Artykuł Dodaj artykuł

OZE bez granic

Międzynarodowe targi REECO dostarczają informacji o energii odnawialnej i efektywności energetycznej

Międzynarodowe targi REECO dostarczają informacji o energii odnawialnej i efektywności energetycznej

Grupa REECO poprzez międzynarodowe targi i konferencje w Niemczech, Austrii, na Węgrzech, w Rumunii i Polsce dostarcza aktualną i różnorodną ofertę informacyjną na temat energii odnawialnej i efektywności energetycznej. Krajowe i międzynarodowe stowarzyszenia i organizacje branżowe, eksperci oraz przedstawiciele świata polityki jako partnerzy imprez, oferują odwiedzającym zawsze aktualny przegląd technologii, pokazują możliwości dotacji oraz przykładowe projekty.

Kraje UE zobowiązały się do roku 2020 zwiększyć udział energii odnawialnej w odniesieniu do całkowitego zużycia energii tak by osiągnięty został 20-procentowy cel europejskiej strategii energetycznej. W wielu krajach, zwłaszcza nowych krajach członkowskich, potrzeba jednak wciąż informacji i szkoleń na ten temat.

Od 1998 roku, poprzez europejskie targi i kongresy poświęcone tematom energii odnawialnej i efektywności energetycznej, grupa REECO umożliwia transfer wiedzy o produktach, projektach, jak również o możliwościach finansowania i sytuacji prawnej. W Niemczech odbywają się rocznie dwie znane edycje targów specjalistycznych RENEXPO® w Augsburgu i CEB® Clean Energy Building w Stuttgarcie. Oba wydarzenia gromadzą rocznie tysiące odwiedzających i setki wystawców. Ponad dwa tysiące uczestników poszerza swoją wiedzę na towarzyszących kongresach specjalistycznych, odbywających się we współpracy z niemieckimi związkami branżowymi oraz wiodącymi ośrodkami badawczymi w dziedzinie gospodarki energetycznej, planistami, architektami, przemysłem i rzemiosłem oraz sektorem administracji i polityki.

Szczególną wagę RENEXPO® i CEB® przykładają do prezentacji innowacyjnych produktów, usług i projektów. Dlatego też w 2013 w Augsburgu w centrum zainteresowania znajdą się mobilność energetyczna, wydajność zasobów energetycznych, „zielone” usługi oraz technologie magazynowania energii, a w Stuttgarcie energooszczędne technologie oświetleniowe i budynki plus energetyczne.

Strategia RENEXPO® w Augsburgu już od lat ukierunkowana jest międzynarodowo. Udział zagranicznych wystawców w roku 2012 wyniósł 15,5 procent. Międzynarodowym i zorientowanym na eksport firmom niemieckim oferowana jest zaś wyjątkowa platforma komunikacyjna IBEF® International Business Exchange Forum. Każdego roku targi RENEXPO® odwiedzają liczne delegacje z państw europejskich i pozaeuropejskich.

W szczególności w zakresie energii drzewnej i kogeneracji impreza ta wyrobiła sobie europejską renomę. RENEXPO® poprzez koncepcję poszerzania się co roku o nowe kraje partnerskie, w centrum uwagi stawia szczególnie rynki Europy Wschodniej i Południowo -Wschodniej , ułatwiając tym samym zainteresowanym przedsiębiorstwom współprace i nawiązanie kontaktów.

W roku 2007 Grupa REECO zorganizowała po raz pierwszy targi poza granicami Niemiec  według wypróbowanej koncepcji RENEXPO®, , wybór padł na Budapeszt. Tym samym zapoczątkowana została ekspansja REECO.

Na chwilę obecną firmy "córki"  REECO organizują targi w Austrii, na Węgrzech, w Rumunii i w Polsce. Duża liczba międzynarodowych firm wykorzystuje te targi jako pomost do młodych rynków energii odnawialnej w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej.

W charakterze wystawców lub sponsorów z branży solarnej z REECO współpracowały do tej pory  takie firmy jak Donauer Solartechnik, Gehrlicher Solar, IBC Solar, REC Solar czy Solarwatt. Z branży pomp ciepła wymienić należy Alpha-InnoTec, z sektora biogazu Weltec Biopower, firmę Turboden aktywną na polu kogeneracji czy Gamesa i Enercon z obszaru energii wiatrowej. Zagraniczne imprezy REECO odznaczają się bardzo wysokim udziałem międzynarodowych wystawców, sięgającym przeciętnie 40 procent. Przykładowo niemieckie firmy prezentują się regularnie na wspólnych stoiskach niemieckich.

Te wciąż rozwijające się targi zagraniczne stały się krajowymi i międzynarodowymi miejscami spotkań branżowych, gdzie poruszane są różne tematy odzwierciedlające rozwój rynku i trendy w zakresie odnawialnych źródeł energii. Targi RENEXPO® Austria każdego roku gromadzą w Salzburgu europejską branżę małych i średnich elektrowni wodnych. Także w Rumunii i Polsce REECO tworzy forum dla energetyki wodnej we współpracy z krajowymi stowarzyszeniami elektrowni wodnych.

 

Kolejną specjalnością międzynarodowych targów REECO jest fotowoltaika.  RENEXPO®, CEB® i RENEXPO® Austria prezentują w tym obszarze poprzez wystawę i kongres zróżnicowaną ofertę informacyjną dotyczącą modułów i komponentów, jak również innowacji takich jak: inteligentne systemy sterowania i systemy nadzoru, rozwiązania dla wszystkich typów dachów, przykładowo z elastycznymi kolektorami słonecznymi, elementy do integracji systemu fotowoltaicznego ze strukturą budynku czy zestawy akumulatorów do magazynowania energii słonecznej. Także w Polsce jak i na Węgrzech oraz w Rumunii, targi i konferencje REECO stanowią platformę wymiany informacji dla rozwijającej się tam dopiero branży fotowoltaiki i działających w jej obszarze przedsiębiorstw.

Dalszym tematem o międzynarodowym znaczeniu jest bioenergia.  RENEXPO® w Niemczech już od ponad dziesięciu lat przyciąga międzynarodowych gości, wystawców i uczestników konferencji na temat biomasy drzewnej. Także w Polsce, na Węgrzech i w Rumunii targi skupiają się na kluczowych zagadnieniach energii drzewnej i biogazu. Konferencje na ten temat organizowane we współpracy z lokalnymi izbami biomasy, naświetlają potencjał rynku oraz warunki ramowe przyciągając tym samym każdego roku ponad 100 uczestników.

Termin następnej imprezy REECO w Polsce jest już ustalony. Branża OZE spotka się w Warszawie w dniach 16 – 17 października 2013. Formuła targów pozostanie niezmienna: organizator REECO Poland we współpracy z najbardziej znaczącymi organizacjami i związkami sektora zgromadzą pod jednym dachem specjalistów w obszarze zielonej energii. Planowana jest także różnorodna oferta seminariów i konferencji, tak by wydarzenie uczestnictwa w targach było maksymalnie dla wszystkich wzbogacone. Organizator REECO Poland ma nadzieję na rozwój polskiego RENEXPO®. Już teraz wszystko wskazuje na to, że edycja w roku 2013 będzie kolejnym sukcesem grupy.

Najbliższe wydarzenia Grupy REECO w Europie:

• CEB® CLEAN ENERGY BUILDING 2013
07.-09.02.2013, Stuttgart, Niemcy
www.ceb-expo.de

• ENREG ENERGIA REGENERABILA® 2013
06.-08.03.2013, Arad, Rumunia
www.enreg-expo.com

• RENEXPO® Central Europe 2013
25.-27.04.2013, Budapeszt, Węgry
www.renexpo-budapest.com

• RENEXPO® 2013
26.-29.09.2013, Augsburg, Niemcy
www.renexpo.de

• CEB® Clean Energy Building Expo 2013
09.-10.10.2013, Budapeszt, Węgry
www.cep-expo.hu

• RENEXPO® Poland 2013
16.-17.10.2013, Warszawa, Polska
www.renexpo-warsaw.com

• RENEXPO® SOUTH-EAST EUROPE 2013
20.-22.11.2013, Bukareszt, Rumunia
www.renexpo-bucharest.com

• RENEXPO® Austria 2013
28.-30.11.2013, Salzburg, Austria
www.renexpo-austria.at

Podobne artykuły