Artykuł Dodaj artykuł

Polska Izba Przemysłu Targowego – 20 lat doświadczeń i sukcesów

W tym roku Polska Izba Przemysłu Targowego, jedyna ogólnopolska i najważniejsza organizacja przemysłu targowego w Polsce obchodzi Jubileusz 20-lecia samorządu przedsiębiorców działających w branży targowej.

Logo Polska Izba Przemysłu Targowego, PIPTW tym roku Polska Izba Przemysłu Targowego, jedyna ogólnopolska i najważniejsza organizacja przemysłu targowego w Polsce obchodzi Jubileusz 20-lecia samorządu przedsiębiorców działających w branży targowej. Kulminacją obchodów Jubileuszu była uroczysta Gala Jubileuszowa w dniu 28 października 2013 r., w Ministerstwie Gospodarki w Warszawie z udziałem wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki - Janusza Piechocińskiego.

Gala Jubileuszowa była doskonałą okazją na podsumowanie dorobku PIPT, która od początku swojego istnienia jest integratorem polskiego środowiska targowego, a także zabiega o popularyzację i wsparcie idei targów przez władze państwowe i samorządowe oraz o wsparcie dla tej idei ze strony osób publicznych, reprezentujących świat polityki, gospodarki i nauki.

Polska Izba Przemysłu Targowego, PIPT
fot. M.Melanowicz

Komitet Honorowy

W związku z obchodami Izba powołała Komitet Honorowy i zaprosiła do tego grona wybitnych ludzi świata polityki, gospodarki, nauki i mediów, którzy swoją działalnością zawsze wspierali ideę targów i przyczyniali się do ich rozwoju. Komitetowi przewodniczył Janusz Piechociński, Minister Gospodarki i Wicepremier. W skład Komitetu weszli: poseł na Sejm RP Adam Szejnfeld z Sejmowej Komisji Gospodarki; przedstawiciele Krajowej Izby Gospodarczej: Andrzej Arendarski, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej, Janusz Steinhoff, b. Wicepremier i Minister Gospodarki, Przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej oraz Tadeusz Donocik, b. Wiceminister Gospodarki, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej; laureaci wyróżnienia PIPT „Ambasador Targów”: Waldemar Pawlak, b. Wicepremier i Minister Gospodarki, Poseł na Sejm RP, Wojciech Lubawski, Prezydent Miasta Kielc, Ryszard Grobelny, Prezydent Miasta Poznania; W Komitecie Honorowym nie mogło zabraknąć również przedstawicieli świata nauki. Reprezentował ich prof. dr hab. Henryk Mruk z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz dr Marcin Gębarowski z Politechniki Rzeszowskiej. Natomiast media reprezentował redaktor naczelny magazynu Brief, Grzegorz Kiszluk.

20 pracowitych lat

Gala Jubileuszowa była doskonałą okazją na podsumowanie 20-letniego dorobku Polskiej Izby Przemysłu Targowego, która od początku swojego istnienia integruje środowisko targowe i zabiega o popularyzację i wsparcie idei targów przez władze państwowe i samorządowe oraz o wsparcie dla tej idei osób publicznych, reprezentujących świat polityki, gospodarki i nauki.

- W ciągu tych 20 lat udało się wprowadzić standardy europejskie. Poddać sektor targowy w Polsce nie tylko standaryzacji definicyjnej, ale także jakościowej – mówił prezes PIPT, Andrzej Byrt podsumowując 20-letni dorobek Izby.

Polska Izba Przemysłu Targowego, PIPT
fot. M.Melanowicz

PIPT dziś to 72 przedsiębiorców, w tym 22 organizatorów targów i operatorów obiektów targowych z 15 miast, organizatorzy wystąpień polskich wystawców na targach za granicą, firmy świadczące usługi projektowania, budowy i wyposażenia wnętrz, firmy transportu i spedycji targowej, a także inni graczy na rynku targowym. Te lata intensywnego rozwoju uczyniły z niej najważniejszą organizację przemysłu targowego w Polsce.

Na przestrzeni 20 lat działania polskiego samorządu targowego ponad 23 mln uczestników w kraju skorzystało z targów, jako najskuteczniejszego instrumentu marketingu i komunikacji biznesowej, a także jako instrumentu internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw oraz promocji eksportu.

W ciągu tych 20 lat dokonał się spektakularny rozwój przemysłu targowego w Polsce, powstało wiele nowych ośrodków targowych, w których odbywa się rocznie kilkaset targów i wystaw, odgrywające wielkie znaczenie nie tylko dla rozwoju poszczególnych miast targowych i regionów, ale również dla całej gospodarki Polski.

- Mamy szereg imprez, które nie boją się konkurencji europejskiej, a nawet światowej. Wszędzie gdzie mamy silny przemysł tam są znaczące targi – mówił Andrzej Byrt.

- Targi to miejsce dla innowacji, dla tego co wchodzi na rynek i ma szansę zmienić sytuację w wielu branżach, i właśnie z tego powodu  targi to tak ważne miejsce, w którym odbywają się spotkania biznesowe – mówiła dyrektor biura PIPT, Marzenna Łukaszewicz.

Uczestnikom Gali został przekazany Jubileuszowy Raport Targowy 2012, który nie tylko dostarczy cennych informacji i danych o kondycji rynku targowego w 2012 roku, ale także jest doskonałym podsumowaniem działań Izby w minionym dwudziestoleciu.

Zasłużeni dla rozwoju tragów

Podczas Gali odbyła się ceremonia wręczenia odznaczeń państwowych przyznanych Postanowieniami Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego osobom zasłużonym dla rozwoju gospodarki, a w szczególności przemysłu targowego w Polsce.

Wicepremier i Minister Gospodarki Janusz Piechociński gratulował zaangażowanym w przemysł targowy i zachęcał do dalszej pracy na rzecz rozwoju targów.

Polska Izba Przemysłu Targowego, PIPT
fot. M.Melanowicz

- To jest nieustanna praca. Apeluję do Państwa, abyśmy jeszcze bardziej zintensyfikowali te działania.

Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczony został Andrzej Bobiński, prezes zarządu Transmeble International sp. z o.o. Przedsiębiorstwa Międzynarodowej Spedycji Targowej, wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej PIPT. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczony został Alojzy Kuca, Członek Honorowy PIPT, inicjator i współzałożyciel Izby, były wiceprezes zarządu. Krzyżem Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej odznaczony został Károly Nagy, Członek Honorowy PIPT, obywatel Węgier, inicjator powołania do życia i były wieloletni dyrektor zarządzający CENTREX – Międzynarodowego Związku Statystyk Targowych, od 2008 roku realizującego audyt danych statystycznych targów organizowanych przez członków PIPT.

- Takie dni jak dziś są czymś co pobudza do działania – mówił tuż po otrzymaniu odznaczenia Andrzej Bobiński.

- Z pewnością ten dzień jest ogromnie ważny dla wielu moich koleżanek i kolegów, również dla mnie. Dzień bardzo wzruszający i napawający optymizmem – mówiła Marzenna Łukaszewicz, dyrektor biura PIPT i jedna z odznaczonych.

Za zasługi na rzecz rozwoju polskiego samorządu targowego odznaczeni zostali:

Srebrnym Krzyżem Zasługi - Żaneta Berus   
Srebrnym Krzyżem Zasługi - Grażyna Grabowska
Srebrnym Krzyżem Zasługi - Małgorzata Legiędź – Gałuszka
Srebrnym Krzyżem Zasługi - Jan Lisiak
Srebrnym Krzyżem Zasługi - Marzenna Łukaszewicz
Srebrnym Krzyżem Zasługi - Andrzej Meliński
Srebrnym Krzyżem Zasługi - Agnieszka Strzelczyk – Walczak
Srebrnym Krzyżem Zasługi - Halina Trawa
Brązowym Krzyżem Zasługi -  Elżbieta Derdzikowska
Brązowym Krzyżem Zasługi -  Marek Dobiszewski
Brązowym Krzyżem Zasługi - Adam Gabrysiak
Brązowym Krzyżem Zasługi - Włodzimierz Gola
Brązowym Krzyżem Zasługi - Beata Gorajek
Brązowym Krzyżem Zasługi - Pan Zygmunt Kosmala
Brązowym Krzyżem Zasługi -  Ewa Niemczyk
Brązowym Krzyżem Zasługi - Roman Obst
Brązowym Krzyżem Zasługi - Mirosław Pietrucha
Brązowym Krzyżem Zasługi - Ewa Rachoń
Brązowym Krzyżem Zasługi - Jacek Serkuczewski
Brązowym Krzyżem Zasługi -  Maciej  Witkowiak
Brązowym Krzyżem Zasługi - Grzegorz Wiśniewski
Brązowym Krzyżem Zasługi - Piotr Wojewodzic.

Ambasador targów 2012

Podczas Gali wicepremier, Minister Gospodarki Janusz Piechociński wręczy także Honorowy Tytuł „Ambasadora Targów 2012” Prezydentowi Miasta Poznania, Ryszardowi Grobelnemu.

- Dla każdego prezydenta Poznania targi to jedno z najważniejszych wydarzeń i jedna z najważniejszych instytucji. Dla mnie to obowiązek spojrzenia na targi w kontekście ogólnopolskim, na różne wydarzenia targowe, również te, które dzieją się poza Poznaniem – tak Ryszard Grobelny komentował otrzymanie honorowego tytułu „Ambasadora Targów”.

Tytuł ten Izba przyznaje od 2011 roku.  Jest to szczególne wyróżnienie w przemyśle targowym, poprzez które Izba docenia rolę i zaangażowanie osób ze świata biznesu, nauki lub polityki, przyczyniających się do rozwoju przemysłu targowego w Polsce i popularyzacji idei targów.

Zobacz: Raport targowy 2012.

Podobne artykuły