takie jak spawanie, skręcanie, czy nitowanie. Klejenie sprawdza się już nie tylko w przemyśle, czy w codziennych sytuacjach ale również w budownictwie.

Termoizolacyjne płyty styropianowe, będące podstawowym komponentem systemu ociepleniowego, mogą być - w wielu wypadkach - mocowane do podłoża wyłącznie przy zastosowaniu zaprawy klejowej - bez konieczności mocowania mechanicznego.

Na murach (zwłaszcza tych starych) niezbędne było do tej pory dodatkowe wzmocnienie klejonych do podłoża płyt styropianowych łącznikami mechanicznymi (kołkami). Właśnie takie podłoża stanowiły najsłabszy punk w łańcuchu: podłoże - klej - materiał izolacyjny.

Nowe rozwiązania w budownictwie umożliwiają eliminację tego ryzyka. Na rynku pojawiła się kotwa montażowa firmy Baumit stosowana w systemach ociepleń na styropianie, w tym również specjalne do podłoży betonowych.

Zastosowanie kotwy

Kotwy można stosować na podłożach betonowych, z cegły pełnej, cegły dziurawki, a także na podłożach otynkowanych (w tym przypadku maksymalna grubość warstwy tynku - 40mm). Kotwy mocuje się do podłoża i przed naklejeniem styropianowych płyt izolacyjnych, nakłada się na nie punktowo zaprawę klejową. Dzięki kotwom montażowym uzyskuje się dodatkowe, połączone z podłożem punkty mocowania/klejenia.

Kotwa montażowa Baumit

657.%20kotwa.jpg

rednica otworu: 8mm
Długość trzpienia: 55mm
Rodzaj podłoża: beton
Zużycie: ok. 6 sztuk/m2
  

 

Artykuł został dodany przez firmę


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły