Artykuł Dodaj artykuł

Projektuj z D+H – cykl seminariów szkoleniowych dla projektantów i architektów

Stale zmieniające się trendy oraz coraz to nowsze rozwiązania w dziedzinie systemów przeciwpożarowych wymuszają na projektantach i architektach konieczność stałego dokształcania się w tej dziedzinie.

logo D+H Polska

Stale zmieniające się trendy oraz coraz to nowsze rozwiązania w dziedzinie systemów przeciwpożarowych wymuszają na projektantach i architektach konieczność stałego dokształcania się w tej dziedzinie.

Cykl bezpłatnych seminariów organizowanych przez firmę D+H Polska pozwoli nie tylko zapoznać się z najnowszymi rozwiązaniami z zakresu oddymiania oraz sygnalizacji pożaru, ale również zgłębić zasady projektowania tego rodzaju systemów.

Seminaria organizowane przez firmę D+H są okazją do poszerzenia swojej wiedzy oraz wymianę doświadczeń pomiędzy ludźmi z branży, fot. D+HSeminaria organizowane przez firmę D+H są okazją do poszerzenia swojej wiedzy oraz wymianę doświadczeń pomiędzy ludźmi z branży,
fot. D+H

System przeciwpożarowy jest jednym z najbardziej istotnych elementów budynku, ponieważ w razie zagrożenia, jest on bezpośrednio odpowiedzialny za bezpieczeństwo osób znajdujących się wewnątrz. Stąd też coraz nowocześniejsze i bardziej wyrafinowane rozwiązania oraz wciąż aktualizowane normy i przepisy mające zapewnić nam oraz naszemu mieniu jeszcze bardziej skuteczną i niezawodną ochronę.

Niestety, tak dynamiczny rozwój branży, wymaga od osób z nią związanych stałego poszerzania swojej wiedzy. Organizując w zeszłym roku cykl seminariów szkoleniowych, firma D+H Polska chciała wyjść naprzeciw tego rodzaju potrzebom, jednak zainteresowanie ze strony architektów i projektantów przeszło najśmielsze oczekiwania. Stąd też pomysł, by również w tym roku kontynuować to przedsięwzięcie.

Tematyka dopasowana do potrzeb

Olbrzymie zainteresowanie, jakim cieszył się pierwszy cykl seminariów podsunął organizatorom pomysł, by lepiej dopasować program do biorących udział w spotkaniu uczestników. Dlatego też, tegoroczne szkolenia podzielono na dwie grupy: osobno dla architektów i dla projektantów. W przypadku tych pierwszych szczegółowo omówiony zostanie sposób doboru okien i klap oddymiających, a także przedstawione zostaną wytyczne do stosowania systemu oddymiania, systemu LSC czy wentylacji. Projektanci natomiast dowiedzą się wszystkiego na temat sposobu doboru systemów oddymiania oraz sygnalizacji pożarowej w budynku. Oprócz tego wszyscy uczestnicy będą mieli okazję poznać zagadnienia dotyczące systemów oddymiania, norm, przepisów i certyfikatów związanych z tego typu systemami oraz konkretne rozwiązania firmy D+H Polska przydatne podczas ich projektowania.

Firma D+H zapewnia projektantom oraz architektom wsparcie na każdym etapie projektu, fot. D+H
Firma D+H zapewnia projektantom oraz architektom wsparcie na każdym etapie projektu,
fot. D+H

Jak pokazują opinie zeszłorocznych uczestników, tego typu szkolenia są bardzo ważne zarówno dla projektantów, jak i architektów. W konkretny, poparty przykładami sposób pozwalają one na poszerzenie własnej wiedzy, nie tylko w kwestii projektowania tego typu rozwiązań, ale i aktualnie obowiązujących regulacji prawnych.

„Zorganizowane przez firmę D+H seminarium szkoleniowe dało możliwość poszerzenia wiedzy z zakresu systemów oddymiania budynków.

Stworzono możliwość zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami technicznymi i aktualnymi przepisami w zakresie ochrony pożarowej budynków. Szkolenia tego typu są nie tylko cenną pomocą w poznaniu nowości technicznych, ale również gromadzą ludzi z branży, pozwalając na wymianę cennych doświadczeń inżynierskich” – mówi inż. Paweł Karpiński, projektant z firmy Hoffman AD.

W tym roku, pierwsze spotkanie dla architektów odbędzie się 30 marca we Wrocławiu, natomiast w późniejszych terminach będą mogli uczestniczyć w nich specjaliści z Warszawy, Łodzi oraz Gdańska. Seminaria dla projektantów rozpoczną się natomiast 31 marca, również we Wrocławiu, a następnymi miastami będą Warszawa, Lublin, Rzeszów, Łódź i Gdańsk. W ten sposób w szkoleniach będą mogli uczestniczyć zainteresowani z całej Polski.

Planując już drugi cykl bezpłatnych seminariów, firma D+H Polska chce pokazać, że współpraca z nią to nie tylko zakup odpowiednich rozwiązań sprzętowych najwyższej jakości. Poprzez wsparcie udzielane projektantom i architektom na każdym etapie inwestycji oraz organizację szkoleń pozwalających poszerzyć ich wiedzę, firma D+H Polska stara się wpłynąć pozytywnie na kierunek rozwoju branży przeciwpożarowej w Polsce, co w efekcie powinno podnieść stopień bezpieczeństwa nas wszystkich.

Artykuł został dodany przez firmę


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły